Hilsningstale til bygdeungdommens årsmøte

Styremedlem Per Inge Bjerknes holdt denne hilsningstalen på vegne av Nei til EU på Bygdeungdomslagets årsmøte.

Ordfører og årsmøte!

Gratulerer med deres 73. årsmøte, og takk for at Nei til EU har blitt invitert til å delta på møtet og til å si noen ord. Vi møter opp med glede fordi Norges Bygdeungdomslag driver et viktig grasrotarbeid og fordi dere er en viktig samarbeidspartner for oss. Jeg sitter i styret til Nei til EU, og jeg skal overbringe gode hilsener fra vår leder, Kathrine Kleveland.

I sakspapirene deres ser jeg blant annet at arbeidsplanen nevner samarbeid med andre organisasjoner og hovedsamarbeidspartnere. Nei til EU er en bred allianse der primærnærings- og bygdeorganisasjoner utgjør en viktig hjørnestein, og samarbeid om aktiviteter, aksjoner og kunnskapsøkning om direktiver og EU-tilpasning er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Det handler ikke bare om å være forberedt på å vinne en ny folkeavstemning dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp på nytt, men det handler om å forvalte folkets nei gjennom å ta vare på folkestyret, stanse suverenitetsavståelse til EU og bringe alternativet til EØS opp på den politiske dagsorden.

Den største saken den siste tiden har vært tilknytningen til EUs energibyrå ACER som møtte stor folkelig motstand. Selv om vi så vidt tapte kampen i Stortinget, er ikke siste ord sagt. Nei til EU forbereder søksmål for brudd på Grunnloven, Island kan ende med å bruke reservasjonsretten, og Arbeiderpartiet har stilt krav for sitt ja som ikke blir oppfylt. I tillegg får vi kampen mot Jernbanepakke 4 som det er fullt mulig å vinne i Stortinget, vi får spørsmål om tilslutning til EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA, og vi følger tett hvilke muligheter som åpner seg med Storbritannias utmelding av EU. Her vil det komme mange muligheter for samarbeid fremover, og vi trenger tydelige unge stemmer.

Jeg ser også at dere får en debatt om klima og skogens rolle. Dette har også et EU-perspektiv, da hva slags klimaavtale Norge får med EU, kan påvirke rammene for matproduksjon og skogbruk. Norge trenger en selvstendig klimaavtale med rom for jord- og skogbruk – en selvstendig avtale og ikke et tillegg til EØS-avtalen. Nei til EU vedtok en uttalelse om dette på vårt styremøte 9. juni.

Dere kan engasjere dere gjennom å delta i debatter og aksjoner, ta tydelige standpunkt i enkeltsaker, støtte vårt ACER-søksmål og selvfølgelig ved å bli medlemmer i Ungdom mot EU eller Nei til EU. Igjen takk for oppmerksomheten, og lykke til med deres viktige møte!

Stort bilde: Per Inge Bjerknes på talerstolen. Foto: Torbjørn Oppedal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vil utrede alternativer til EØS-avtalen

06. des. 2018

Kathrine Kleveland og Nei til EU støtter SVs representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Et solidarisk nei

27. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kampen mot EU er en kamp for et mer solidarisk Europa.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

Kathrine Klevelands ledertale

09. nov. 2018

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands tale ved åpningen av landsmøtet i Sarpsborg 9. november 2018.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

EU detaljstyrer sikkerhetskrav og klageprosedyrer

05. nov. 2018

Hvor lenge skal et sikkerhetssertifikat for et togselskap være gyldig? Hvem avgjør klageprosedyren hvis Statens jernbanetilsyn er uenig i avgjørelser fra jernbanebyrået ERA? Svar: EU-kommisjonen.