Hilsningstale til bygdeungdommens årsmøte

Styremedlem Per Inge Bjerknes holdt denne hilsningstalen på vegne av Nei til EU på Bygdeungdomslagets årsmøte.

Ordfører og årsmøte!

Gratulerer med deres 73. årsmøte, og takk for at Nei til EU har blitt invitert til å delta på møtet og til å si noen ord. Vi møter opp med glede fordi Norges Bygdeungdomslag driver et viktig grasrotarbeid og fordi dere er en viktig samarbeidspartner for oss. Jeg sitter i styret til Nei til EU, og jeg skal overbringe gode hilsener fra vår leder, Kathrine Kleveland.

I sakspapirene deres ser jeg blant annet at arbeidsplanen nevner samarbeid med andre organisasjoner og hovedsamarbeidspartnere. Nei til EU er en bred allianse der primærnærings- og bygdeorganisasjoner utgjør en viktig hjørnestein, og samarbeid om aktiviteter, aksjoner og kunnskapsøkning om direktiver og EU-tilpasning er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Det handler ikke bare om å være forberedt på å vinne en ny folkeavstemning dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp på nytt, men det handler om å forvalte folkets nei gjennom å ta vare på folkestyret, stanse suverenitetsavståelse til EU og bringe alternativet til EØS opp på den politiske dagsorden.

Den største saken den siste tiden har vært tilknytningen til EUs energibyrå ACER som møtte stor folkelig motstand. Selv om vi så vidt tapte kampen i Stortinget, er ikke siste ord sagt. Nei til EU forbereder søksmål for brudd på Grunnloven, Island kan ende med å bruke reservasjonsretten, og Arbeiderpartiet har stilt krav for sitt ja som ikke blir oppfylt. I tillegg får vi kampen mot Jernbanepakke 4 som det er fullt mulig å vinne i Stortinget, vi får spørsmål om tilslutning til EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA, og vi følger tett hvilke muligheter som åpner seg med Storbritannias utmelding av EU. Her vil det komme mange muligheter for samarbeid fremover, og vi trenger tydelige unge stemmer.

Jeg ser også at dere får en debatt om klima og skogens rolle. Dette har også et EU-perspektiv, da hva slags klimaavtale Norge får med EU, kan påvirke rammene for matproduksjon og skogbruk. Norge trenger en selvstendig klimaavtale med rom for jord- og skogbruk – en selvstendig avtale og ikke et tillegg til EØS-avtalen. Nei til EU vedtok en uttalelse om dette på vårt styremøte 9. juni.

Dere kan engasjere dere gjennom å delta i debatter og aksjoner, ta tydelige standpunkt i enkeltsaker, støtte vårt ACER-søksmål og selvfølgelig ved å bli medlemmer i Ungdom mot EU eller Nei til EU. Igjen takk for oppmerksomheten, og lykke til med deres viktige møte!

Stort bilde: Per Inge Bjerknes på talerstolen. Foto: Torbjørn Oppedal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

ACER avgjør flaskehalsinntektene

13. juni 2019

Energiministeren villeder Stortinget med påstand om at flaskehalsinntektene i sin helhet kan brukes til å redusere nettleia.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Møtte Rødt på Stortinget

29. mai 2019

Kontaktmøter med både partier og organisasjoner i neialliansen er viktig. Mandag 27. mai var nestleder Idar Helle og leder Kathrine Kleveland invitert til Stortinget for å møte partiet Rødt.

Neialliansen gjorde jobben

24. mai 2019

Rådsmøtet i vår hadde rekordpåmelding, og leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes minte Nei til EUs tillitsvalgte om viktigheten av å beholde bredden i nei-alliansen.

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.