Stopp regjeringa sitt forsøk på å underleggja Norge EU sitt energidirektiv.

Nei til EU er opptekne av å stoppa EU og regjeringa sitt forsøk på å la ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) overta styringsretten over vårt energinett for elektrisk straum og gass. Nei til EU vil stoppa deira forsøk på å gje bort styringa av arvesølvet vårt. I over 100 år energien vore svært viktig for vår velstandsutvikling.

Om regjeringa lukkast å få denne saka gjennom Stortinget ,vil dette for det første bety ei suverenitetsavståing til EU ingen har bedd om og som Grunnlova krev ¾ fleirtal for. Difor utfordrar me Stortinget til å behandla denne saka etter § 115 i Grunnlova . Elles betyr det at Stortinget undergrev Grunnlova og gjer at politikarar kan laga eit sklibrett bort frå §115 slik at den vert sett ut av kraft. Det er jo muleg å bagatellisera denne saka og framtidige saker med at det «ikkje er så omfattande suverenitetsavståing». Då kan eit knapt fleirtal styra Norge inn på ville veier og §115 mista si kraft.

Regjeringa foreslår at dette skal stortinget bare vedta med simpelt fleirtal. Før valget i fjor haust sa 48 av dei valde representantane at dei ville stemma mot. Kanskje difor prøver dei nå , på tross av at jus- professorar advarer mot dette, å få saka gjennom utan å bruka § 115 sitt krav om ¾ fleirtal.

Om stortinget vedtek å gje ACER kontroll over energinett -og kjøring, vil dette setja 11 000 industriarbeidsplasser i kraftkrevjande industri i fare. Dei er jo avhengige av langsiktige og låge straumprisar som har vore det viktigaste konkuransefortrinnet for desse bedriftene.

Dette er bedrifter som for det meste ligg i distrikta, som distrikta er avhengige av for å tilby arbeid til distriktsbefolkninga.

For det tredje er straumprisane i EU land om lag det dobbelt så høge som våre prisar. Når prisane skal harmonerast vil dette føra til ein dramatisk auke i vår straumpris ved å vera ein del av EU si indre forsyning.

For det fjerde vil det vera ein miljørisiko å innføra ei ordning med generell oppumping av vatn til vannbasseng om natta ved låg straumpris, og råkjør av turbinar og kraftanlegg med stadig sterk skiftande vassføring i vassdraga.

Nei til EU arbeider saman med andre viktige samarbeidspartnarar i LO, politiske parti, miljø og naturorganisasjonar mm for å stoppa forsøket på å godta dette direktivet. Norge vil ikkje ha fordeler om me vert underlagde ACER, men mange ulemper. Derfor bør me alle prøva å hjelpa stortinget til å fatta eit fornuftig vedtak i mars i år: Nei til ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

Med euro og RME i stikkontakten

01. nov. 2019

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.