Hilsningstale til bygdeungdommens årsmøte

Styremedlem Per Inge Bjerknes holdt denne hilsningstalen på vegne av Nei til EU på Bygdeungdomslagets årsmøte.

Ordfører og årsmøte!

Gratulerer med deres 73. årsmøte, og takk for at Nei til EU har blitt invitert til å delta på møtet og til å si noen ord. Vi møter opp med glede fordi Norges Bygdeungdomslag driver et viktig grasrotarbeid og fordi dere er en viktig samarbeidspartner for oss. Jeg sitter i styret til Nei til EU, og jeg skal overbringe gode hilsener fra vår leder, Kathrine Kleveland.

I sakspapirene deres ser jeg blant annet at arbeidsplanen nevner samarbeid med andre organisasjoner og hovedsamarbeidspartnere. Nei til EU er en bred allianse der primærnærings- og bygdeorganisasjoner utgjør en viktig hjørnestein, og samarbeid om aktiviteter, aksjoner og kunnskapsøkning om direktiver og EU-tilpasning er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Det handler ikke bare om å være forberedt på å vinne en ny folkeavstemning dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp på nytt, men det handler om å forvalte folkets nei gjennom å ta vare på folkestyret, stanse suverenitetsavståelse til EU og bringe alternativet til EØS opp på den politiske dagsorden.

Den største saken den siste tiden har vært tilknytningen til EUs energibyrå ACER som møtte stor folkelig motstand. Selv om vi så vidt tapte kampen i Stortinget, er ikke siste ord sagt. Nei til EU forbereder søksmål for brudd på Grunnloven, Island kan ende med å bruke reservasjonsretten, og Arbeiderpartiet har stilt krav for sitt ja som ikke blir oppfylt. I tillegg får vi kampen mot Jernbanepakke 4 som det er fullt mulig å vinne i Stortinget, vi får spørsmål om tilslutning til EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA, og vi følger tett hvilke muligheter som åpner seg med Storbritannias utmelding av EU. Her vil det komme mange muligheter for samarbeid fremover, og vi trenger tydelige unge stemmer.

Jeg ser også at dere får en debatt om klima og skogens rolle. Dette har også et EU-perspektiv, da hva slags klimaavtale Norge får med EU, kan påvirke rammene for matproduksjon og skogbruk. Norge trenger en selvstendig klimaavtale med rom for jord- og skogbruk – en selvstendig avtale og ikke et tillegg til EØS-avtalen. Nei til EU vedtok en uttalelse om dette på vårt styremøte 9. juni.

Dere kan engasjere dere gjennom å delta i debatter og aksjoner, ta tydelige standpunkt i enkeltsaker, støtte vårt ACER-søksmål og selvfølgelig ved å bli medlemmer i Ungdom mot EU eller Nei til EU. Igjen takk for oppmerksomheten, og lykke til med deres viktige møte!

Stort bilde: Per Inge Bjerknes på talerstolen. Foto: Torbjørn Oppedal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kraftfull markering mot EUs jernbanepakke

12. okt. 2018

Eidsvolls plass foran Stortinget ble godt fylt opp da jernbanefolk, fagforeninger, politiske partier, togvenner og Nei til EU torsdag markerte motstand mot Jernbanepakke 4.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Vi skal feire 25-årsjubileum!

27. sep. 2018

Neste år er det 25 år sidan det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkerøystinga 28. november. Korleis skal vi feire jubileet?

Ny bok – nytt EU – ny EU-kamp?

12. sep. 2018

Med jevne mellomrom er det tegn i tiden som antyder mulig ny EU-debatt her til lands. Varsler ei ny bok som lanseres i samarbeid med Tanke­smien Agenda at en ny EU-kamp er i emning?

EU sin tredje energimarkedspakkes innflytelse på det islandske energimarkeds karakter

05. sep. 2018

Islendingene mobiliserer mot ACER

05. sep. 2018

En rekke lokallag i Selvstendighetspartiet krever at regjeringspartiet sier nei til EUs tredje energimarkedspakke. Jusnestor advarer mot en maktoverføring som bryter Islands grunnlov.

Uforskammet norsk innblanding i islandsk politikk

20. aug. 2018

Nei til EU krever at norsk innblanding i en sak som direkte berører Islands suverenitet umiddelbart opphører. Uttalelse fra Nei til EUs styre 18. august 2018.

Heller livbåt enn lekter

17. aug. 2018

Det er bedre med en livbåt med eget ror enn en lekter som henger viljeløst på slep etter EU-skuta.

– Acer-debatten har gitt oss ny sjølvtillit

17. aug. 2018

Thomas Haug hugsar OL på Lillehammer betre enn EU-kampen i 1994. No er han ny generalsekretær i Nei til EU. I dag er han gjest i Helgepraten i Nationen.

Jernbanesikkerhet og suverenitet er verdispørsmål

16. aug. 2018

Den fjerde jernbanepakka fra EU handler ikke om jernbanereformen. Den handler om vår rett til å styre norsk jernbanepolitikk og til å stille høye nasjonale sikkerhetskrav.

Kathrine Klevelands appell under Arendalsuka

15. aug. 2018

– Neste år er det 25 år siden nei-seieren i 1994. Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell under Arendalsuka.

Stor EU-motstand nesten 25 år etter EU-kampen

13. aug. 2018

Neste år er det 25 år siden stemmeberettigede nordmenn sa nei til EU. Med 70 prosent EU-motstand i folket ligger en ny avstemning langt inn i fremtiden, heter det i Bergensavisen 12. august.