Bilde fra Trondheimskonferansen 2023.

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Tema på årets konferanse var «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Arrangør var LO i Trondheim. Det var 530 deltagere på konferansen. 

Det ble arrangert et formøte fredag 27. januar før selve Trondheimskonferansen. Tema var Arbeidsliv og faglig politikk. Energi og naturressurser og ACER. Arrangører: LO Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. Det var ca. 140 deltakere på formøtet. 

Innledere på formøtet var Idar Helle, De Facto om strøm- og energikrisa i EU. Gerd Liv Valla, tidligere LO-leder, fra Alternativ energikommisjon (AEK) la fram arbeidet i kommisjonen og hvordan vi kan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen. Trygve Tamburstuen, fra AEK, tidligere statssekretær, tok opp tiltakene regjering presenterte samme morgen, som vil ha lite å si for prisen, men vil gi et minimum av kontroll med forsyningssikkerheten. Tove Berit Berg, hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg, om næringsmiddelindustrien som er hardt rammet av de høye strømprisene. Det gjelder både produsentene og matvareindustrien. Isak Lekve la fram De Factos siste rapport: «Hvordan fastsettes de norske strømprisene? Konsekvenser for næringsliv og industri» Nei til EUs nestleder Heidi Larsen innledet til slutt om jernbane, taxi og kabotasje. 

Første innlegg på selve konferansen fredag kveld var «Arbeidernes streikekamper i England, livet i reiselivssektoren for fagforeninger etter pandemien og Brexit.» Det var to innledere, Sallie Baker og Claire Trevor, tillitsvalgte i Unite-the UNION og EFFAT Young member (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) som hadde streiket mot TGI Friday, den amerikanske restaurantkjeden. 

Deretter innledet leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad om «Fagbevegelsen i en krisetid». 

Under den faste posten «Åpen fagligpolitisk time» hvor forhåndsanmeldte deltagere fikk max 5 minutter hver, snakket nestleder, Lill Fanny Sæther, om sin bok «Hvordan min mor overlevde holocaust», bl.a. med vekt på at fagbevegelsen og venstresida var en kampkraft mot nazisme, fascisme og krig i mellomkrigstida og sto for den største markeringen mot nazistyret under krigen. Hun spurte, Hvor er den fredsaktivistiske og antinazistiske fagbevegelsen i dag? Og hvor er fagbevegelsens krigsmotstand og massemobiliseringen mot okkupasjonen av Ukraina – vel og merke - med fokus på fred? Ellers var det bl.a. innlegg om vold, trusler om vold og netthets som arbeidsmiljøproblem, om falske selvstendige næringsdrivende i arbeidslivet, presentasjon av forlaget «Håndslag» og boka «Håndbok for tillitsvalgte», om innsamlingen, fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo, om Palestina, om Kvinner på tvers, om forslaget fra Pensjonsutvalget om å heve pensjonsalderen, om regjeringens forslag om unntak for arbeidere i helse- og omsorgssektoren fra de generelle innstramningene i regelverket for innleie og om filmen The Trial som skulle vises under Kosmorama internasjonale filmfestival i samarbeid med LO i Trondheim og omegn. 

Et av to hovedtema på selve konferansen var «For en offensiv nasjonal industripolitikk: fornybar kraft, nasjonal industribygging, sysselsetting, klima og miljø». 

Ståle Knoff Johansen, styremedlem i Industriaksjonen / Vara-konserntillitsvalgt ved Aker Solutions / Medlem av AEK innledet om industriaksjonens krav til Ap/Sp-regjeringen og det rødgrønne stortingsflertallet for en offensiv nasjonal industripolitikk. Are Tomasgard, LO-sekretær Landsorganisasjonen i Norge og medlem av regjeringens energikommisjon, innledet om hvordan følge opp energikommisjonens anbefalinger. Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri innledet om resepten på en vellykka progressiv nasjonal industripolitikk og industribygging basert på våre energi- og naturressurser i møte med det grønne skiftet. 

Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender innledet om resepten på en vellykka nasjonal industripolitikk og industribygging som ivaretar klima, biologisk mangfold og kulturlandskap. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2B. Dag har ordet Tr.heim.jpg
Dag Seierstad har ordet.  (Foto: Lill Fanny Sæther)

Det andre hovedtemaet på konferansen var «Ett år etter stortingsvalget 2021». 

Trine-Lise Sundnes, Stortingsrepresentant AP/Arbeids- og sosialkomiteen, Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder Rødt, Kirsti Bergstø, nestleder Sosialistisk Venstreparti/leder Arbeids- og sosialkomiteen og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant SP/nestleder Arbeids- og sosialkomiteen innledet om status for gjennomføring av fagbevegelsens 12 krav til den nye regjeringen. 

Konferansen ble avsluttet med en samtale om kampen for og respekten for tariffavtaler, mellom Børge Ånesen, leder av Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv, Torgeir Kalvenes, tidligere sekr. i Traftec-klubben, Rogaland, Rose Maiken Flatmo, tidligere org. arbeider i Fellesforbundet Stord, Anniken van Marion, leder LO kommune Trondheim/hovedtillitsvalgt Fagforbundet Trondheim kommune, Erlend Malvik Andresen, tidl. tillitsvalgt / streikeleder for vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim og Lars Olav Iversen, NNN klubbleder Tine SA Verdal. 

Lenke til alle dokumenter vedtatt på Trondheimskonferansen: 

https://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2023/ 

Stort bilde i toppen: Bilde fra Trondheimskonferansen 2023. (Lill Fanny Sæther)

reLATERT

Se alle arrangementer

Forsvar innleieforbudet mot ESA!

11. aug. 2023

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i østlands-området trådte nylig i kraft. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Forbudet er et viktig tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg.

Ris til egen bak

07. aug. 2023

Når EØS-tilsynet ESA vil stanse norske tiltak mot sosial dumping, er det Norge som betaler for jobben.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.

Nytt EU-press på Norge for lovbestemt minstelønn

15. juni 2023

Norsk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og stortingsflertallet har vært ganske unisone i sin avvisning av EUs minstelønnsdirektiv. 

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

19. april 2023

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.