EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

For Nordland`s del stemte 71,4% nei til medlemskap. Mange lurer derfor på hvorfor det fortsatt er nødvendig å opprettholde Nei til EU når vi likevel har et stort og stabilt nei-flertall.  Vårt svar på det er konsekvensene av EØS-avtalen som ble inngått i Portugal i 1992.

EØS-avtalen var ment som en alternativ handelsavtale med EU-landene under forutsetning av at Norge ikke ble medlem. Sveits som den gang også var et EFTA-land, forkasta denne avtalen i en folkeavstemning, mens den norske regjeringa ikke spurte folket. I ettertid har vi lært at EØS-avtalen er en såkallt dynamisk avtale som er langt mer enn en handelsavtale og som griper inn i stadig flere områder i samfunnet.

I en polemikk i lokalavisene i Nordland mot Rødt-politiker Geir Jørgensen, hevder nestleder i AP og førstekandidat til stortingsvalget Bjørnar Skjæran i spissen for flere følgende:

«Temaet for Jørgensens innlegg er sosial dumping som han mener kommer som et resultat av EØS-avtalen. Det er med respekt å melde, bare tøv.»

Partiet Rødt får svare for seg sjøl. Imidlertid må Nordland Nei til EU slå fast at denne uttalelsen er oppsiktsvekkende og må leses som et innlegg i valgkampen. Imidlertid er uttalelsen gjort mot bedre vitende og forhåpentligvis ikke dekkende for nivået i valgkampen.

I et fylkestingsvedtak fra oktober 2018 stemte Bjørnar Skjæran for et forslag om å si nei til EU`s jernbanepakke 4 og godt var det. I en uttalelse om samme sak, uttaler Norsk Lokomotivmannsforbund: «Med jernbanepakke 4 vil det ikke være mulig å samle norsk jernbane slik at man kan utnytte stordriftsfordelen uten å si opp EØS-avtalen.»

I disse coronatider er det også grunn til å lytte til pensjonert overlege Astor Reigstad som uttaler følgende: «Før EØS hadde vi statlig Medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel. Statsmonopolet måtte bort da vi fikk EØS-avtalen fordi monopolet var ulovlig etter EU`s regler. Når har vi fått ett nytt monopol. Det er McKesson Corporation, et gigantisk selskap som har kontroll over hele verdikjeden.»

Mye kunne ellers vært sagt om sosial dumping innen byggebransjen, hotellbransjen, transportbransjen. Imidlertid synes vi det er verdt å lytte til professor Dag Harald Claes, UiO: «De store norske eksportnæringene vil være omtrent uberørt av en annen handelstilknytning til EU enn EØS», (Klassekampen, 7.des, 2018).  I forhold til fagbevegelsen holdning er det interessant å lytte til vedtak fra LO-konferansen i Akerkonsernet som er en motor i norsk industri og har flere tusen ansatte: «ESA viser med sitt inngrep at de med bakgrunn i EU-reglar og EØS-avtalen, direkte kan påvirke norsk arbeidsliv og lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Dermed blir fagrørsla pressa frå skanse til skanse i kampen mot sosial dumping og grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft.»

Landsmøtet i Fellesforbundet og LO-kongressen har begge vedtatt å kreve evaluering av EØS-avtalen og alternativer til den, som en følge av de problemer som EØS-avtalen har skapt for norsk arbeidsliv. Var også disse vedtakene bare tøv eller var de et resultat av en dyp uro over EØS-avtalens inngripen i innarbeidete ordninger i arbeidslivet?

«EØS-avtalen vil bli et sklibrett inn i EU», sa vi motstandere i 1994. Det er dette vi kjemper mot og vil forhindre. Vi går til valg til høsten for å bestemme i eget land, ikke gjennom direktiv og forordniger fra Brussel.

Nordland Nei til EU

Ulf Ulriksen, fylkesleder

reLATERT

Se alle arrangementer

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

Railway package could derail the EEA Agreement

29. april 2021

Norwegian authorities propose to undermine the EFTA pillar in the European Economic Area Agreement, replacing the system of two separate pillars with just one. In doing so, the fundamental principles of the EEA Agreement are put at stake.

Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke

28. april 2021

Finn svar på det du lurer på når det gjelder EUs fjerde jernbanepakke. Denne siden blir løpende oppdatert.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Lysene blinker for EØS

19. april 2021

Vil de som er for EØS bidra til at EØS-avtalen bevarer forskjellene fra et EU-medlemskap?

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts betenkning om nasjonal myndighetsavståelse.