EUs energibyrå koster dyrt

Hvis Astrid Meland frykter lobbyister og særinteresser, burde hun heller be Stortinget ta en pause og kreve bedre grunnlag før de gir vekk styring med vår viktigste ressurs.

● Debatten: – Særinteresser har aldri hele landets beste i tankene, skrev VGs Astrid Meland om forslaget om at Norge går med i EUs energibyrå. Organisasjonen Nei til EU har et annet syn.

Regjeringens forslag om å underlegge Norge EUs energibyrå møter nå kraftige motreaksjoner. Fagforeningene på industristeder over hele landet frykter for sine arbeidsplasser fordi de er helt avhengig av en konkurransedyktig strømpris. Derfor protesterer de mot nye utenlandskabler og er mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER.

VGs Astrid Meland vet å gjennomskue slike «særinteresser» (VG 29/1). Hun slår fast at Norge sjøl bestemmer om vi skal bygge flere utenlandskabler. Men blir det slik dersom Norge slutter seg til prinsippene i EUs energiunion som har som mål å skape et europeisk energimarked med lik pris og tilgang til strøm? EUs ekspertkomite vil at det skal kreves nye kabler dersom prisforskjellen er under 2 øre/kWh. EUs energibyrå ACER bestemmer hvordan flyten gjennom kablene skal skje og de har som oppgave å påse at Norge følger EUs plan for nettutvikling..

Meland mener å vite at Norges vassdrags og energidirektorat anslår bare en minimal økning på noen få øre pr. kilowattime det neste tiåret. Sannheten er at NVE anslår en økning i strømprisen på 30 prosent fram til 2030, det er 11 øre/kWh. NVE anslår også 30 prosent økning i nettleia. Det utgjør også 11 øre/kWh. Gjennomsnittsforbruket for norske husstander er 20 000 kWh. Kanskje er 4400 kroner i økt strømregning minimalt for Astrid Meland, men hun kan kanskje vise litt forståelse for de som har mindre å rutte med?

For norsk prosessindustri betyr ti øre økning i strømpris 3,5 milliarder mindre på bunnlinja. Norske kraftprodusenter bruker ikke kull og de betaler ikke CO2-avgift. Så hvordan kommer prisøkningen i EU til Norge? Gjennom Kielferja eller danskebåten, eller fordi Norge knyttes seg mer og mer til det europeiske strømnettet gjennom kabel etter kabel?

Norges ledende jurister på Statsrett mener utredningen om suverenitetsavståelse ikke holder mål. Hvis Astrid Meland frykter lobbyister og særinteresser, burde hun heller be Stortinget ta en pause og kreve bedre grunnlag før de gir vekk styring med vår viktigste ressurs.

  • Dette svarinnlegget har stått i VG. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

– Det er anstaltmakeri å avvise ACER-søksmålet

23. sep. 2019

Regjeringsadvokaten mener staten forsvarer demokratiet ved å ville avvise ACER-søksmålet. Nei til EUs advokater mener det tvert imot er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.

ACER-søksmålet: – Stor betydning for norsk samfunnsliv

23. sep. 2019

Oslo tingrett behandler i dag statens påstand om å avvise ACER-søksmålet. – Norsk energipolitikk har vært avgjørende for oppbyggingen av velferden vår. For Nei til EU er dette en konkret grunn til å fremme saken, forklarte Kathrine Kleveland i retten.

ACER: Derfor saksøker Nei til EU staten

23. sep. 2019

Staten skaper egne regler om suverenitetsavståelse og vil ikke la domstolen prøve om dette står seg mot Grunnloven. Det er ikke en rettsstat verdig.

Acer-saken i Oslo tingrett 23. september

20. sep. 2019

Acer-saken i Oslo tingrett 23. september kl 9.00. Rettsforhandlingene er i sal 383.

ACER lawsuit putting the rule of law in Norway to test

20. sep. 2019

The Norwegian State objects to let the court have its say on the ACER lawsuit put forward by No to the EU. This is not worthy of a country where the rule of law should prevail.

ACER-søksmålet og statsmakten

18. sep. 2019

Staten skaper egne regler om suverenitetsavståelse og vil ikke la domstolen prøve om dette står seg mot Grunnloven. Det er ikke en rettsstat verdig.

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.