Jernbaneplanovergang.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

Jernbanen må fortsatt være underlagt folkevalgt kontroll. Det er velgerne enig i. I en ny meningsmåling fra Sentio svarer bare 2 av 10 at EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant FrP og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå. 61 % av despurte menernorsk jernbaneikkeblir sikrere og bedre ved at vi gir fra oss myndighet til EU og EUs jernbanebyrå, noe som skjer hvis EUs fjerde jernbanepakke innføres i EØS-avtalen.

Blant FrPs velgere er det et klart flertall, 64%, som ikke tror den blir sikrere. Det er interessant. Ap, Sp, SV, Rødt og MDG har allerede signalisert at de vil stemme imot jernbanepakken. Hvis FrP hører på velgerne sikrer de flertall mot EUs fjerde jernbanepakke. Siden FrP gikk ut av regjeringen har de nå en gylden mulighet til å vise sin motstand mot overnasjonalt byråkrati og fjernstyring fra EU.

– Et alvorlig demokratisk problem

Det er et alvorlig demokratisk problem hvis obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport tas inn i EØS-avtalen. Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for all framtid er i strid med grunnprinsipper i vårt demokrati. Et Storting med en annen sammensetning og oppfatning vil ikke kunne endre norsk lov uten samtidig å si opp hele EØS-avtalen.  

Konkurranseutsetting av norsk jernbane er fullt mulig uten noen jernbanepakke fra EU, slik Jernbanereformen tydelig viser. Norge står også fritt til å tilpasse oss tekniske EU-standarder der vi vil, slik det allerede i stor utstrekning blir gjort.   

Norge har i dag et av Europas høyeste sikkerhetsnivå og nest beste ulykkesstatistikk, ifølge Statens jernbanetilsyn. Slik vil vi fortsatt ha det. Blir Norge underlagt jernbanebyrået ERA vil det bli svært vanskelig å innføre nye nasjonale sikkerhetsregler. Norge har i dag høye utdanningskrav til vårt personell, og med vårt spesielle klima og geografi frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Jernbanebyrået ERA meldte i 2018 at de hadde fjernet 13 000 nasjonale regler på to år. EU-byrået ERA får i fjerde jernbanepakke utvidet mandat og overført beslutningsmyndighet fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter, blant annet for å utstede felles sikkerhetssertifikat. 

– I strid med Grunnloven og EØS-prinsippene

Nei til EU mener at jernbanepakken ikke kan behandles med alminnelig flertall etter Grunnlovens paragraf 26.2. Regjeringen hevder myndighetsoverføringen er «lite inngripende», noe professor Christoffer Conrad Eriksen bestrider, senest i Aftenposten i september. Tilsyn med materiell og togselskaper og godkjenning av sikkerhetsaspektene har stor samfunnsmessig betydning og potensielt konsekvenser for svært mange.  Regjeringens forslag er derfor etter vår oppfatning grunnlovsstridig.  

Det er heller ikke akseptabelt at Norge blir direkte underlagt et EU-byrå og EU-domstolen. Det er både brudd med intensjonen og beslutningsmekanismene i EØS-avtalen. Det bærende prinsippet i EØS-avtalen er at den bygger på to søyler, EU-søylen og en parallell EFTA-søyle, som Norge er del av. 

Nei til EU er ikke tilhengere av EØS-avtalen, men vi hegner om suverenitetsvernet i to-pilarsystemet og vetoretten. Regjeringen sier åpent at den velger en én-pilarløsning, og kaller det en «nyskaping innen EØS-retten».

Dette er mine siste EU-tanker i Nationen. EUs fjerde jernbanepakke og opprettelsen av stadig nye byråer i EU er et konkret eksempel på utviklingen av sterkere union og mer overnasjonalt byråkrati.

De seks årene mine som leder i Nei til EU har bekreftet og styrket min motstand mot norsk EU-medlemskap. Vi skal og kan samarbeide, slik vi allerede gjør på jernbane, men det betyr ikke at vi skal knytte oss nærmere det EU vi har stemt nei til i to folkeavstemninger. Takk for at du leste!

Innlegget er hentet fra Nationen, der Kathrine Kleveland har vært fast spaltist under vignetten «EU-tanker».

Stort bilde i toppen: Jernbaneplanovergang. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

Railway package could derail the EEA Agreement

29. april 2021

Norwegian authorities propose to undermine the EFTA pillar in the European Economic Area Agreement, replacing the system of two separate pillars with just one. In doing so, the fundamental principles of the EEA Agreement are put at stake.

Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke

28. april 2021

Finn svar på det du lurer på når det gjelder EUs fjerde jernbanepakke. Denne siden blir løpende oppdatert.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Lysene blinker for EØS

19. april 2021

Vil de som er for EØS bidra til at EØS-avtalen bevarer forskjellene fra et EU-medlemskap?

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

Jernbanebyrået ERA kort fortalt

14. april 2021

EUs jernbanebyrå ERA vil tvinge én felles mal på jernbanesystemene i Europa. Det kan gå på sikkerheten løs.