Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn.

Svensk LO freser mot egen regjering og euro-LO

Den svenske regjeringa har gjort kuvending og godtar likevel et europeisk minstelønnsdirektiv. LO i Sverige svarer med å trappe opp sin motstand.

En lett revidert utgave av direktivforslaget var nok til at den svenske regjeringa snudde og lot Danmark stå aleine igjen i EU som nordisk forsvarer av kollektive tariffavtaler. Ungarn var eneste land som stemte imot sammen med Danmark. Italia, Østerrike og Kypros, alle land uten lovbestemt minstelønn i dag, ser ut til å ha gitt etter for EU-presset.

EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ventes å vedta det endelige direktivet om europeisk minstelønn til våren.

Svensk fagbevegelse bøyer likevel ikke av, men gjentar at minstelønn er en katastrofe for den nordiske modellen. Bekymringa gjelder ikke bare at direktivet slår inn ved manglende tariffdekning, men enda mer hvordan EU-domstolen vil konkludere hvis det blir reist sak fra en eller flere ansatte uten tariffavtale. Da kan minstelønnsdirektivet slå inn på tross av vakre ord om at kollektive avtaler skal respekteres.

Stenger pengekrana

Det har falt landsorganisasjonene i Norden særlig tungt for brystet at et stort flertall i Den europeiske faglige samorganisasjonen, også kjent som euro-LO (DEFS) eller ETUC, støtter innføring av direktivet. Nå svarer svensk LO, som har kongressvedtak mot minstelønn, med å stanse kontingentinnbetalingene til DEFS. «Å betale til en organisasjon som motarbeider oss, det går ikke», sier forhandlingssekretær Torbjörn Johansson, vel vitende om at konsekvensen kan bli at svensk LO ikke lengre er medlem i samorganisasjonen de var med på å stifte i 1970.

Så langt har dansk og norsk LO ikke vist tegn til at de vil følge sin svenske søsterorganisasjon for å vise solidaritet og markere protest. Det har heller ikke Unio og YS, som begge er medlemmer av DEFS og i likhet med LO motstandere av minstelønn.

EØS-relevans må avvises

For LO i Norge ville det være logisk å følge svenskenes eksempel. EUs minstelønnsdirektiv blir i alle fall et tema på LO-kongressen i mai, enda det hittil ikke er merket som «EØS-relevant». Innen den tid bør LO forlange av arbeidsminister Hadia Tajik at hun slår fast at Norge aldri vil akseptere direktivforslaget som EØS-relevant. Slik er det mulig å stenge døra for direktivet i Norge en gang for alle. Det er en mulighet som EU-medlemmet Sverige ikke har.

– Da Sverige ble med i EU fikk vi på papiret at den svenske modellen ikke skulle påvirkes. Siden kom Lex Laval (da EU-domstolen innsnevret streikeretten i Sverige – vår merknad), sier Torbjörn Johansson til LO-organet Arbetet.

Formålet med direktivet er at alle skal være sikret en minstelønn. Dersom en uorganisert arbeider går til sak og krever dette oppfylt, vil ikke EU-domstolen nøye seg med å se på direktivets ordlyd, men også direktivets formål. Torbjørn Johansson sier det slik: «Tomt prat kan vi vara utan. Vi behöver texter som håller för juridisk prövning. En sådan där bluff går vi inte på en gång till.»

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn. (CC0 Thomas Ulrich, Pixabay.)

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Minstelønna rykker nærmere

09. juni 2022

EUs ministerråd og EU-parlamentet ble 7. juni enige om utforminga av minstelønnsdirektivet. Endelig vedtak fattes 16. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Hånden som trekker tråden

25. april 2022

EU vil gjøre klesbransjen mer bærekraftig, men overser arbeiderne.

EU vil ha enda slakkere taxi-krav

07. april 2022

Samferdselsministeren har varslet storrengjøring i drosjenæringa. Så langt har han ikke kommet lengre enn til puss av taklampa. Sjøl det synes EU er i meste laget.

EU-modellen mot Oslomodellen

05. april 2022

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.