Uforskammet norsk innblanding i islandsk politikk

Nei til EU krever at norsk innblanding i en sak som direkte berører Islands suverenitet umiddelbart opphører. Uttalelse fra Nei til EUs styre 18. august 2018.

Etter at Stortingsflertallet i mars overkjørte Grunnloven og folkeviljen ved å vedta innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i norsk lov og i EØS-avtalen, gjenstår ett siste hinder: Island må også vedta pakken. Avtalen forutsetter nemlig enighet og rettsenhet mellom de tre EØS-statene Island, Liechtenstein og Norge. I likhet med Norge har Island følgelig vetorett.

To av de tre islandske regjeringspartiene, deriblant Høyres søsterparti, Selvstendighetspartiet, har gjort landsmøtevedtak mot EUs energipakke og mot å underlegge seg EUs energibyrå ACER. Også det tredje regjeringspartiet har tradisjonelt vært EU-skeptisk.

Det ligger dermed til rette for at Alltinget kan si nei til EUs tredje energimarkedspakke og slik hindre at den blir del av EØS-avtalen.

I denne situasjonen velger utenriksminister Ine Marie Erikksen Søreide å utøve direkte press mot sin islandske kollega Gudlaugur Þór Þórðarson og islandske folkevalgte. I et intervju med avisa Morgunbladid 17. august går hun så langt som til å si at det kan være en fare for Norge dersom Island sier nei. Samtidig som hun framfører denne uriktige påstanden, prøver Søreide å gi inntrykk av at den voldsomme folkelige motstanden i Norge i vinter ikke skulle være «faktabasert».

Dette er en feilaktig framstilling. Det er dessuten en kritikkverdig innblanding i islandsk politikk, hvor den norske regjering åpenlyst viser muskler overfor en «lillebror» i EFTA-samarbeidet. Allerede i april advarte Nei til EU om at «det er grunn til å frykte at norske myndigheter vil legge utilbørlig press på Island for å tvinge energipakken inn i EØS». Dessverre har vi fått rett.

På Island er det voksende frustrasjon over at Norge bruker sin dominerende posisjon i EFTA til å tvinge fram aksept av EU-regler. Det betyr at to-pilarstrukturen ikke lenger fungerer, noe som også burde bekymre norske EØS-tilhengere.

Nei til EU krever at norsk innblanding i en sak som direkte berører Islands suverenitet umiddelbart opphører. Vi føler oss trygge på at vi har det norske folket i ryggen når vi krever at norske myndigheter viser vårt naboland Island respekt, slik at de kan bestemme selv!

  • For spørsmål og kommentarer, kontakt Kathrine Kleveland på 928 25 162.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hvem styrer landene når markedet tar over?

16. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Reise, kost og losji: – ESA sier nei til allmenngjøring

15. okt. 2018

Ingen EU-sak har satt sinnene i kok som denne, også på toppen i norsk fagbevegelse.

ESA og regjeringens taxiforslag

15. okt. 2018

Vill vest innføres i drosjenæringen etter krav fra ESA.

Kraftfull markering mot EUs jernbanepakke

12. okt. 2018

Eidsvolls plass foran Stortinget ble godt fylt opp da jernbanefolk, fagforeninger, politiske partier, togvenner og Nei til EU torsdag markerte motstand mot Jernbanepakke 4.

EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet

11. okt. 2018

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, setter EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet på dagsorden på Bø Hotell den 22.10.2018 kl. 18-21

Hvem styrer landene når markedet tar over? Vinnere og tapere i kampen om ressursene

11. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Fylkestinget i Nordland sier nei til EUs jernbanepakke

11. okt. 2018

«Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten. Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.» Det er konklusjonen i en uttalelse fra Fylkestinget.

ESA-krav setter sjøfolk på land

10. okt. 2018

Det blir slutt på nordiske sjøfolk på ferjene etter krav fra overvåkingsorganet ESA.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Spørsmål og svar om jernbanepakke IV

06. okt. 2018

Finn raske svar på det du lurer på når det gjelder jernbanepakke IV.

Ny grunnlovssak: Mer makt til ESA

05. okt. 2018

Regjeringen vil gi ESA mer direkte makt i Norge, overvåkingsorganet skal kunne gi norske firma bøter i saker om offentlig støtte. Justisdepartementets lovavdeling påpeker at dette er en myndighetsoverføring som Stortinget ikke kan vedta med alminnelig flertall.

Fylkestinget i Trøndelag advarer mot EUs jernbanepakke

05. okt. 2018

Torsdag 4. oktober vedtok fylkestinget i Trøndelag en uttalelse som konkluderer med at: «Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen.»