EØS, gagner ordninga Norge?

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Flertallet på Stortinget sa ja til den i 1994. Sia den gang har EØS blitt noe langt mer enn det en forestilte seg. Vi har mottatt så mange direktiver, hittil 13000, og avgitt mye av vår suverenitet. Mange merka seg vel at i Stortingets bevilgninger av « pakker» for å beskytte næringslivet og velferden, måtte Monica Mæland ha godkjenning fra ESA, kontrollutvalget i EØS, før «pakkene» kunne overføres til norske bedrifter/ organisasjoner.

Finanstilsynet er blitt underlagt EU. Vannkrafta er lagt til et EU-byrå, ACER. Jernbanen er privatisert, oppstykket og lagt ut på anbud (EUs jernbanepakke, der den 4. og siste gjenstår å gjennomføre). Hva har dette med gjensidig handel å gjøre?

Stortingsvedtaket om tilslutning til EØS endra det norske arbeidslivet. I 1997 gikk LO og AP med på å fjerne det offentlige monopolet på arbeidsformidling, og fra1999 ble det fullt frislipp for bemanningsbyråene. Etter utvidelsen av EU mot Øst-Europa i 2004, ble tilgangen på billig arbeidskraft herfra et problem for norske arbeidstakere i flere bransjer.

Etter press fra Fellesforbundet og LO ble det innført tiltak for å forsøke å bremse sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forsvaret av opparbeidede rettigheter gjennom 120 års kamp står fortsatt i fare så lenge som bemanningsbransjen i sin nåværende form består.

I kommende uke vil Vesterålen og Lødingen Nei til EU sammen med LO Vesterålen ha et åpent møte for å diskutere de vedtakene som Fellesforbundets landsmøte 2019 vedtok om vilkårene for et fortsatt EØS-medlemskap. Tre av vedtakene lød:

•Fellesforbundet vil jobbe for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave.

•Stortingets ACER-vedtak må omgjøres.

•Dersom ESA presserNorge tilå legge vannkraft ut på anbud i henhold til Tjenestedirektivet, skal det få betydning for Fellesforbundets syn på EØS.

Er det slik at vi kan vedta endringer i arbeidsinnvandringa når en av pilarene for EU er fri flyt av arbeidskraft? Hva pålegges arbeidslivet i Norge gjennom tjenestedirektivet i tillegg til bemanningsdirektivet? Med NAV- tolkinga friskt i minne av hva vi kan eller ikke kan gjøre, er dette en svært viktig debatt. Er det mulig å avvikle bemanningbyråbransjen uten å konfrontere EØS-avtalen?

Dette og andre EU/EØS-relaterte saker blir med sikkerhet tema på LO- kongressen i 2021. Vi ønsker derfor at vi i Vesterålen og Lødingen starter debatten og deltar i den i tida framover. Du finner mer om dette på heimesida til Lo Vesterålen.

Vi starter denne debatten med åpent møte tirsdag 18. august kl. 19 på Sortland Hotell, se her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

09. april 2021

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tåken har klarnet i kanalen

29. mars 2021

Tre lærdommer fra britenes tre måneder utenfor EUs indre marked.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Taxinæring på felgen

23. mars 2021

Den nye EU-tilpassede Yrkestransportloven har punktert drosjenæringa slik vi kjenner den.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

Råtne sviller under jernbanesporet

19. mars 2021

Striden rundt EUs fjerde jernbanepakke bør bli en valgkampsak, uansett hva Høyesterett konkluderer med i sin vurdering av behandlingsmåten i Stortinget.

EØS-guiden

17. mars 2021

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Fortsatt kabotasje med EUs mobilitetspakker

16. mars 2021

Situasjonen for vogntog er ille med sosial dumping og svekket trafikksikkerhet. I turbussbransjen er den håpløs. Hvordan virker EUs nye mobilitetspakker i denne virkeligheten?

Luftig boikott kan få hard landing

12. mars 2021

Som et EØS-registrert selskap kan Wizz Air fritt etablere seg i Norge. Det er ikke krav om en fast mannskapsbase i Norge, heller ikke for å føre priskrig på norske innenlandske flyruter. Men det kan finnes en nødutgang for å sikre arbeidsvilkårene i lufta.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

10. mars 2021

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi?

09. mars 2021

Nytt hefte om EUs fjerde jernbanepakke, Wizz Air, Uber og kabotasjekjøring.