Bilde fra Trondheimskonferansen 2023.

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Tema på årets konferanse var «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Arrangør var LO i Trondheim. Det var 530 deltagere på konferansen. 

Det ble arrangert et formøte fredag 27. januar før selve Trondheimskonferansen. Tema var Arbeidsliv og faglig politikk. Energi og naturressurser og ACER. Arrangører: LO Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. Det var ca. 140 deltakere på formøtet. 

Innledere på formøtet var Idar Helle, De Facto om strøm- og energikrisa i EU. Gerd Liv Valla, tidligere LO-leder, fra Alternativ energikommisjon (AEK) la fram arbeidet i kommisjonen og hvordan vi kan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen. Trygve Tamburstuen, fra AEK, tidligere statssekretær, tok opp tiltakene regjering presenterte samme morgen, som vil ha lite å si for prisen, men vil gi et minimum av kontroll med forsyningssikkerheten. Tove Berit Berg, hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg, om næringsmiddelindustrien som er hardt rammet av de høye strømprisene. Det gjelder både produsentene og matvareindustrien. Isak Lekve la fram De Factos siste rapport: «Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri» Nei til EUs nestleder Heidi Larsen innledet til slutt om jernbane, taxi og kabotasje. 

Første innlegg på selve konferansen fredag kveld var «Arbeidernes streikekamper i England, livet i reiselivssektoren for fagforeninger etter pandemien og Brexit.» Det var to innledere, Sallie Baker og Claire Trevor, tillitsvalgte i Unite-the UNION og EFFAT Young member (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) som hadde streiket mot TGI Friday, den amerikanske restaurantkjeden. 

Deretter innledet leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad om «Fagbevegelsen i en krisetid». 

Under den faste posten «Åpen fagligpolitisk time» hvor forhåndsanmeldte deltagere fikk max 5 minutter hver, snakket nestleder, Lill Fanny Sæther, om sin bok «Hvordan min mor overlevde holocaust», bl.a. med vekt på at fagbevegelsen og venstresida var en kampkraft mot nazisme, fascisme og krig i mellomkrigstida og sto for den største markeringen mot nazistyret under krigen. Hun spurte, Hvor er den fredsaktivistiske og antinazistiske fagbevegelsen i dag? Og hvor er fagbevegelsens krigsmotstand og massemobiliseringen mot okkupasjonen av Ukraina – vel og merke - med fokus på fred? Ellers var det bl.a. innlegg om vold, trusler om vold og netthets som arbeidsmiljøproblem, om falske selvstendige næringsdrivende i arbeidslivet, presentasjon av forlaget «Håndslag» og boka «Håndbok for tillitsvalgte», om innsamlingen, fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo, om Palestina, om Kvinner på tvers, om forslaget fra Pensjonsutvalget om å heve pensjonsalderen, om regjeringens forslag om unntak for arbeidere i helse- og omsorgssektoren fra de generelle innstramningene i regelverket for innleie og om filmen The Trial som skulle vises under Kosmorama internasjonale filmfestival i samarbeid med LO i Trondheim og omegn. 

Et av to hovedtema på selve konferansen var «For en offensiv nasjonal industripolitikk: fornybar kraft, nasjonal industribygging, sysselsetting, klima og miljø». 

Ståle Knoff Johansen, styremedlem i Industriaksjonen / Vara-konserntillitsvalgt ved Aker Solutions / Medlem av AEK innledet om industriaksjonens krav til Ap/Sp-regjeringen og det rødgrønne stortingsflertallet for en offensiv nasjonal industripolitikk. Are Tomasgard, LO-sekretær Landsorganisasjonen i Norge og medlem av regjeringens energikommisjon, innledet om hvordan følge opp energikommisjonens anbefalinger. Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri innledet om resepten på en vellykka progressiv nasjonal industripolitikk og industribygging basert på våre energi- og naturressurser i møte med det grønne skiftet. 

Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender innledet om resepten på en vellykka nasjonal industripolitikk og industribygging som ivaretar klima, biologisk mangfold og kulturlandskap. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2B. Dag har ordet Tr.heim.jpg
Dag Seierstad har ordet.  (Foto: Lill Fanny Sæther)

Det andre hovedtemaet på konferansen var «Ett år etter stortingsvalget 2021». 

Trine-Lise Sundnes, Stortingsrepresentant AP/Arbeids- og sosialkomiteen, Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder Rødt, Kirsti Bergstø, nestleder Sosialistisk Venstreparti/leder Arbeids- og sosialkomiteen og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant SP/nestleder Arbeids- og sosialkomiteen innledet om status for gjennomføring av fagbevegelsens 12 krav til den nye regjeringen. 

Konferansen ble avsluttet med en samtale om kampen for og respekten for tariffavtaler, mellom Børge Ånesen, leder av Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv, Torgeir Kalvenes, tidligere sekr. i Traftec-klubben, Rogaland, Rose Maiken Flatmo, tidligere org. arbeider i Fellesforbundet Stord, Anniken van Marion, leder LO kommune Trondheim/hovedtillitsvalgt Fagforbundet Trondheim kommune, Erlend Malvik Andresen, tidl. tillitsvalgt / streikeleder for vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim og Lars Olav Iversen, NNN klubbleder Tine SA Verdal. 

Lenke til alle dokumenter vedtatt på Trondheimskonferansen: 

https://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2023/ 

Stort bilde i toppen: Bilde fra Trondheimskonferansen 2023. (Lill Fanny Sæther)

reLATERT

Se alle arrangementer

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

14. mars 2024

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Del 2 Arbeidsliv i forandring - kamp mot sosial dumping og løsarbeid

12. feb. 2024

EU og EØS-avtalen har forandret europeisk og norsk arbeidsliv dramatisk. Fagbevegelsen i Europa er sterkt svekket.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.