Stopp regjeringa sitt forsøk på å underleggja Norge EU sitt energidirektiv.

Nei til EU er opptekne av å stoppa EU og regjeringa sitt forsøk på å la ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) overta styringsretten over vårt energinett for elektrisk straum og gass. Nei til EU vil stoppa deira forsøk på å gje bort styringa av arvesølvet vårt. I over 100 år energien vore svært viktig for vår velstandsutvikling.

Om regjeringa lukkast å få denne saka gjennom Stortinget ,vil dette for det første bety ei suverenitetsavståing til EU ingen har bedd om og som Grunnlova krev ¾ fleirtal for. Difor utfordrar me Stortinget til å behandla denne saka etter § 115 i Grunnlova . Elles betyr det at Stortinget undergrev Grunnlova og gjer at politikarar kan laga eit sklibrett bort frå §115 slik at den vert sett ut av kraft. Det er jo muleg å bagatellisera denne saka og framtidige saker med at det «ikkje er så omfattande suverenitetsavståing». Då kan eit knapt fleirtal styra Norge inn på ville veier og §115 mista si kraft.

Regjeringa foreslår at dette skal stortinget bare vedta med simpelt fleirtal. Før valget i fjor haust sa 48 av dei valde representantane at dei ville stemma mot. Kanskje difor prøver dei nå , på tross av at jus- professorar advarer mot dette, å få saka gjennom utan å bruka § 115 sitt krav om ¾ fleirtal.

Om stortinget vedtek å gje ACER kontroll over energinett -og kjøring, vil dette setja 11 000 industriarbeidsplasser i kraftkrevjande industri i fare. Dei er jo avhengige av langsiktige og låge straumprisar som har vore det viktigaste konkuransefortrinnet for desse bedriftene.

Dette er bedrifter som for det meste ligg i distrikta, som distrikta er avhengige av for å tilby arbeid til distriktsbefolkninga.

For det tredje er straumprisane i EU land om lag det dobbelt så høge som våre prisar. Når prisane skal harmonerast vil dette føra til ein dramatisk auke i vår straumpris ved å vera ein del av EU si indre forsyning.

For det fjerde vil det vera ein miljørisiko å innføra ei ordning med generell oppumping av vatn til vannbasseng om natta ved låg straumpris, og råkjør av turbinar og kraftanlegg med stadig sterk skiftande vassføring i vassdraga.

Nei til EU arbeider saman med andre viktige samarbeidspartnarar i LO, politiske parti, miljø og naturorganisasjonar mm for å stoppa forsøket på å godta dette direktivet. Norge vil ikkje ha fordeler om me vert underlagde ACER, men mange ulemper. Derfor bør me alle prøva å hjelpa stortinget til å fatta eit fornuftig vedtak i mars i år: Nei til ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny omdreining i EØS-debatten

12. des. 2018

Landsmøtet i november vedtok to viktige ting om EØS. Flertallet ønsket ikke EØS-standpunktet inn i formålsparagrafen. Samtidig ble arbeidsplanen vedtatt med mål om at EØS-avtalen skal være sagt opp innen utgangen av neste stortingsperiode.

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

Ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter

09. des. 2018

Nei til EU støtter alle forslag i Stortinget om å igangsette en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Det vil være uansvarlig av et parti, uavhengig av syn på EØS-avtalen, å ikke si ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter.

Vil utrede alternativer til EØS-avtalen

06. des. 2018

Kathrine Kleveland og Nei til EU støtter SVs representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Japansk storavis på besøk hos Nei til EU

05. des. 2018

Visst er Kathrine Kleveland en populær leder av Nei til EU, men det er ikke hver dag hun blir intervjuet av en av verdens aller største aviser.

Møtte KrF om jernbanepakke 4

05. des. 2018

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland og nestleder Olaf Gjedrem møtte stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og rådgiver Geir Arne Servan fra KrF på Stortinget på fredag.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Spørsmål og svar om jernbanepakke IV

01. des. 2018

Finn raskt svar på det du lurer på når det gjelder jernbanepakke IV.

Dale trenger en sikkerhetssjekk

30. nov. 2018

Samferdselsministerens svar til meg i Østlands-Posten 24. november er en bekreftelse på det han selv skriver: Det lønner seg å undersøke saken før man uttaler seg.

Fisken er vår!

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at det er på høy tid at retten til de marine ressurser grunnlovsfestes, som en eiendomsrett for det norske folk i fellesskap.

EØS-avtalen fremmer sosial dumping og øker klasseskillene

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Klasseskillene øker i Norge og resten av Europa. EØS-avtalen bidrar til denne negative utviklingen.

Et «korrektiv» som sporer av

27. nov. 2018

Styremedlem Morten Selnes fra Europabevegelsen i Nordland tror at «en 4. jernbanepakke og et ERA kan være et nødvendig korrektiv til et nasjonalt jernbanesystem». Det skriver han i sitt svar til meg i AN 22. november.