EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

For Nordland`s del stemte 71,4% nei til medlemskap. Mange lurer derfor på hvorfor det fortsatt er nødvendig å opprettholde Nei til EU når vi likevel har et stort og stabilt nei-flertall.  Vårt svar på det er konsekvensene av EØS-avtalen som ble inngått i Portugal i 1992.

EØS-avtalen var ment som en alternativ handelsavtale med EU-landene under forutsetning av at Norge ikke ble medlem. Sveits som den gang også var et EFTA-land, forkasta denne avtalen i en folkeavstemning, mens den norske regjeringa ikke spurte folket. I ettertid har vi lært at EØS-avtalen er en såkallt dynamisk avtale som er langt mer enn en handelsavtale og som griper inn i stadig flere områder i samfunnet.

I en polemikk i lokalavisene i Nordland mot Rødt-politiker Geir Jørgensen, hevder nestleder i AP og førstekandidat til stortingsvalget Bjørnar Skjæran i spissen for flere følgende:

«Temaet for Jørgensens innlegg er sosial dumping som han mener kommer som et resultat av EØS-avtalen. Det er med respekt å melde, bare tøv.»

Partiet Rødt får svare for seg sjøl. Imidlertid må Nordland Nei til EU slå fast at denne uttalelsen er oppsiktsvekkende og må leses som et innlegg i valgkampen. Imidlertid er uttalelsen gjort mot bedre vitende og forhåpentligvis ikke dekkende for nivået i valgkampen.

I et fylkestingsvedtak fra oktober 2018 stemte Bjørnar Skjæran for et forslag om å si nei til EU`s jernbanepakke 4 og godt var det. I en uttalelse om samme sak, uttaler Norsk Lokomotivmannsforbund: «Med jernbanepakke 4 vil det ikke være mulig å samle norsk jernbane slik at man kan utnytte stordriftsfordelen uten å si opp EØS-avtalen.»

I disse coronatider er det også grunn til å lytte til pensjonert overlege Astor Reigstad som uttaler følgende: «Før EØS hadde vi statlig Medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel. Statsmonopolet måtte bort da vi fikk EØS-avtalen fordi monopolet var ulovlig etter EU`s regler. Når har vi fått ett nytt monopol. Det er McKesson Corporation, et gigantisk selskap som har kontroll over hele verdikjeden.»

Mye kunne ellers vært sagt om sosial dumping innen byggebransjen, hotellbransjen, transportbransjen. Imidlertid synes vi det er verdt å lytte til professor Dag Harald Claes, UiO: «De store norske eksportnæringene vil være omtrent uberørt av en annen handelstilknytning til EU enn EØS», (Klassekampen, 7.des, 2018).  I forhold til fagbevegelsen holdning er det interessant å lytte til vedtak fra LO-konferansen i Akerkonsernet som er en motor i norsk industri og har flere tusen ansatte: «ESA viser med sitt inngrep at de med bakgrunn i EU-reglar og EØS-avtalen, direkte kan påvirke norsk arbeidsliv og lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Dermed blir fagrørsla pressa frå skanse til skanse i kampen mot sosial dumping og grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft.»

Landsmøtet i Fellesforbundet og LO-kongressen har begge vedtatt å kreve evaluering av EØS-avtalen og alternativer til den, som en følge av de problemer som EØS-avtalen har skapt for norsk arbeidsliv. Var også disse vedtakene bare tøv eller var de et resultat av en dyp uro over EØS-avtalens inngripen i innarbeidete ordninger i arbeidslivet?

«EØS-avtalen vil bli et sklibrett inn i EU», sa vi motstandere i 1994. Det er dette vi kjemper mot og vil forhindre. Vi går til valg til høsten for å bestemme i eget land, ikke gjennom direktiv og forordniger fra Brussel.

Nordland Nei til EU

Ulf Ulriksen, fylkesleder

reLATERT

Se alle arrangementer

– Vi lar oss ikke påtvinge ei jernbanepakke vi ikke vil ha   

25. sep. 2021

Det er vanskeligere å få EU-direktiver ut av EØS-avtalen enn å få dem inn. Som et siste spark til velgerne og den kommende regjeringa dytter Solberg-regjeringa EUs fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen.    

Stakes are high in the EEA after Norwegian general election

20. sep. 2021

Should the EEA Joint Committee choose to incorporate the Railway Package in disregard of the Norwegian electoral vote, it could endanger the legitimacy of the EEA Agreement.

Jernbanepakke 4 og avgående regjering

20. sep. 2021

EUs jernbanepakke 4 ble med et ørlite flertall vedtatt av Stortinget i mai. Nå har vi en annet flertall  og får en ny regjering.

Seier eller nederlag?

19. sep. 2021

Et viktig resultat av Stortingsvalget er at vi nå høyst sannsynlig får et regjeringsskifte og ei regjering med flere EU/EØS-motstandere. Viktig er også at alle Nei-partiene kom over sperregrensa. Det betyr at Nei til EU/EØS-motstanden i folket i større grad gjenspeiles på Stortinget.

Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

17. sep. 2021

Hva mener de valgte stortingsrepresentantene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, utredning av alternativer til EØS, vetoretten, ACER og minstelønnsdirektiv?

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

13. sep. 2021

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Se Nei til EUs partiutspørringer her!

10. sep. 2021

I Nei til EUs valgsendinger har stortingspartiene blitt spurt om aktuelle saker og hva som ellers står i partiprogrammene om EU og EØS. Her kan du se alle utspørringene.

Rødgrønt stoppsignal for jernbanepakka

09. sep. 2021

– Det skal ikke stå på oss. Vi vil prøve alle muligheter for å hindre implementering av jernbanepakka i Norge. Det sa Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli da de fem rødgrønne partiene torsdag var samlet i Oslo for å svare på spørsmålet: EUs fjerde jernbanepakke: Hva nå?

Støtter Ap Fellesforbundets krav om utredning av EØS-avtalen eller ikke?

09. sep. 2021

Nordland Nei til EU er svært overraska over svaret fra Bjørnar Skjæran på vårt spørsmål.

Handelsavtalen er EU tjent med

08. sep. 2021

Norges forhold til EU bør ikke styres av frykt og skremsler, men av muligheter for å styrke det norske folkestyret, kontrollen over arbeidslivet, bærekraftig næringsutvikling og et jevnbyrdig handelsforhold.

Nei til EU med stand i Tromsø og Harstad

04. sep. 2021

Lørdag 4. september hadde Nei til EU stand på torgene både i Tromsø og Harstad. Det ble delt ut valgkampavis med istikk som viser stortingskandidatenes holdning til viktige EU- og EØS-spørsmål, og også annet relevant informasjonsmateriell fra Nei til EU. Bildet er fra standen i Tromsø.