Kraftlinjer.

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Strøm har blitt en vare som alt annet, med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Med tilknytningen til EUs energiunion og ACER har nasjonal kontroll gått tapt. EUs femte frihet er fri flyt av energi, der markedet skal lede strømmen og sette prisen. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny, grønn industri i Norge. 

Dette kan ikke fortsette. Norge er en stor leverandør på energi og trenger ikke å stå med lua i hånda. Regjeringen må regjere framfor markedstvang. Strømeksporten må reguleres slik at vannmagasinene kan fylles opp. Kablene til Tyskland og Storbritannia er i realiteten rene eksportkabler og avtalene må reforhandles. Toprissystem på strøm må innføres. Makspris for industri, landbruk og basisforbruk for husholdninger. Nei til EU støtter demonstrasjonen 19. september under parolen «Ta kontroll over vannkrafta». 

De mest ihuga EU-tilhengerne mener at dagens strømprissystem er å vise solidaritet med Europa. I så fall solidaritet med hvem? De få som tjener grovt eller de mange som må betale?

Det norske kraftsystemet er bygd opp av fellesskapet og med en lav produksjonspris. Dette fortrinnet må brukes til å sikre et lavutslippssamfunn framfor å selges til høystbydende. Det er solidaritet med klima og framtiden. Et eventuelt kraftoverskudd kan eksporteres og inngå i en fornuftig kraftutveksling. 

Nylig konkluderte Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ACERs forlengede arm, med at Norge ikke kan regulere strømeksporten av hensyn til pris. Stortingets ACER-vedtak ble gjort med begrunnelse i at det var lite inngripende. Det er slett ikke lite inngripende å frata folkevalgte muligheten til å gjøre noe med strømprisen. 

EUs fjerde energimarkedspakke gir ACER, EU-kommisjonen eller EØS-tilsynet ESA og RME enda mer myndighet på bekostning av nasjonal politisk kontroll. ACER kan opprette egne kontor i landene for tettere oppfølging, også mot et lands vilje, og det kan ilegges store bøter til foretak i Norge som ikke følger EU-reglene eller pålegg fra ACER.  

Norge må frikobles fra energibyrået ACER. Energiregelverket om krafthandel må suspenderes og tas ut av EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Kraftlinjer. (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.