Ventetida blir lang på holdeplassene. Illustrasjonsfoto.

Taxihavari med EØS

En reversering av taxifrislippet betyr at EØS-avtalen og ESA må utfordres.

Klassekampen har i flere reportasjer og oppslag avdekket det sørgelige kaoset etter høstens taxifrislipp. Allerede før reformen var næringa rammet av for mange løyver i sentrale strøk. Stadig dårligere inntjening er forsøkt kompensert med høyere takster. Taxi er blitt dyrere, utøverne flere og fattigere.

Dette er en varslet katastrofe. Fagbevegelsen, Taxiforbundet og Nei til EU slo alarm for flere år tilbake, til ingen nytte. I løpet av fire måneder er det sluppet 1700 nye løyver, 600 av dem bare i Oslo. Resultatet er vill vest-tilstander og en oppskrift på sosial dumping, spesielt nå under pandemien.

Flere partier rykker nå ut og vil reversere reformen helt eller delvis. Det er utmerket, men er det mulig uten å utfordre EØS-avtalen? Det som blir underkommunisert fra så vel regjering som opposisjon, er at ordren om å kjøre taxinæringa i grøfta kom fra EØS-tilsynet ESA.

Det var ESA som i 2017 krevde at det måtte bli slutt på behovsprøving og begrensning av antall løyver, fordi dette var i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Pålagt sentraltilknytning er også en begrensning av denne retten, ifølge ESA. Avtalens overvåkere avviste at Norge kunne påberope seg allmenne samfunnsmessige hensyn for å fravike EØS-retten.

Regjeringen lystret ESA ved å endre Yrkestransportloven tilsvarende. En reversering av taxifrislippet betyr at EØS-avtalen og ESA må utfordres. Noen som tør?

Innlegg i avisa Klassekampen 1. mars 2021.

Stort bilde i toppen: Ventetida blir lang på holdeplassene. Illustrasjonsfoto. (© Solveig Smith-Kielland Sønnervik | Norges Taxiforbund)

reLATERT

Se alle arrangementer

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.