ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

Når Nei til EU og undertegnede er sterkt kritiske til Arbeidslivsbyrået ELA (European Labour Agency), så skyldes det uro for følgene for den norske arbeidslivsmodellen slik vi kjenner den. Nei til EU er slett ikke «motstandere av europeisk samarbeid», slik Mellem påstår. Tvert om. Vi er tilhengere av alle former for likeverdig samarbeid mellom stater og folk. Derfor er det utmerket at Arbeidstilsynet for lengst har fått på plass samarbeidsavtaler med bulgarsk og polsk arbeidstilsyn.

Problemet med ELA er at ingen vet hvilke fullmakter dette byrået etter hvert vil få tildelt for å overstyre nasjonale forvaltningsorganer og kjøreregler i arbeidslivet. Heller ikke Mellem, selv om han skriver at «(B)byrået vil ikke ha noen som helst myndighet til å vurdere nasjonale tariffavtaler og økt informasjon til arbeidstakere».

Mellems bilde av ELA er et byrå uten myndighet som skal koordinere og kanskje delta i noen felles inspeksjoner. Tror Europabevegelsen at byrået trenger en stab på 140 ansatte til det? Og et budsjett på en halv milliard kroner? Hvis ELA ikke skal være handlekraftig, må det vel være bedre å bruke budsjettet på 500 millioner kroner til å styrke de nasjonale arbeidstilsynene?

ELA skal passe på at Norge følger EUs regler for arbeidslivet og på trygdeområdet. Også det kommende Opplysningsdirektivet om forutsigbare arbeidsvilkår vil etter alt å dømme være innenfor kompetanseområdet til ELA. Dette er ikke noe Nei til EU finner på, men fremgår av Stortingets eget EU/EØS-nytt av 13.2.2019.

Det stemmer at EU-rådet og EU-parlamentet har blitt enige om å dempe ned noen av de mest kontroversielle sidene i Kommisjonens forslag til Opplysningsdirektiv, blant annet ved at artikkelen som sier at kollektive overenskomster må vike for direktivet, strykes. Men det gir ingen garanti mot at artikkelen kan bli gjeninntatt ved en seinere revisjon av direktivet.

De som har mest behov for effektiv samordning av europeiske arbeidstilsyn; sjøfolk og fiskere, blir for øvrig ekskludert fra de nye reglene for «et sosialt Europa».

EU er en tungdrevet organisme. Hodet i Brussel sliter ofte med å få alle de 27 beina til å gå i takt. Metoden til Kommisjonen er derfor å gå to skritt fram for deretter å ta ett skritt tilbake når beina blir gjenstridige. Retningen mot stadig mer overnasjonalitet er irreversibel. EU har som erklært mål å bli en fullverdig union innen 2025. EU-byråene, også ELA, er verktøy som skal påskynde denne prosessen.

Innlegget ble først publisert på Fri Fagbevegelse 15. februar 2019.

Se også: Et arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

reLATERT

Se alle arrangementer

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Rundt den varme EØS-grøten i Wien

05. juni 2019

I tur og orden advarte norske LO-topper mot sosial dumping og overstyring fra EU på kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) i Wien i mai. Men EØS-motstanden i norsk fagbevegelse gikk de behendig utenom.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Nei til EU på 1. mai

29. april 2019

Nei til EU deltar på 1. mai rundt om i landet. Mange steder er det paroler om EU og EØS.

– EU vil ha varene våre

06. april 2019

– Farene med EØS-avtalen overstiger langt fordelene. Derfor krever vi at den blir sagt opp, sa Steffen Høiland i debatt om markedsmuligheter utenfor EØS på Nei til EUs rådsmøte.

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

27. mars 2019

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?