Brexit på biblioteket

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Det er ikke bare i London og Brussel brexit er et hett tema. Omtrent 50 personer fant veien da Vest-Agder Nei til EU på onsdag inviterte til åpent møte på Kristiansand Bibliotek om «Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen?» 

Førstelektor ved Universitetet i Agder Jan Erik Mustad innledet om den britiske brexit-prosessen gjennom de tre årene siden folkeavstemningen. Mustad ville ikke spå om utfallet, og mente det var åpent om det vil bli et nytt parlamentsvalg eller en ny folkeavstemning. Han utelukket ikke at brexit kan bli avlyst. 

Nei til EUs utredningsleder Morten Harper pekte på et nytt parlamentsvalg som den mest sannsynlige videre utviklingen i Storbritannia, og at EU trolig vil utsette brexit til 31. januar, kanskje med en fleksibilitet der britene kan gå ut tidligere hvis en avtale vedtas. 

Leder for Europabevegelsen på Sørlandet Kjell Tørlin Andreassen beskrev brexit som en ulykkelig hendelse og mente kostnadene ville bli betydelige for britene, men la til at når noen vil skille seg så må man respektere det.  

Storbritannia er Norges største eksportmarked, og at en stor andel av norsk eksport også går ut av EØS når britene forlater EU

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland understreket at folkeavstemningen må respekteres og var oppgitt over EU-tilhengernes stadige forsøk på omkamp. Hun pekte på at Storbritannia er Norges største eksportmarked, og at en stor andel av norsk eksport også går ut av EØS når britene forlater EU. Derfor gjør brexit det enda viktigere å se på alternativer til dagens EØS-avtale. 

Tidligere Nei til EU-leder Heming Olaussen ledet møtet med stø hånd. Brexit-kvelden på Kristiansand bibliotek ble avrundet med et fint musikkinnslag, og mange spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. 

Foto øverst (fra venstre): Morten Harper, Jan Erik Mustad, Heming Olaussen, Kathrine Kleveland, Kjell Tørlin Andreassen og fra arrangørene Ole Langeland.

reLATERT

Se alle arrangementer

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Nei til EU om EUs koronarespons i Dagsnytt 18

19. mars 2020

– Vi synes det er et paradoks at Italia ser ut til å ha fått mer hjelp fra Kina enn fra Brussel, sa Kathrine Kleveland i sendingen.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kan EU nå klimamålene?

09. mars 2020

I det europeiske klimaordskiftet hersker det alvorlig tvil om løftene i unionens storstilte ‘Green Deal’ virkelig kan oppfylles innenfor det EU som eksisterer per i dag, skriver Idar Helle.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.