ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

Det er satt av en dag til rettsforhandlinger i Oslo tingrett om ACER-søksmålet. Staten ved regjeringsadvokaten har reist påstand om at saken skal avvises. Staten mener søksmålet bygger på et abstrakt rettsforhold, og at Nei til EU ikke har et reelt behov for å få søksmålet avgjort.

Tilknyttet en levende debatt

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland sammen med advokatene Bent Endresen og Kjell Brygfjeld møter i retten, klar for å få reist saken og dermed forsvare Grunnloven. 

– ACER-søksmålet inngår i en vedvarende og tilspisset debatt om Norges forhold til EU. Saken har tilknytning til en levende debatt i det norske samfunnet som kan få stor betydning for norsk samfunnsliv, påpekte advokat Kjell Brygfjeld innledningsvis.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vil forsvare folkestyre og suverenitet

Kathrine Kleveland gjorde i sin partsforklaring rede for Nei til EUs engasjement i ACER-saken.

– Folkestyre og suverenitet henger uløselig sammen. Grunnloven setter spillereglene for å verne om folkestyre og suverenitet, og derfor går vi til rettssak for å forsvare disse spillereglene, forklarte Kleveland. Hun uttalte videre:

– Vi mener ACER-vedtaket er ugyldig fordi Stortinget ikke fulgt Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4-flertall og at 2/3 av representantene er til stede, som de ikke var. 

Kleveland påpekte at Stortinget i flere saker har behandlet overføring av myndighet i strid med Grunnloven.

– Vi er bekymret for den gradvise avståelsen av suverenitet i sak etter sak, sa Kleveland.

EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal

Kleveland beskrev en utvikling der EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal, og viste til at EU allerede har vedtatt energipakke 4 som vil gi EUs energibyrå ACER ytterligere makt.

Hun tok til orde mot statens påstand om at saken er «abstrakt»:

– Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kleveland.

Nei til EU har samlet inn over 1,1 millioner til søksmålet, og Kleveland påpekte at dette viser et sterkt folkelig engasjement i saken. Berørte industriinteresser, særlig på arbeidstakersiden, engasjerte seg også mot innføringen av energipakke 3. 

– Energi er sentralt og sensitivt. Det er viktig for landet vårt og for borgerne. Derfor er vi så kritisk til at dette ikke ble behandlet som den suverenitetsavståelsen dette er, fastslo Kleveland i Oslo tingrett mandag morgen.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, Bent Endresen og Kjell Brygfjeld rett før rettsforhandlingene. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.