Jens Isak Hultgren Nielsen, mottager av Dag Seierstad-stipendet i 2021. (Foto: Privat.)

Interessekamp i et smeltende Arktis

Masterstudent Jens Isak Hultgren Nielsen ved NTNU tildeles Dag Seierstad-stipendet for 2021. Nielsen skriver om EU og nordområdene.

Årets Dag Seierstad-stipend er tildelt Jens Isak Hultgren Nielsen for en masteroppgave han skriver i europastudier ved NTNU Dragvoll i Trondheim. Stipendet utdeles årlig av Nei til EU til særlig interessante og kritiske masteroppgaver om EU og Norges forhold til EU, og tildelingen er på 40 000 kr.

Aktuelt og relevant tema

Nielsens oppgave har tittelen: «The role of the EU in the melting Arctic – Cooperation, Competition and Contestation at the top of the world». Masteroppgaven tar altså for seg samarbeid og interessekamp i et smeltende Arktis, og hvordan EU forsøker å innta en rolle «på toppen av verden».

Stipendjuryen framhever at prosjektet tar opp et tema som er svært aktuelt, samtidig som det vil være relevant i mange år fremover. Det var flere gode søknader til stipendet. Foruten en særlig interessant tematikk, overbeviste Nielsen med en grundig prosjektbeskrivelse og tydelige problemstillinger.

Støtter unge forskere

– Det er en stor ære å motta Dag Seierstad-stipendet, sier Nielsen når han får beskjed om tildelingen. Han legger til: – Støtten bidrar til å muliggjøre forskning på et viktig og dagsaktuelt tema. Det er klart at stipendet utfører en særdeles viktig rolle, både ved å støtte unge forskere og ved å bidra til produksjonen av ny kunnskap om EU og forholdet mellom EU og Norge.

– Jeg mener at uansett hvordan stiller seg til spørsmålet om norsk EU-medlemskap, er det helt nødvendig å øke forståelsen i samfunnet vårt for hvordan EU fungerer og hvordan det påvirker Norge, ikke minst i nordområdene, sier årets stipendmottager.

Vokser EUs kapasitet i takt med ambisjonene?

Nielsen skriver i søknaden at oppgaven «vil ta for seg spørsmålet om utviklingen av EUs rolle i Arktis, og betydningen av dette for det videre forholdet mellom EU og de arktiske statene, og da især Norge. Dette er en kritisk analyse av EUs makt i Arktis og endringer i europeiske beslutningstakeres oppfatninger og selvforståelse knyttet til EUs deltakelse og innflytelse i regionen.»

Han skriver videre: «Et viktig underproblem i min avhandling er hvorvidt EUs ambisjoner om en større og mer strukturell rolle i Arktis er i tråd med utviklingen "på bakken", altså om EUs faktiske kapasiteter til å påvirke utviklingen i Arktis langs ulike saksområder vokser i takt med ambisjonene. Et viktig moment i akkurat denne diskusjonen er at Storbritannias sorti fra unionen har påført EU institusjonelle såvel som geografiske tap som vil være viktige i enhver vurdering av EUs egentlige arktiske makt. Formålet med oppgaven er å problematisere EUs utenrikspolitiske rolle og virkemidlene den tar i bruk for å hevde sine interesser overfor ikke-medlemsland.»

Neste søknadsmulighet i november

Stipendet er oppkalt etter Nei til EUs utreder gjennom mange år og nei-sidens fremste kunnskapsleverandør Dag Seierstad. Jury for stipendet er Dag Seierstad, Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU), Heidi Larsen (nestleder i Nei til EU), Helle Hagenau (styremedlem i Nei til EU) og Frankie Rød (leder av Ungdom mot EU).

Neste søknadsfrist er 28. november 2022. Alle studenter som arbeider med eller planlegger en relevant mastergradsoppgave kan søke. Mer informasjon om stipendet.

Stort bilde i toppen: Jens Isak Hultgren Nielsen, mottager av Dag Seierstad-stipendet i 2021. (Foto: Privat.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

27. april 2023

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

19. april 2023

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

EU vil pynte på elmarkedet – og gi mer makt til ACER

13. april 2023

Den planlagte revisjonen av kraftmarkedet i EU/EØS gir neppe billigere strøm. Men desto flere oppgaver til energibyrået ACER.

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

12. april 2023

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Norges ja til Acer må behandles på nytt

30. mars 2023

Energimarkedspakke III innebar å knytte Norge enda tettere til EUs energimarked og at energibyrået Acer skulle få makt i Norge. Stortinget sa ja, men visste de egentlig hva de gjorde?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.