Kraftlinjer.

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Strøm har blitt en vare som alt annet, med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Med tilknytningen til EUs energiunion og ACER har nasjonal kontroll gått tapt. EUs femte frihet er fri flyt av energi, der markedet skal lede strømmen og sette prisen. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny, grønn industri i Norge. 

Dette kan ikke fortsette. Norge er en stor leverandør på energi og trenger ikke å stå med lua i hånda. Regjeringen må regjere framfor markedstvang. Strømeksporten må reguleres slik at vannmagasinene kan fylles opp. Kablene til Tyskland og Storbritannia er i realiteten rene eksportkabler og avtalene må reforhandles. Toprissystem på strøm må innføres. Makspris for industri, landbruk og basisforbruk for husholdninger. Nei til EU støtter demonstrasjonen 19. september under parolen «Ta kontroll over vannkrafta». 

De mest ihuga EU-tilhengerne mener at dagens strømprissystem er å vise solidaritet med Europa. I så fall solidaritet med hvem? De få som tjener grovt eller de mange som må betale?

Det norske kraftsystemet er bygd opp av fellesskapet og med en lav produksjonspris. Dette fortrinnet må brukes til å sikre et lavutslippssamfunn framfor å selges til høystbydende. Det er solidaritet med klima og framtiden. Et eventuelt kraftoverskudd kan eksporteres og inngå i en fornuftig kraftutveksling. 

Nylig konkluderte Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ACERs forlengede arm, med at Norge ikke kan regulere strømeksporten av hensyn til pris. Stortingets ACER-vedtak ble gjort med begrunnelse i at det var lite inngripende. Det er slett ikke lite inngripende å frata folkevalgte muligheten til å gjøre noe med strømprisen. 

EUs fjerde energimarkedspakke gir ACER, EU-kommisjonen eller EØS-tilsynet ESA og RME enda mer myndighet på bekostning av nasjonal politisk kontroll. ACER kan opprette egne kontor i landene for tettere oppfølging, også mot et lands vilje, og det kan ilegges store bøter til foretak i Norge som ikke følger EU-reglene eller pålegg fra ACER.  

Norge må frikobles fra energibyrået ACER. Energiregelverket om krafthandel må suspenderes og tas ut av EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Kraftlinjer. (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.