Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

Wizz Air-boikott og fagbevegelsen

Nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge. Boye Ullmann forklarer hvorfor.

Gunnar Holm, leder i Flyarbeidernes fagforening (Fellesforbundet) tok avstand i Klassekampen og Dagsavisen fra kravet om å kaste ut Wizz Air fra Norge av hensyn til arbeidsplassene. Medlemmer av Flyarbeidernes Fagforening (og Parat) lemper bagasje fra Wizz Air.
 
Holm er imidlertid FOR boikottbevegelsen der til og med Erna Solberg har markert seg. Det er bra, men er ikke målet med en boikott at Wizz Air skal miste markedsandeler og til slutt gi opp innenlandsflyginger i Norge? Målet med å kaste ut Wizz Air og en boikottbevegelse er vel det samme? Er det ikke bedre at bagasjearbeidere lemper kofferter fra SAS, Norwegian og Widerøe?
 
Holm nevner i fleng en rekke flyselskaper omkring i verden som er fagforeningsfiendtlige. Holm bruker det som et argument for å legitimere Wizz Airs forretningsvirksomhet i Norge. Poenget er at ingen av selskapene som Holm nevner flyr innenlandsruter i Norge. Hadde Wizz Air søkt om konsesjon om å fly innenlandsruter på 80-tallet, hadde de ikke fått det. Dette handler om norsk samferdselspolitikk, og at Norge skal bestemme hvem som kan fly innenlands.
 
Wizz Airs forretningsidé bygger på sosial dumping og fagforeningsknusing. Målet er å feie ut flyselskaper med norske tariffavtaler på strekninger innad i Norge.
 
Widerøe, SAS og Norwegian har fått mange milliarder i statsstøtte på grunn av arbeidsplasser og hensyn til norsk samferdselspolitikk. Nå har nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge.

Oppropet bygger på LO-kongressens krav

 
Oppropet bygger på LO-kongressen og Fellesforbundets krav om at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven skal ha forrang for EUs markedsfriheter av hensyn til norsk arbeidsliv. Oppropet handler ikke om å stenge ute utenlandske flyselskaper som flyr til Norge. Saken dreier seg om at Norge skal bestemme over innenlandsrutene. Da må kun flyselskaper som har norske tariffavtaler få oppdrag. Det burde vel være elementært for sentrale tillitsvalgte i fagbevegelsen.
 
Det må jo være grenser hva vi skal akseptere. Både Klassekampen, A-magasinet, Dagens Næringsliv og Fri Fagbevegelse har fortalt om elendige arbeidsforhold og at rumenske ansatte som har forsøkt å organisere seg har fått sparken. Vi kan ikke godta en slik praksis. Nå vil Wizz Air stevne Statnett, fylkeskommuner og kommuner som oppfordrer til boikott. Vi venter spent. Dansk fagbevegelse fikk kasta ut Ryanair på Kastrup på grunn av selskapets fagforeningsfiendtlige praksis.
 
Her har vi noe å lære.
 
Innlegget har stått i Klassekampen og Dagsavisen.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Trange kår for kabotasje etter brexit

29. jan. 2021

De liberale kabotasjereglene i EØS skaper trøbbel i Norge, særlig innen godstrafikken og i luftfarten. Storbritannia strammer derimot kraftig inn på alle transportsektorer, slik avtalen med EU gir rom for.

Nødnummer 112 må brukes mot Wizz Air

27. jan. 2021

Regjeringa stiller krav om respekt for faglige rettigheter når den lyser ut konkurranse om statlig kjøp av 18 mindre trafikkerte flyruter. Dette er bra, men på ingen måte nok til å stanse virksomheten til Wizz Air på norske innenriksruter.

Høring om norsk luftfart og Wizz Air

11. jan. 2021

Nei til EU deltar på høring om krisetiltak for luftfarten.

EUs frie flyt trumfer det meste

21. des. 2020

Fri flyt trumfer kanskje ikke alt, men for land som vil regulere arbeidslivet bedre mot sosial dumping, ser vi at EU-prinsippene trumfer langt det meste.

Nei til kabotasje i norsk luftfart!

07. des. 2020

Det må være et unisont krav fra opposisjonen på Stortinget, fra fagbevegelsen og et samlet folk at Wizz Air kun får operere mellom destinasjoner i Norge og utlandet.