Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

Konklusjonen var klar: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til. Nei til EU forutsetter at norske myndigheter tar FNs advarsler på alvor. For å nå 1,5-grader-målet nytter det ikke å bruke EUs klimapolitikk som en hvilepute, slik vi gjør i dag.

En verden hvor den globale oppvarmingen blir begrenset til 1,5 grader varmere enn før-industriell tid er vesentlig forskjellig fra en verden hvor vi ender opp på 2 grader eller mer. Det råder ikke lengre tvil om at vi står overfor svært alvorlige konsekvenser dersom vi ikke når 1,5-gradersmålet.

At EU ikke er ambisiøse nok i sin klimapolitikk, er ikke et argument for at Norge skal legge seg på samme linje.

Nettopp derfor er det absurd at Norge skal være tilknyttet klimamålene til en union vi vet at ikke sikter mot dette 1,5-gradersmålet. At EU ikke er ambisiøse nok i sin klimapolitikk, er ikke et argument for at Norge skal legge seg på samme linje. Vi er nødt til å gå lengre enn EU i vår klimasatsning.

Et sted å begynne er å trekke Norge ut av det europeiske markedet for klimakvoter, og heller praktisere et nasjonalt bestemt avgiftsregime rettet mot utslipp av CO2-gasser, som vi vet fungerer. Forurensende aktører er nødt til å avgiftsbelegges på en slik måte at de kompenserer for alle eksterne effekter av sine klimagassutslipp. Det er ikke tilfellet når de primært må forholde seg til kvoteprisen i EU, som siden opprettelsen har ligget på et alt for lavt prisnivå.

Et annet konkret område hvor vi ikke har tid til å vente på EU er forbud mot bruk av palmeolje i biodrivstoff. Det skorter ikke lengre på informasjon om de negative konsekvensene som utvinning av palmeolje har for regnskogen og for klima. Likevel ønsker EU å utsette et eventuelt forbud mot palmeolje-basert biodrivstoff til 2030. Det er for lenge til.

EU-prosjektet er ikke et klimaprosjekt men et unionsprosjekt med mål om fri flyt av varer, tjenester, arbeid, kapital og energi. Dette er på flere områder uforenelig med en ambisiøs satsning på klima. Dersom vi tillater at EUs konkurransetvang blir gjeldende for Norge, vil klimaet tape. Det mest aktuelle eksemplet er konkurranseutsetting av persontransport på jernbanen i tråd med Jernbanepakke 4 fra EU, der konsekvensen kan bli et dårligere og dyrere togtilbud. Resultatet vil da bli at flere reiser med bil eller fly og ikke med det mest miljøvennlige alternativet.

Landsmøtet i Nei til EU oppfordrer regjeringen til å sette klimamål som er i tråd med forpliktelsene våre fra Paris-avtalen og forenelige med en global oppvarming på maksimalt 1,5 grader. Da kan ikke Norge følge EUs utilstrekkelige klimapolitikk.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fisken er vår!

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at det er på høy tid at retten til de marine ressurser grunnlovsfestes, som en eiendomsrett for det norske folk i fellesskap.

EØS-avtalen fremmer sosial dumping og øker klasseskillene

28. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Klasseskillene øker i Norge og resten av Europa. EØS-avtalen bidrar til denne negative utviklingen.

Et solidarisk nei

27. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kampen mot EU er en kamp for et mer solidarisk Europa.

Hold Norge utenfor EUs militærunion

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Vi ser i dag konturene av det som kan utvikle seg til å bli en ny militærunion.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.

Skal ESA og EØS bestemme over norsk høyesterett?

21. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Tariffnemnda har gitt etter for ESA og fjerna retten til å få dekket reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidere som reiser fra sine hjemland.

Stopp privatiseringen av det offentlige Norge

19. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Hjelmeng-utvalget la frem sin rapport 23 januar i år. Den har navnet: «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

EU – En trussel mot mattryggheten

16. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Norge har verdens friskeste husdyr. Det fører til svært lav forbruk av antibiotika, gir god dyrevelferd, trygg mat og er svært viktig for folkehelsa.

Norge trenger en god avtale med britene

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nei til EU mener at den norske regjeringen må være langt mer offensiv i forhandlingene med Storbritannia.

Nordområdene – EUs «nye» strategi

15. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nordområdene har kommet i verdens søkelys for sine potensielle enorme rikdommer på grunn av endrede klimatiske forhold. Land og stormakter har spesielt etter år 2000 vist stor interesse for disse områdene – også EU!

Transfer of authority to EU agencies violates the Constitution and the EEA Agreement

15. nov. 2018

Statement from the No to EU Congress 2018: The EU is expanding based on expert leverage and complex procedures in order to circumvent the rule of law and national control mechanisms.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.