ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

Det er satt av en dag til rettsforhandlinger i Oslo tingrett om ACER-søksmålet. Staten ved regjeringsadvokaten har reist påstand om at saken skal avvises. Staten mener søksmålet bygger på et abstrakt rettsforhold, og at Nei til EU ikke har et reelt behov for å få søksmålet avgjort.

Tilknyttet en levende debatt

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland sammen med advokatene Bent Endresen og Kjell Brygfjeld møter i retten, klar for å få reist saken og dermed forsvare Grunnloven. 

– ACER-søksmålet inngår i en vedvarende og tilspisset debatt om Norges forhold til EU. Saken har tilknytning til en levende debatt i det norske samfunnet som kan få stor betydning for norsk samfunnsliv, påpekte advokat Kjell Brygfjeld innledningsvis.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vil forsvare folkestyre og suverenitet

Kathrine Kleveland gjorde i sin partsforklaring rede for Nei til EUs engasjement i ACER-saken.

– Folkestyre og suverenitet henger uløselig sammen. Grunnloven setter spillereglene for å verne om folkestyre og suverenitet, og derfor går vi til rettssak for å forsvare disse spillereglene, forklarte Kleveland. Hun uttalte videre:

– Vi mener ACER-vedtaket er ugyldig fordi Stortinget ikke fulgt Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4-flertall og at 2/3 av representantene er til stede, som de ikke var. 

Kleveland påpekte at Stortinget i flere saker har behandlet overføring av myndighet i strid med Grunnloven.

– Vi er bekymret for den gradvise avståelsen av suverenitet i sak etter sak, sa Kleveland.

EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal

Kleveland beskrev en utvikling der EUs energipolitikk blir mer og mer overnasjonal, og viste til at EU allerede har vedtatt energipakke 4 som vil gi EUs energibyrå ACER ytterligere makt.

Hun tok til orde mot statens påstand om at saken er «abstrakt»:

– Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kleveland.

Nei til EU har samlet inn over 1,1 millioner til søksmålet, og Kleveland påpekte at dette viser et sterkt folkelig engasjement i saken. Berørte industriinteresser, særlig på arbeidstakersiden, engasjerte seg også mot innføringen av energipakke 3. 

– Energi er sentralt og sensitivt. Det er viktig for landet vårt og for borgerne. Derfor er vi så kritisk til at dette ikke ble behandlet som den suverenitetsavståelsen dette er, fastslo Kleveland i Oslo tingrett mandag morgen.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, Bent Endresen og Kjell Brygfjeld rett før rettsforhandlingene. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

Med euro og RME i stikkontakten

01. nov. 2019

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.