Brexit på biblioteket

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Det er ikke bare i London og Brussel brexit er et hett tema. Omtrent 50 personer fant veien da Vest-Agder Nei til EU på onsdag inviterte til åpent møte på Kristiansand Bibliotek om «Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen?» 

Førstelektor ved Universitetet i Agder Jan Erik Mustad innledet om den britiske brexit-prosessen gjennom de tre årene siden folkeavstemningen. Mustad ville ikke spå om utfallet, og mente det var åpent om det vil bli et nytt parlamentsvalg eller en ny folkeavstemning. Han utelukket ikke at brexit kan bli avlyst. 

Nei til EUs utredningsleder Morten Harper pekte på et nytt parlamentsvalg som den mest sannsynlige videre utviklingen i Storbritannia, og at EU trolig vil utsette brexit til 31. januar, kanskje med en fleksibilitet der britene kan gå ut tidligere hvis en avtale vedtas. 

Leder for Europabevegelsen på Sørlandet Kjell Tørlin Andreassen beskrev brexit som en ulykkelig hendelse og mente kostnadene ville bli betydelige for britene, men la til at når noen vil skille seg så må man respektere det.  

Storbritannia er Norges største eksportmarked, og at en stor andel av norsk eksport også går ut av EØS når britene forlater EU

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland understreket at folkeavstemningen må respekteres og var oppgitt over EU-tilhengernes stadige forsøk på omkamp. Hun pekte på at Storbritannia er Norges største eksportmarked, og at en stor andel av norsk eksport også går ut av EØS når britene forlater EU. Derfor gjør brexit det enda viktigere å se på alternativer til dagens EØS-avtale. 

Tidligere Nei til EU-leder Heming Olaussen ledet møtet med stø hånd. Brexit-kvelden på Kristiansand bibliotek ble avrundet med et fint musikkinnslag, og mange spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. 

Foto øverst (fra venstre): Morten Harper, Jan Erik Mustad, Heming Olaussen, Kathrine Kleveland, Kjell Tørlin Andreassen og fra arrangørene Ole Langeland.

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Danske på jobb for Brexitpartiet i Strasbourg

25. okt. 2019

Internasjonalt utvalg i Nei til EU har vært på studietur til EU-parlamentet i Strasbourg. Der møtte vi en dansk EU-motstander som representerer Storbritannia i parlamentet.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.