I  sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger om EUs minstelønnsdirektiv som gir ny grunn til uro.

Nytt EU-press på Norge for lovbestemt minstelønn

Norsk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og stortingsflertallet har vært ganske unisone i sin avvisning av EUs minstelønnsdirektiv. 

Direktivet er en torpedo under den norske og skandinaviske forhandlingsmodellen.

Mange trodde nok at spørsmålet var ute av verden etter at EØS-/EFTA-statene var enige om at direktivet ikke er EØS-relevant.

De tre EFTA-statene og EU må alle være enige før nytt regelverk tas inn i avtalen.

Men i sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger som gir ny grunn til uro.

Der sa hun at «det synes imidlertid som om EU-kommisjonen, i etterkant av vedtaket, vurderer direktivet som relevant. Eventuelle henvendelser fra kommisjonen vil bli fulgt opp på vanlig måte i EFTA-samarbeidet. Regjeringen står fast ved Norges juridiske vurdering», fortsatte hun.

Det skulle bare mangle at regjeringa står fast ved en vurdering som ikke bare er juridisk, men også politisk.

Like fullt er det åpenbart at det foregår ting i kulissene som regjeringa ikke ønsker oppmerksomhet rundt.

Nei til EU er for eksempel nektet innsyn i dokumentet «EU - Minstelønnsdirektivet – oppfølging» fra Norges faste delegasjon i Brussel til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, journalført 25.04.2023.

Avslaget er begrunnet i at interne saksforberedelser kan unntas offentlig innsyn.

Det er vanskelig å se andre grunner til hemmeligholdet i denne saka enn at man ikke ønsker oppmerksomhet rundt EU-kommisjonens begrunnelse og regjeringas vurderinger.

Dette er desto mer merkelig når regjeringa hevder at den uansett har til hensikt å stå på sitt.

Kanskje også LO burde insistere på å få innsyn i hva EU-kommisjonen, den norske EU-delegasjonen og departementene holder på med?

Stort bilde i toppen: I sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 2. mai, kom Anniken Huitfeldt med opplysninger om EUs minstelønnsdirektiv som gir ny grunn til uro. (Arbeiderpartiet)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.