Foto av Solveig Smith-Kielland Sønnervik, Norges Taxiforbund

En drosjesving kan få ESA til å se rødt

En velorganisert og regulert taxinæring frontkolliderer med EØS-avtalen. Er handlingsrommet, eller hanskerommet, likevel romslig nok til å reversere det katastrofale frislippet i drosjenæringa? 

Ett av Arbeiderpartiets 40 valgløfter de første hundre dagene i regjering er å reversere liberaliseringa av drosjeregelverket. Løftet blir hilst velkommen av både kusker og kunder.  

Hvordan dette skal la seg gjøre uten samtidig å gå til «krig» mot EØS-avtalen, sier ikke Arbeiderpartiet noe om i sin 100-dagersplan – en plan der også flere andre punkter er skjærende umusikalske i ørene til EØS-tilsynet ESA.  

Frislipp som en følge av EØS 

Frislippet i drosjenæringa var ikke bare en våt drøm som gikk i oppfyllelse for høyreregjeringa. Liberaliseringa som ligger i den nye Yrkestransportloven ble framskyndet etter lengre tids brevveksling med ESA. EØS-tilsynet mente det norske behovsprøvde løyvesystemet med krav om sentraltilknytning og at utøveren måtte ha drosjeyrket som hovederverv, var i strid med etableringsretten i EØS-avtalen (art. 31 og 34).  

Som et første skritt for å få vekk de useriøse aktørene i næringa, vil Ap gjeninnføre krav om både taksameter og tilknytning til drosjesentraler, sier partiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli til FriFagbevegelse. 

Det er veldig bra, men det aller viktigste tiltaket mangler: Nemlig begrensing av antall løyver. Det er når alt for mange drosjer skal dele på samme antall kunder at vi får timelønninger ned i 30 kroner og økte takster. Men behovsprøving er samtidig det mest kontroversielle i forhold til EØS-avtalens frie etableringsrett.  

Myrli medgir at det er mye mer som må til, men at dette er en viktig start for å bremse for aktører av typen Uber. Det har han rett i, og intensjonen er utvilsomt den aller beste. Men også Myrli vet at handlingsrommet i EØS-avtalen i dette tilfellet ligner mer på et hanskerom. ESA vil nok ikke uten videre finne seg i at norske myndigheter snur om på et lovverk som er blitt tilpasset etter pålegg fra det samme EØS-tilsynet.  

Nå står Island for tur 

I disse dager kjører ESA en tilsvarende sak mot Island med krav om liberalisering. Island har en drosjeregulering som ligner den vi inntil nylig hadde i Norge. Den foreløpig siste formelle advarselen (formell notifisering) fra ESA ble sendt regjeringa i Reykjavik 20. januar i år. 

Her viser ESA blant annet til at EU-domstolen og EFTA-domstolen har slått fast at ethvert tiltak som hemmer EØS-borgeres rett til fritt å etablere virksomhet, er uforenlig med EØS-avtalens artikkel 31. Begrensninger av antall løyver vekker «bekymring» hos ESA.  

Likeledes peker ESA på at krav om at løyvehaver må ha yrket som hovederverv og være tilknytta en drosjesentral, «begrenser den frie etableringsretten ytterligere», og må følgelig tas ut av islandsk lov.

ESA gjør det klinkende klart at etableringsfriheten i EU-retten er hellig. 

For ESA er etableringsfriheten i EU-retten hellig

Når Island ennå ikke har endra lovverket sitt, konkluderer ESA med at landet har brutt forpliktelsene som følger av EØS-avtalens artikkel 31.1 fordi Island (1) setter tak på antall løyver, (2) stiller «ikke-objektive» vilkår for tildeling av løyver, (3) forplikter løyvehavere å være tilknyttet en sentral og (4) forlanger at drosjeyrket skal være hovederverv. 

ESA setter foten ned for nettopp de reverseringstiltaka Arbeiderpartiet (og mange andre) ønsker å gjennomføre.  

Det gir sjølsagt ikke mindre grunn til å utfordre handlingsrommet og åpent trosse ESA, gjerne i et naturlig samarbeid med Island. Dersom Ap og de andre rødgrønne partiene lover det, fortjener de all støtte. Det ville legge ekstra press på ESA hvis Ap varsler at ei ny regjering om nødvendig er beredt til å ta i bruk EØS-avtalens nødparagraf (art. 112) for å beskytte vitale samfunnsinteresser i form av en regulert, sunn og pålitelig drosjenæring.

I en redelig valgkamp må partier som sier de vil reversere taxifrislippet også fortelle velgerne at dette innebærer å trosse ESA og etableringsretten i EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Foto av Solveig Smith-Kielland Sønnervik, Norges Taxiforbund

reLATERT

Se alle arrangementer

Rumensk karavane mot sosial dumping

14. juli 2021

Fagorganiserte i Romania protesterer mot tiltakende sosial dumping. Bare en liten rumensk elite har høstet fordeler av 14 års EU-medlemskap.

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Rådebank for transportbransjen 

30. juni 2021

EU-direktiver om transport blir gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. De overstyrer samferdselspolitikken vår på veien, i sporet, til sjøs og i lufta. 

Sveits skjermer sitt arbeidsliv mot EU-krav

25. juni 2021

Etter sju års forhandlinger med EU om en ny rammeavtale, har Sveits fått nok. Sveitserne insisterer på fortsatt beskyttelse av et ordnet arbeidsliv samt at landets eget regelverk for statsstøtte og velferdsytelser opprettholdes.

Røyken fra Reykjanes

07. juni 2021

LO-kravet om at norske bestemmelser for arbeidslivet må gå foran EØS-avtalen kan finne svar på Island.

Toget går for handlingsrommet i EØS 

28. mai 2021

I dag handler det om jernbane. I morgen kan det dreie seg om arbeidsliv, vannforsyning, forsvarsavtaler eller andre saker som blir overlatt i hendene på EU-byråer.  

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke

28. april 2021

Finn svar på det du lurer på når det gjelder EUs fjerde jernbanepakke. Denne siden blir løpende oppdatert.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.