ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

Det er satt av en dag til rettsforhandlinger i Oslo tingrett om ACER-søksmålet. Staten ved regjeringsadvokaten har reist påstand om at saken skal avvises. Staten mener søksmålet bygger på et abstrakt rettsforhold, og at Nei til EU ikke har et reelt behov for å få søksmålet avgjort.

Tilknyttet en levende debatt

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland sammen med advokatene Bent Endresen og Kjell Brygfjeld møter i retten, klar for å få reist saken og dermed forsvare Grunnloven. 

– ACER-søksmålet inngår i en vedvarende og tilspisset debatt om Norges forhold til EU. Saken har tilknytning til en levende debatt i det norske samfunnet som kan få stor betydning for norsk samfunnsliv, påpekte advokat Kjell Brygfjeld innledningsvis.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vil forsvare folkestyre og suverenitet

Kathrine Kleveland gjorde i sin partsforklaring rede for Nei til EUs engasjement i ACER-saken.

– Folkestyre og suverenitet henger uløselig sammen. Grunnloven setter spillereglene for å verne om folkestyre og suverenitet, og derfor går vi til rettssak for å forsvare disse spillereglene, forklarte Kleveland. Hun uttalte videre:

– Vi mener ACER-vedtaket er ugyldig fordi Stortinget ikke fulgt Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4-flertall og at 2/3 av representantene er til stede, som de ikke var. 

Kleveland påpekte at Stortinget i flere saker har behandlet overføring av myndighet i strid med Grunnloven.

– Vi er bekymret for den gradvise avståelsen av suverenitet i sak etter sak, sa Kleveland.

EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal

Kleveland beskrev en utvikling der EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal, og viste til at EU allerede har vedtatt energipakke 4 som vil gi EUs energibyrå ACER ytterligere makt.

Hun tok til orde mot statens påstand om at saken er «abstrakt»:

– Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kleveland.

Nei til EU har samlet inn over 1,1 millioner til søksmålet, og Kleveland påpekte at dette viser et sterkt folkelig engasjement i saken. Berørte industriinteresser, særlig på arbeidstakersiden, engasjerte seg også mot innføringen av energipakke 3. 

– Energi er sentralt og sensitivt. Det er viktig for landet vårt og for borgerne. Derfor er vi så kritisk til at dette ikke ble behandlet som den suverenitetsavståelsen dette er, fastslo Kleveland i Oslo tingrett mandag morgen.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, Bent Endresen og Kjell Brygfjeld rett før rettsforhandlingene. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.