Hilsningstale til bygdeungdommens årsmøte

Styremedlem Per Inge Bjerknes holdt denne hilsningstalen på vegne av Nei til EU på Bygdeungdomslagets årsmøte.

Ordfører og årsmøte!

Gratulerer med deres 73. årsmøte, og takk for at Nei til EU har blitt invitert til å delta på møtet og til å si noen ord. Vi møter opp med glede fordi Norges Bygdeungdomslag driver et viktig grasrotarbeid og fordi dere er en viktig samarbeidspartner for oss. Jeg sitter i styret til Nei til EU, og jeg skal overbringe gode hilsener fra vår leder, Kathrine Kleveland.

I sakspapirene deres ser jeg blant annet at arbeidsplanen nevner samarbeid med andre organisasjoner og hovedsamarbeidspartnere. Nei til EU er en bred allianse der primærnærings- og bygdeorganisasjoner utgjør en viktig hjørnestein, og samarbeid om aktiviteter, aksjoner og kunnskapsøkning om direktiver og EU-tilpasning er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Det handler ikke bare om å være forberedt på å vinne en ny folkeavstemning dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp på nytt, men det handler om å forvalte folkets nei gjennom å ta vare på folkestyret, stanse suverenitetsavståelse til EU og bringe alternativet til EØS opp på den politiske dagsorden.

Den største saken den siste tiden har vært tilknytningen til EUs energibyrå ACER som møtte stor folkelig motstand. Selv om vi så vidt tapte kampen i Stortinget, er ikke siste ord sagt. Nei til EU forbereder søksmål for brudd på Grunnloven, Island kan ende med å bruke reservasjonsretten, og Arbeiderpartiet har stilt krav for sitt ja som ikke blir oppfylt. I tillegg får vi kampen mot Jernbanepakke 4 som det er fullt mulig å vinne i Stortinget, vi får spørsmål om tilslutning til EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA, og vi følger tett hvilke muligheter som åpner seg med Storbritannias utmelding av EU. Her vil det komme mange muligheter for samarbeid fremover, og vi trenger tydelige unge stemmer.

Jeg ser også at dere får en debatt om klima og skogens rolle. Dette har også et EU-perspektiv, da hva slags klimaavtale Norge får med EU, kan påvirke rammene for matproduksjon og skogbruk. Norge trenger en selvstendig klimaavtale med rom for jord- og skogbruk – en selvstendig avtale og ikke et tillegg til EØS-avtalen. Nei til EU vedtok en uttalelse om dette på vårt styremøte 9. juni.

Dere kan engasjere dere gjennom å delta i debatter og aksjoner, ta tydelige standpunkt i enkeltsaker, støtte vårt ACER-søksmål og selvfølgelig ved å bli medlemmer i Ungdom mot EU eller Nei til EU. Igjen takk for oppmerksomheten, og lykke til med deres viktige møte!

Stort bilde: Per Inge Bjerknes på talerstolen. Foto: Torbjørn Oppedal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Gratulerer Reidun – ny leder i Ungdom mot EU

07. feb. 2019

Reidun Berntsen Heggen ble valgt som ny leder på Ungdom mot EUs landsmøte 3. februar. Allerede et par dager etterpå møttes lederne og generalsekretærene i Ungdom mot EU og Nei til EU til et nyttig og godt kontaktmøte.

Hva er EFTA-pilaren i EØS?

29. jan. 2019

EFTA-pilaren er i ferd med å forvitre. De som ser på EØS-avtalen som et sjølstendig alternativ til EU-medlemskap, må kjenne sin besøkelsestid.

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Kun et tidsspørsmål?

18. jan. 2019

For Norges eldste politiske parti har EU vært en kilen sak i fem tiår. Det kiler fortsatt.

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

11. jan. 2019

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

Vil utrede alternativer til EØS-avtalen

06. des. 2018

Kathrine Kleveland og Nei til EU støtter SVs representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Et solidarisk nei

27. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kampen mot EU er en kamp for et mer solidarisk Europa.