Krafta er vår

EUs energibyrå koster dyrt

Hvis Astrid Meland frykter lobbyister og særinteresser, burde hun heller be Stortinget ta en pause og kreve bedre grunnlag før de gir vekk styring med vår viktigste ressurs.

● Debatten: – Særinteresser har aldri hele landets beste i tankene, skrev VGs Astrid Meland om forslaget om at Norge går med i EUs energibyrå. Organisasjonen Nei til EU har et annet syn.

Regjeringens forslag om å underlegge Norge EUs energibyrå møter nå kraftige motreaksjoner. Fagforeningene på industristeder over hele landet frykter for sine arbeidsplasser fordi de er helt avhengig av en konkurransedyktig strømpris. Derfor protesterer de mot nye utenlandskabler og er mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER.

VGs Astrid Meland vet å gjennomskue slike «særinteresser» (VG 29/1). Hun slår fast at Norge sjøl bestemmer om vi skal bygge flere utenlandskabler. Men blir det slik dersom Norge slutter seg til prinsippene i EUs energiunion som har som mål å skape et europeisk energimarked med lik pris og tilgang til strøm? EUs ekspertkomite vil at det skal kreves nye kabler dersom prisforskjellen er under 2 øre/kWh. EUs energibyrå ACER bestemmer hvordan flyten gjennom kablene skal skje og de har som oppgave å påse at Norge følger EUs plan for nettutvikling..

Meland mener å vite at Norges vassdrags og energidirektorat anslår bare en minimal økning på noen få øre pr. kilowattime det neste tiåret. Sannheten er at NVE anslår en økning i strømprisen på 30 prosent fram til 2030, det er 11 øre/kWh. NVE anslår også 30 prosent økning i nettleia. Det utgjør også 11 øre/kWh. Gjennomsnittsforbruket for norske husstander er 20 000 kWh. Kanskje er 4400 kroner i økt strømregning minimalt for Astrid Meland, men hun kan kanskje vise litt forståelse for de som har mindre å rutte med?

For norsk prosessindustri betyr ti øre økning i strømpris 3,5 milliarder mindre på bunnlinja. Norske kraftprodusenter bruker ikke kull og de betaler ikke CO2-avgift. Så hvordan kommer prisøkningen i EU til Norge? Gjennom Kielferja eller danskebåten, eller fordi Norge knyttes seg mer og mer til det europeiske strømnettet gjennom kabel etter kabel?

Norges ledende jurister på Statsrett mener utredningen om suverenitetsavståelse ikke holder mål. Hvis Astrid Meland frykter lobbyister og særinteresser, burde hun heller be Stortinget ta en pause og kreve bedre grunnlag før de gir vekk styring med vår viktigste ressurs.

  • Dette svarinnlegget har stått i VG. 

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ACER-saken er anket til Høyesterett

28. april 2020

Nei til EU har nå anket ACER-søksmålet videre til Høyesterett. – Lagmannsretten har unnlatt å vurdere hvilken betydning vedtak fra reguleringsmyndigheten kan få, heter det i ankeskrivet.

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

23. april 2020

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.