Heller kortreist kraft enn fjernstyrt energi

I et intervju i Morgenbladet 2. februar skyver Espen Barth Eide klimaforpliktelser foran seg når han prøver å ufarliggjøre norsk underordning for EUs energibyrå ACER.

Miljø- og klimaargumenter som tar for gitt at intensivert kraftutveksling til og fra Norge er fornuftig og ressursvennlig, ser bort helt vesentlige momenter. Norsk energi er nesten hundre prosent fornybar, takket være vannkrafta. Energien vi importerer er det i hovedsak ikke.

Det er med kortreist strøm som med kortreist mat: Det enkleste er ofte det beste

kraftlinjer-solnedgang
Lange overføringsavstander gir effekttap.

Ressurser som går til spille gjennom unødvendig lang transport rimer dårlig med grønne framtidsløsninger. På dagens strømmarked er det tilnærmet gratis å sløse, og sløseriet øker med avstanden. Om vi tar energioverføring fra eller til Tyskland som eksempel: Gjennomsnittlig effekttap i det nasjonale norske nettet er ni prosent, tapet i kabelen til Tyskland er anslått til fem prosent, tapet i det tyske sentralnettet er som i det norske. Legger man dette sammen, blir det et formidabelt svinn underveis. I tillegg kommer høyt strømforbruk til pumper og turbiner som følge av effektkjøring. Det er med kortreist strøm som med kortreist mat: Det enkleste er ofte det beste.

Så lenge det er vannreserver, er norsk kraftproduksjon skalerbar gjennom aktiv pumping og effektkjøring. Dette kan være nødvendig i gitte situasjoner, men er alt annet enn gunstig for levende organismer i innsjøer og vassdrag og bør ikke overdrives. Økt kraftutveksling fører naturligvis til mer effektkjøring.

Med suveren kontroll over egen energi står det oss fritt å bruke den til hva vi vil og hvor vi vil – hvis vi vil. Ønsker vi å forsyne naboland med mer vannkraft, så er det ingenting som hindrer det så lenge etterspørselen er til stede. Det har i femti år eksistert et kraftsamarbeid i Norden som fungerer utmerket. Ingen av de involverte statene har av den grunn måttet si fra seg styringsretten.

ACER er nærmest et forvaltningsorgan for EU-kommisjonen som vil få tildelt stadig videre fullmakter

Energibyrået ACER er et redskap som skal virkeliggjøre EUs energiunion, byrået er nærmest et forvaltningsorgan for EU-kommisjonen som vil få tildelt stadig videre fullmakter.

Allerede i dag har ACER vedtaksmyndighet når det oppstår tvister mellom ulike land. Byrået fatter også vedtak i såkalte tekniske spørsmål rundt for eksempel nettverkskoder. Disse kodene er et sett av regler som skal harmonisere det indre energimarkedet. Reglene er detaljerte dokumenter som dikterer EU-standarder omkring kraftproduksjon, nettverksdrift og markedsoperasjoner.

For å leve opp til EUs energikrav, vil Norge måtte etterleve nettverkskoder og krav til leveringsevne. I praksis kan det bety å bygge flere mellomlandsforbindelser, til tross for at kapasiteten i dag er mer enn stor nok. EU lager 10-årige nettutviklingsplaner (TYNDP) som omfatter ei liste over prioriterte prosjekter, Projects of Common Interest (PCI). På denne lista inngår de to planlagte kablene fra Norge til Storbritannia. Den ene av dem har fått konsesjon, den andre har det ikke. De står på EU-lista like fullt.

Nasjonale ønsker vil måtte vike

Hvis Stortinget aksepterer forordningene om ACER og om det grenseoverskridende elektrisitetsmarkedet – som begge inngår i den tredje energimarkedspakka, betyr det at nasjonale behov, enten det er snakk om kapasitetsavsetninger til egen industri eller nasjonale ønsker om å unngå import av ikke-fornybar kraft, vil måtte vike.

reLATERT

Se alle arrangementer

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

Nordområdene – EUs «nye» strategi

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nordområdene har kommet i verdens søkelys for sine potensielle enorme rikdommer på grunn av endrede klimatiske forhold. Land og stormakter har spesielt etter år 2000 vist stor interesse for disse områdene – også EU!

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.