ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

Det er satt av en dag til rettsforhandlinger i Oslo tingrett om ACER-søksmålet. Staten ved regjeringsadvokaten har reist påstand om at saken skal avvises. Staten mener søksmålet bygger på et abstrakt rettsforhold, og at Nei til EU ikke har et reelt behov for å få søksmålet avgjort.

Tilknyttet en levende debatt

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland sammen med advokatene Bent Endresen og Kjell Brygfjeld møter i retten, klar for å få reist saken og dermed forsvare Grunnloven. 

– ACER-søksmålet inngår i en vedvarende og tilspisset debatt om Norges forhold til EU. Saken har tilknytning til en levende debatt i det norske samfunnet som kan få stor betydning for norsk samfunnsliv, påpekte advokat Kjell Brygfjeld innledningsvis.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vil forsvare folkestyre og suverenitet

Kathrine Kleveland gjorde i sin partsforklaring rede for Nei til EUs engasjement i ACER-saken.

– Folkestyre og suverenitet henger uløselig sammen. Grunnloven setter spillereglene for å verne om folkestyre og suverenitet, og derfor går vi til rettssak for å forsvare disse spillereglene, forklarte Kleveland. Hun uttalte videre:

– Vi mener ACER-vedtaket er ugyldig fordi Stortinget ikke fulgt Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4-flertall og at 2/3 av representantene er til stede, som de ikke var. 

Kleveland påpekte at Stortinget i flere saker har behandlet overføring av myndighet i strid med Grunnloven.

– Vi er bekymret for den gradvise avståelsen av suverenitet i sak etter sak, sa Kleveland.

EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal

Kleveland beskrev en utvikling der EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal, og viste til at EU allerede har vedtatt energipakke 4 som vil gi EUs energibyrå ACER ytterligere makt.

Hun tok til orde mot statens påstand om at saken er «abstrakt»:

– Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kleveland.

Nei til EU har samlet inn over 1,1 millioner til søksmålet, og Kleveland påpekte at dette viser et sterkt folkelig engasjement i saken. Berørte industriinteresser, særlig på arbeidstakersiden, engasjerte seg også mot innføringen av energipakke 3. 

– Energi er sentralt og sensitivt. Det er viktig for landet vårt og for borgerne. Derfor er vi så kritisk til at dette ikke ble behandlet som den suverenitetsavståelsen dette er, fastslo Kleveland i Oslo tingrett mandag morgen.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, Bent Endresen og Kjell Brygfjeld rett før rettsforhandlingene. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Landsmøtevedtak utfordrer EØS

17. jan. 2020

Fellesforbundets ledelse vil støte på EØS-avtalen rundt hver sving når den skal omsette landsmøtets vedtak i praktisk politikk.

Foran en faglig EØS-debatt

16. jan. 2020

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

10. jan. 2020

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Feil EU-prosedyre

06. jan. 2020

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.