EU Observers oppslag 8. mai 2024.

Israel henter milliarder fra EUs forskningsprogram

Krav om akademisk boikott av Israel setter søkelys på Israels deltagelse i EUs forskningsprogram. Universiteter mener programsamarbeidet gjør det vanskeligere å kutte forbindelsene.

Ved en rekke universiteter rundt omkring i Europa krever studenter og ansatte akademisk boikott av Israel. Vi kjenner studentprotester ved flere norske universitet, og det er lignende protester blant annet i Dublin, Amsterdam, Madrid, Berlin, Brussel og København.

Protestene har også satt søkelys på Israels deltagelse i EUs forskningsprogram. Israel har vært assosiert medlem siden 1996. EU-kommisjonen skriver at «samarbeidet har vært suksessrikt med mer enn 5000 felles forskningsprosjekter registrert». Israel har dessuten flere avtaler med EU-kommisjonens felles forskningssenter.

Bare fra det pågående programmet Horizon Europe har israelske institusjoner mottatt over 600 millioner euro, mer enn mange EU-land.

 

Nederland: - Vanskelig å bryte forbindelsene

Universitetene i Amsterdam og i Leuven har i en uttalelse vist til at deres samarbeid med israelske universiteter ikke er bilateral, men skjer gjennom EUs Horizon Europe-program. Dermed mener universitetet at det er vanskelig å bryte forbindelsene, fordi de kun er en partner i EU-programmets nettverk.

Samtidig har Universitetet i Barcelona klargjort at de bryter en samarbeidsavtale med Universitetet i Tel Aviv og ikke vil inngå nye avtaler med israelske institusjoner før det er blitt fred i Gaza og menneskerettighetene blir respektert.

 

Sivil og militær forskning glir inn i hverandre

Forkjemperne for boikott peker på at sivil og militær forskning ikke har klare skiller i Israel. Dessuten har våpenprodusenter som Elbit systems og Israeli Aerospace Industries (IAI) jevnlig deltatt i EU-finansierte forskningsprosjekter.

Irland og Spania, som sammen med Norge nylig anerkjente Palestina som selvstendig stat, arbeider for en gjennomgang av EUs assosieringsavtale med Israel. Studentprotestene vil ha raskere handling, med krav om å suspendere avtalen, for dermed å stanse Israels deltagelse og midler fra Horizon Europe.

Stort bilde i toppen: EU Observers oppslag 8. mai 2024.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis. 

EUs demokratidilemma i Maghreb

13. sep. 2021

EUs rolle som demokratipromotør i Nord-Afrika er motstridende, da unionens støtte til autoritære regimer for å sikre stabilitet ved egne grenser før den arabiske våren egentlig ikke kan sies å ha blitt endret selv etter at de har uttalt at de må ‘lære av sine feil’.

Norge vil være EU-satelitt i kampen om verdensrommet

28. april 2021

Regjeringa vil ha EUs nye romprogram inn i EØS-avtalen. Romprogrammet sauser sammen sivile og militære formål på en måte som bryter med romfartsbyråets egne vedtekter. Programmets ambisjoner har direkte koblinger til EUs globale strategi og forsvarsfondet EDF.

Veksten i EØS-midlene – fra kompromiss til kontinuitet

26. okt. 2020

EØS-midlene Norge betaler har økt kraftig, men gir EØS-midlene Norge innflytelse på mottakerland i Sentral- og Øst-Europa? Det undersøker Jens Wroldsen Haugdal i en ny masteroppgave, som fikk fjorårets Dag Seierstad-stipend.

Norge holder bakdøra åpen for forsvarsfondet EDF

15. okt. 2020

Norge dropper deltakelse i forsvarsfondet EDF, men ivrer likevel etter å hekte seg på prosjektene til forsvarspakten PESCO.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Norge som robot for EUs forsvarsstrategi

01. april 2019

EUs forsvarsbyrå EDA er opptatt av å utvikle såkalte autonome forsvarssystemer. Noen av disse er drapsmaskiner i mest bokstavelige forstand. Norge er med på ferden.

Er bankinnskuddene dine trygge?

14. nov. 2018

Fjorårets mottager av Dag Seierstad-stipendet, Thomas Bæk Jahreie, skriver om sin masteroppgave om EUs innskuddsgaranti og hva en norsk tilpasning betyr. Nå kan du søke på årets stipend!

Stipend til masteroppgave om migrasjon

07. sep. 2018

Fri migrasjon i EU kan føre til økt økonomisk ulikhet i både rike og fattige medlemsland. Det er konklusjonen i oppgaven som mottok Dag Seierstad-stipendet for 2016. Fristen for å søke stipendet for 2018 er 28. november.

Frykter nettsensur i det godes tjeneste

28. juni 2018

EU vil ha slutt på at de store nettgigantene kan spre opphavsbeskyttet materiale uten å betale for seg. Men oppskriften de foreslår skaper frykt for massiv overvåking og nettsensur.

Europalinje på Jessheim fra høsten

16. april 2018

Nei til EU og Ungdom mot EU var invitert til møte på nye Jessheim videregående skole, som starter Europalinje fra høsten.

Stipend til master om EUs bankinnskuddsdirektiv

03. nov. 2017

Stipendjuryen mener denne oppgaven utmerker seg med et særlig aktuelt tema.