Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

Wizz Air-boikott og fagbevegelsen

Nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge. Boye Ullmann forklarer hvorfor.

Gunnar Holm, leder i Flyarbeidernes fagforening (Fellesforbundet) tok avstand i Klassekampen og Dagsavisen fra kravet om å kaste ut Wizz Air fra Norge av hensyn til arbeidsplassene. Medlemmer av Flyarbeidernes Fagforening (og Parat) lemper bagasje fra Wizz Air.
 
Holm er imidlertid FOR boikottbevegelsen der til og med Erna Solberg har markert seg. Det er bra, men er ikke målet med en boikott at Wizz Air skal miste markedsandeler og til slutt gi opp innenlandsflyginger i Norge? Målet med å kaste ut Wizz Air og en boikottbevegelse er vel det samme? Er det ikke bedre at bagasjearbeidere lemper kofferter fra SAS, Norwegian og Widerøe?
 
Holm nevner i fleng en rekke flyselskaper omkring i verden som er fagforeningsfiendtlige. Holm bruker det som et argument for å legitimere Wizz Airs forretningsvirksomhet i Norge. Poenget er at ingen av selskapene som Holm nevner flyr innenlandsruter i Norge. Hadde Wizz Air søkt om konsesjon om å fly innenlandsruter på 80-tallet, hadde de ikke fått det. Dette handler om norsk samferdselspolitikk, og at Norge skal bestemme hvem som kan fly innenlands.
 
Wizz Airs forretningsidé bygger på sosial dumping og fagforeningsknusing. Målet er å feie ut flyselskaper med norske tariffavtaler på strekninger innad i Norge.
 
Widerøe, SAS og Norwegian har fått mange milliarder i statsstøtte på grunn av arbeidsplasser og hensyn til norsk samferdselspolitikk. Nå har nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge.

Oppropet bygger på LO-kongressens krav

 
Oppropet bygger på LO-kongressen og Fellesforbundets krav om at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven skal ha forrang for EUs markedsfriheter av hensyn til norsk arbeidsliv. Oppropet handler ikke om å stenge ute utenlandske flyselskaper som flyr til Norge. Saken dreier seg om at Norge skal bestemme over innenlandsrutene. Da må kun flyselskaper som har norske tariffavtaler få oppdrag. Det burde vel være elementært for sentrale tillitsvalgte i fagbevegelsen.
 
Det må jo være grenser hva vi skal akseptere. Både Klassekampen, A-magasinet, Dagens Næringsliv og Fri Fagbevegelse har fortalt om elendige arbeidsforhold og at rumenske ansatte som har forsøkt å organisere seg har fått sparken. Vi kan ikke godta en slik praksis. Nå vil Wizz Air stevne Statnett, fylkeskommuner og kommuner som oppfordrer til boikott. Vi venter spent. Dansk fagbevegelse fikk kasta ut Ryanair på Kastrup på grunn av selskapets fagforeningsfiendtlige praksis.
 
Her har vi noe å lære.
 
Innlegget har stått i Klassekampen og Dagsavisen.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Høring om norsk luftfart og Wizz Air

11. jan. 2021

Nei til EU deltar på høring om krisetiltak for luftfarten.

EUs frie flyt trumfer det meste

21. des. 2020

Fri flyt trumfer kanskje ikke alt, men for land som vil regulere arbeidslivet bedre mot sosial dumping, ser vi at EU-prinsippene trumfer langt det meste.

Nei til kabotasje i norsk luftfart!

07. des. 2020

Det må være et unisont krav fra opposisjonen på Stortinget, fra fagbevegelsen og et samlet folk at Wizz Air kun får operere mellom destinasjoner i Norge og utlandet.

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Europeisk minstelønn – fra vondt til verre

02. nov. 2020

EU-kommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv bryter med den norske modellen for lønnsforhandlinger. Det er dessuten vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

Hva skjer med Europeisk minstelønn?

22. sep. 2020

Dersom det kommer et direktiv om at alle enten skal være dekket av en tariffavtale eller ha minstelønn så er det i strid med vårt kollektive avtalesystemet.  Det betyr også at EU tilriver seg en myndighet nordisk fagbevegelse mener EU ikke har.

ESAs angrep på arbeidslivet

03. sep. 2020

Det seriøse arbeidslivets viktigste bestemmelse angripes av EU og ESA.

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.