Stopp regjeringa sitt forsøk på å underleggja Norge EU sitt energidirektiv.

Nei til EU er opptekne av å stoppa EU og regjeringa sitt forsøk på å la ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) overta styringsretten over vårt energinett for elektrisk straum og gass. Nei til EU vil stoppa deira forsøk på å gje bort styringa av arvesølvet vårt. I over 100 år energien vore svært viktig for vår velstandsutvikling.

Om regjeringa lukkast å få denne saka gjennom Stortinget ,vil dette for det første bety ei suverenitetsavståing til EU ingen har bedd om og som Grunnlova krev ¾ fleirtal for. Difor utfordrar me Stortinget til å behandla denne saka etter § 115 i Grunnlova . Elles betyr det at Stortinget undergrev Grunnlova og gjer at politikarar kan laga eit sklibrett bort frå §115 slik at den vert sett ut av kraft. Det er jo muleg å bagatellisera denne saka og framtidige saker med at det «ikkje er så omfattande suverenitetsavståing». Då kan eit knapt fleirtal styra Norge inn på ville veier og §115 mista si kraft.

Regjeringa foreslår at dette skal stortinget bare vedta med simpelt fleirtal. Før valget i fjor haust sa 48 av dei valde representantane at dei ville stemma mot. Kanskje difor prøver dei nå , på tross av at jus- professorar advarer mot dette, å få saka gjennom utan å bruka § 115 sitt krav om ¾ fleirtal.

Om stortinget vedtek å gje ACER kontroll over energinett -og kjøring, vil dette setja 11 000 industriarbeidsplasser i kraftkrevjande industri i fare. Dei er jo avhengige av langsiktige og låge straumprisar som har vore det viktigaste konkuransefortrinnet for desse bedriftene.

Dette er bedrifter som for det meste ligg i distrikta, som distrikta er avhengige av for å tilby arbeid til distriktsbefolkninga.

For det tredje er straumprisane i EU land om lag det dobbelt så høge som våre prisar. Når prisane skal harmonerast vil dette føra til ein dramatisk auke i vår straumpris ved å vera ein del av EU si indre forsyning.

For det fjerde vil det vera ein miljørisiko å innføra ei ordning med generell oppumping av vatn til vannbasseng om natta ved låg straumpris, og råkjør av turbinar og kraftanlegg med stadig sterk skiftande vassføring i vassdraga.

Nei til EU arbeider saman med andre viktige samarbeidspartnarar i LO, politiske parti, miljø og naturorganisasjonar mm for å stoppa forsøket på å godta dette direktivet. Norge vil ikkje ha fordeler om me vert underlagde ACER, men mange ulemper. Derfor bør me alle prøva å hjelpa stortinget til å fatta eit fornuftig vedtak i mars i år: Nei til ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.