Skogsbilveg og lastbærer som lunner tømmer i Vesterå, Bangdalen.

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

Konklusjonen var klar: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til. Nei til EU forutsetter at norske myndigheter tar FNs advarsler på alvor. For å nå 1,5-grader-målet nytter det ikke å bruke EUs klimapolitikk som en hvilepute, slik vi gjør i dag.

En verden hvor den globale oppvarmingen blir begrenset til 1,5 grader varmere enn før-industriell tid er vesentlig forskjellig fra en verden hvor vi ender opp på 2 grader eller mer. Det råder ikke lengre tvil om at vi står overfor svært alvorlige konsekvenser dersom vi ikke når 1,5-gradersmålet.

At EU ikke er ambisiøse nok i sin klimapolitikk, er ikke et argument for at Norge skal legge seg på samme linje.

Nettopp derfor er det absurd at Norge skal være tilknyttet klimamålene til en union vi vet at ikke sikter mot dette 1,5-gradersmålet. At EU ikke er ambisiøse nok i sin klimapolitikk, er ikke et argument for at Norge skal legge seg på samme linje. Vi er nødt til å gå lengre enn EU i vår klimasatsning.

Et sted å begynne er å trekke Norge ut av det europeiske markedet for klimakvoter, og heller praktisere et nasjonalt bestemt avgiftsregime rettet mot utslipp av CO2-gasser, som vi vet fungerer. Forurensende aktører er nødt til å avgiftsbelegges på en slik måte at de kompenserer for alle eksterne effekter av sine klimagassutslipp. Det er ikke tilfellet når de primært må forholde seg til kvoteprisen i EU, som siden opprettelsen har ligget på et alt for lavt prisnivå.

Et annet konkret område hvor vi ikke har tid til å vente på EU er forbud mot bruk av palmeolje i biodrivstoff. Det skorter ikke lengre på informasjon om de negative konsekvensene som utvinning av palmeolje har for regnskogen og for klima. Likevel ønsker EU å utsette et eventuelt forbud mot palmeolje-basert biodrivstoff til 2030. Det er for lenge til.

EU-prosjektet er ikke et klimaprosjekt men et unionsprosjekt med mål om fri flyt av varer, tjenester, arbeid, kapital og energi. Dette er på flere områder uforenelig med en ambisiøs satsning på klima. Dersom vi tillater at EUs konkurransetvang blir gjeldende for Norge, vil klimaet tape. Det mest aktuelle eksemplet er konkurranseutsetting av persontransport på jernbanen i tråd med Jernbanepakke 4 fra EU, der konsekvensen kan bli et dårligere og dyrere togtilbud. Resultatet vil da bli at flere reiser med bil eller fly og ikke med det mest miljøvennlige alternativet.

Landsmøtet i Nei til EU oppfordrer regjeringen til å sette klimamål som er i tråd med forpliktelsene våre fra Paris-avtalen og forenelige med en global oppvarming på maksimalt 1,5 grader. Da kan ikke Norge følge EUs utilstrekkelige klimapolitikk.

Stort bilde i toppen: Skogsbilveg og lastbærer som lunner tømmer i Vesterå, Bangdalen. (Steinar Johansen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

– Folkestyret er sterkt truet

12. mars 2024

– Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen, sa Fanny Voldnes, som sitter i Folkestyreutvalget som la fram sin EØS-rapport 12. mars.  

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.