Jens Isak Hultgren Nielsen, mottager av Dag Seierstad-stipendet i 2021. (Foto: Privat.)

Interessekamp i et smeltende Arktis

Masterstudent Jens Isak Hultgren Nielsen ved NTNU tildeles Dag Seierstad-stipendet for 2021. Nielsen skriver om EU og nordområdene.

Årets Dag Seierstad-stipend er tildelt Jens Isak Hultgren Nielsen for en masteroppgave han skriver i europastudier ved NTNU Dragvoll i Trondheim. Stipendet utdeles årlig av Nei til EU til særlig interessante og kritiske masteroppgaver om EU og Norges forhold til EU, og tildelingen er på 40 000 kr.

Aktuelt og relevant tema

Nielsens oppgave har tittelen: «The role of the EU in the melting Arctic – Cooperation, Competition and Contestation at the top of the world». Masteroppgaven tar altså for seg samarbeid og interessekamp i et smeltende Arktis, og hvordan EU forsøker å innta en rolle «på toppen av verden».

Stipendjuryen framhever at prosjektet tar opp et tema som er svært aktuelt, samtidig som det vil være relevant i mange år fremover. Det var flere gode søknader til stipendet. Foruten en særlig interessant tematikk, overbeviste Nielsen med en grundig prosjektbeskrivelse og tydelige problemstillinger.

Støtter unge forskere

– Det er en stor ære å motta Dag Seierstad-stipendet, sier Nielsen når han får beskjed om tildelingen. Han legger til: – Støtten bidrar til å muliggjøre forskning på et viktig og dagsaktuelt tema. Det er klart at stipendet utfører en særdeles viktig rolle, både ved å støtte unge forskere og ved å bidra til produksjonen av ny kunnskap om EU og forholdet mellom EU og Norge.

– Jeg mener at uansett hvordan stiller seg til spørsmålet om norsk EU-medlemskap, er det helt nødvendig å øke forståelsen i samfunnet vårt for hvordan EU fungerer og hvordan det påvirker Norge, ikke minst i nordområdene, sier årets stipendmottager.

Vokser EUs kapasitet i takt med ambisjonene?

Nielsen skriver i søknaden at oppgaven «vil ta for seg spørsmålet om utviklingen av EUs rolle i Arktis, og betydningen av dette for det videre forholdet mellom EU og de arktiske statene, og da især Norge. Dette er en kritisk analyse av EUs makt i Arktis og endringer i europeiske beslutningstakeres oppfatninger og selvforståelse knyttet til EUs deltakelse og innflytelse i regionen.»

Han skriver videre: «Et viktig underproblem i min avhandling er hvorvidt EUs ambisjoner om en større og mer strukturell rolle i Arktis er i tråd med utviklingen "på bakken", altså om EUs faktiske kapasiteter til å påvirke utviklingen i Arktis langs ulike saksområder vokser i takt med ambisjonene. Et viktig moment i akkurat denne diskusjonen er at Storbritannias sorti fra unionen har påført EU institusjonelle såvel som geografiske tap som vil være viktige i enhver vurdering av EUs egentlige arktiske makt. Formålet med oppgaven er å problematisere EUs utenrikspolitiske rolle og virkemidlene den tar i bruk for å hevde sine interesser overfor ikke-medlemsland.»

Neste søknadsmulighet i november

Stipendet er oppkalt etter Nei til EUs utreder gjennom mange år og nei-sidens fremste kunnskapsleverandør Dag Seierstad. Jury for stipendet er Dag Seierstad, Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU), Heidi Larsen (nestleder i Nei til EU), Helle Hagenau (styremedlem i Nei til EU) og Frankie Rød (leder av Ungdom mot EU).

Neste søknadsfrist er 28. november 2022. Alle studenter som arbeider med eller planlegger en relevant mastergradsoppgave kan søke. Mer informasjon om stipendet.

Stort bilde i toppen: Jens Isak Hultgren Nielsen, mottager av Dag Seierstad-stipendet i 2021. (Foto: Privat.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Utsatt høringsfrist for hastebehandling av vindkraftkonsesjoner

02. aug. 2022

EU er lei av omstendelige prosesser i utbyggingssaker og vil endre flere direktiver for å fremskynde prosedyrene. Norske myndigheter har det også travelt. Så travelt at de ikke hadde «tid» til å oversette høringsdokumentene som ble sendt ut på forsommeren.

Kraftløse krafttak

14. juli 2022

Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

Markedsadgang for fisk uten EØS

07. april 2022

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.