EØS, gagner ordninga Norge?

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Flertallet på Stortinget sa ja til den i 1994. Sia den gang har EØS blitt noe langt mer enn det en forestilte seg. Vi har mottatt så mange direktiver, hittil 13000, og avgitt mye av vår suverenitet. Mange merka seg vel at i Stortingets bevilgninger av « pakker» for å beskytte næringslivet og velferden, måtte Monica Mæland ha godkjenning fra ESA, kontrollutvalget i EØS, før «pakkene» kunne overføres til norske bedrifter/ organisasjoner.

Finanstilsynet er blitt underlagt EU. Vannkrafta er lagt til et EU-byrå, ACER. Jernbanen er privatisert, oppstykket og lagt ut på anbud (EUs jernbanepakke, der den 4. og siste gjenstår å gjennomføre). Hva har dette med gjensidig handel å gjøre?

Stortingsvedtaket om tilslutning til EØS endra det norske arbeidslivet. I 1997 gikk LO og AP med på å fjerne det offentlige monopolet på arbeidsformidling, og fra1999 ble det fullt frislipp for bemanningsbyråene. Etter utvidelsen av EU mot Øst-Europa i 2004, ble tilgangen på billig arbeidskraft herfra et problem for norske arbeidstakere i flere bransjer.

Etter press fra Fellesforbundet og LO ble det innført tiltak for å forsøke å bremse sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forsvaret av opparbeidede rettigheter gjennom 120 års kamp står fortsatt i fare så lenge som bemanningsbransjen i sin nåværende form består.

I kommende uke vil Vesterålen og Lødingen Nei til EU sammen med LO Vesterålen ha et åpent møte for å diskutere de vedtakene som Fellesforbundets landsmøte 2019 vedtok om vilkårene for et fortsatt EØS-medlemskap. Tre av vedtakene lød:

•Fellesforbundet vil jobbe for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave.

•Stortingets ACER-vedtak må omgjøres.

•Dersom ESA presserNorge tilå legge vannkraft ut på anbud i henhold til Tjenestedirektivet, skal det få betydning for Fellesforbundets syn på EØS.

Er det slik at vi kan vedta endringer i arbeidsinnvandringa når en av pilarene for EU er fri flyt av arbeidskraft? Hva pålegges arbeidslivet i Norge gjennom tjenestedirektivet i tillegg til bemanningsdirektivet? Med NAV- tolkinga friskt i minne av hva vi kan eller ikke kan gjøre, er dette en svært viktig debatt. Er det mulig å avvikle bemanningbyråbransjen uten å konfrontere EØS-avtalen?

Dette og andre EU/EØS-relaterte saker blir med sikkerhet tema på LO- kongressen i 2021. Vi ønsker derfor at vi i Vesterålen og Lødingen starter debatten og deltar i den i tida framover. Du finner mer om dette på heimesida til Lo Vesterålen.

Vi starter denne debatten med åpent møte tirsdag 18. august kl. 19 på Sortland Hotell, se her.

reLATERT

Se alle arrangementer

3 grunner til trygge arbeidsplasser uten EØS

05. juli 2021

De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

Vilje til veto

05. juli 2021

Kommer det ikke et EØS-veto i neste stortingsperiode, skal jeg bresere slipset til Jonas Gahr Støre.

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Nei til EU krever en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen 

01. juli 2021

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU. De som avviser kravet, må forklare hvorfor de sier nei til mer kunnskap. 

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Rådebank for transportbransjen 

30. juni 2021

EU-direktiver om transport blir gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. De overstyrer samferdselspolitikken vår på veien, i sporet, til sjøs og i lufta. 

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.

Dette mener partiene om sentrale EU/EØS-saker

23. juni 2021

Nei til EU har valgt ut 8 sentrale og aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen, og undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene.

Det neste Stortingets syn på EU og EØS-saker

23. juni 2021

Hva mener representantene som ligger an til å bli valgt?

Det neste Stortinget er delt på midten om ACER 

23. juni 2021

Nei til EU presenterer kandidatundersøkelsen om EU og EØS onsdag 23. juni kl. 10:00 i en direktesendt lansering.

Redusér EUs makt 

18. juni 2021

Tenk om vi etter valget kunne ha en minister som sier at vi får solgt varene våre utenfor EØS, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.

Standpunkt 2-2021

18. juni 2021

I dette nummeret kan du lese om Nei til EUs kandidatundersøkelse og gjennomgang av partiprogrammene. Det nye stortinget blir mer kritisk til EU og EØS.