Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn.

Svensk LO freser mot egen regjering og euro-LO

Den svenske regjeringa har gjort kuvending og godtar likevel et europeisk minstelønnsdirektiv. LO i Sverige svarer med å trappe opp sin motstand.

En lett revidert utgave av direktivforslaget var nok til at den svenske regjeringa snudde og lot Danmark stå aleine igjen i EU som nordisk forsvarer av kollektive tariffavtaler. Ungarn var eneste land som stemte imot sammen med Danmark. Italia, Østerrike og Kypros, alle land uten lovbestemt minstelønn i dag, ser ut til å ha gitt etter for EU-presset.

EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ventes å vedta det endelige direktivet om europeisk minstelønn til våren.

Svensk fagbevegelse bøyer likevel ikke av, men gjentar at minstelønn er en katastrofe for den nordiske modellen. Bekymringa gjelder ikke bare at direktivet slår inn ved manglende tariffdekning, men enda mer hvordan EU-domstolen vil konkludere hvis det blir reist sak fra en eller flere ansatte uten tariffavtale. Da kan minstelønnsdirektivet slå inn på tross av vakre ord om at kollektive avtaler skal respekteres.

Stenger pengekrana

Det har falt landsorganisasjonene i Norden særlig tungt for brystet at et stort flertall i Den europeiske faglige samorganisasjonen, også kjent som euro-LO (DEFS) eller ETUC, støtter innføring av direktivet. Nå svarer svensk LO, som har kongressvedtak mot minstelønn, med å stanse kontingentinnbetalingene til DEFS. «Å betale til en organisasjon som motarbeider oss, det går ikke», sier forhandlingssekretær Torbjörn Johansson, vel vitende om at konsekvensen kan bli at svensk LO ikke lengre er medlem i samorganisasjonen de var med på å stifte i 1970.

Så langt har dansk og norsk LO ikke vist tegn til at de vil følge sin svenske søsterorganisasjon for å vise solidaritet og markere protest. Det har heller ikke Unio og YS, som begge er medlemmer av DEFS og i likhet med LO motstandere av minstelønn.

EØS-relevans må avvises

For LO i Norge ville det være logisk å følge svenskenes eksempel. EUs minstelønnsdirektiv blir i alle fall et tema på LO-kongressen i mai, enda det hittil ikke er merket som «EØS-relevant». Innen den tid bør LO forlange av arbeidsminister Hadia Tajik at hun slår fast at Norge aldri vil akseptere direktivforslaget som EØS-relevant. Slik er det mulig å stenge døra for direktivet i Norge en gang for alle. Det er en mulighet som EU-medlemmet Sverige ikke har.

– Da Sverige ble med i EU fikk vi på papiret at den svenske modellen ikke skulle påvirkes. Siden kom Lex Laval (da EU-domstolen innsnevret streikeretten i Sverige – vår merknad), sier Torbjörn Johansson til LO-organet Arbetet.

Formålet med direktivet er at alle skal være sikret en minstelønn. Dersom en uorganisert arbeider går til sak og krever dette oppfylt, vil ikke EU-domstolen nøye seg med å se på direktivets ordlyd, men også direktivets formål. Torbjørn Johansson sier det slik: «Tomt prat kan vi vara utan. Vi behöver texter som håller för juridisk prövning. En sådan där bluff går vi inte på en gång till.»

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn. (CC0 Thomas Ulrich, Pixabay.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Kommisjonen krever slakkere danske regler for sikring av lønnskrav

20. des. 2021

EU angriper Danmarks regler for å sikre at arbeidsinnvandrere får dansk lønn og arbeidsbetingelser.

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Støtter Ap Fellesforbundets krav om utredning av EØS-avtalen eller ikke?

09. sep. 2021

Nordland Nei til EU er svært overraska over svaret fra Bjørnar Skjæran på vårt spørsmål.

Rumensk karavane mot sosial dumping

14. juli 2021

Fagorganiserte i Romania protesterer mot tiltakende sosial dumping. Bare en liten rumensk elite har høstet fordeler av 14 års EU-medlemskap.

En drosjesving kan få ESA til å se rødt

08. juli 2021

En velorganisert og regulert taxinæring frontkolliderer med EØS-avtalen. Er handlingsrommet, eller hanskerommet, likevel romslig nok til å reversere det katastrofale frislippet i drosjenæringa? 

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Sveits skjermer sitt arbeidsliv mot EU-krav

25. juni 2021

Etter sju års forhandlinger med EU om en ny rammeavtale, har Sveits fått nok. Sveitserne insisterer på fortsatt beskyttelse av et ordnet arbeidsliv samt at landets eget regelverk for statsstøtte og velferdsytelser opprettholdes.

Røyken fra Reykjanes

07. juni 2021

LO-kravet om at norske bestemmelser for arbeidslivet må gå foran EØS-avtalen kan finne svar på Island.

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!