Kraftlinjer.

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Strøm har blitt en vare som alt annet, med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Med tilknytningen til EUs energiunion og ACER har nasjonal kontroll gått tapt. EUs femte frihet er fri flyt av energi, der markedet skal lede strømmen og sette prisen. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny, grønn industri i Norge. 

Dette kan ikke fortsette. Norge er en stor leverandør på energi og trenger ikke å stå med lua i hånda. Regjeringen må regjere framfor markedstvang. Strømeksporten må reguleres slik at vannmagasinene kan fylles opp. Kablene til Tyskland og Storbritannia er i realiteten rene eksportkabler og avtalene må reforhandles. Toprissystem på strøm må innføres. Makspris for industri, landbruk og basisforbruk for husholdninger. Nei til EU støtter demonstrasjonen 19. september under parolen «Ta kontroll over vannkrafta». 

De mest ihuga EU-tilhengerne mener at dagens strømprissystem er å vise solidaritet med Europa. I så fall solidaritet med hvem? De få som tjener grovt eller de mange som må betale?

Det norske kraftsystemet er bygd opp av fellesskapet og med en lav produksjonspris. Dette fortrinnet må brukes til å sikre et lavutslippssamfunn framfor å selges til høystbydende. Det er solidaritet med klima og framtiden. Et eventuelt kraftoverskudd kan eksporteres og inngå i en fornuftig kraftutveksling. 

Nylig konkluderte Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ACERs forlengede arm, med at Norge ikke kan regulere strømeksporten av hensyn til pris. Stortingets ACER-vedtak ble gjort med begrunnelse i at det var lite inngripende. Det er slett ikke lite inngripende å frata folkevalgte muligheten til å gjøre noe med strømprisen. 

EUs fjerde energimarkedspakke gir ACER, EU-kommisjonen eller EØS-tilsynet ESA og RME enda mer myndighet på bekostning av nasjonal politisk kontroll. ACER kan opprette egne kontor i landene for tettere oppfølging, også mot et lands vilje, og det kan ilegges store bøter til foretak i Norge som ikke følger EU-reglene eller pålegg fra ACER.  

Norge må frikobles fra energibyrået ACER. Energiregelverket om krafthandel må suspenderes og tas ut av EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Kraftlinjer. (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

27. april 2023

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

19. april 2023

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

EU vil pynte på elmarkedet – og gi mer makt til ACER

13. april 2023

Den planlagte revisjonen av kraftmarkedet i EU/EØS gir neppe billigere strøm. Men desto flere oppgaver til energibyrået ACER.

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

12. april 2023

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Norges ja til Acer må behandles på nytt

30. mars 2023

Energimarkedspakke III innebar å knytte Norge enda tettere til EUs energimarked og at energibyrået Acer skulle få makt i Norge. Stortinget sa ja, men visste de egentlig hva de gjorde?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.