Kraftlinjer.

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Strøm har blitt en vare som alt annet, med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Med tilknytningen til EUs energiunion og ACER har nasjonal kontroll gått tapt. EUs femte frihet er fri flyt av energi, der markedet skal lede strømmen og sette prisen. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny, grønn industri i Norge. 

Dette kan ikke fortsette. Norge er en stor leverandør på energi og trenger ikke å stå med lua i hånda. Regjeringen må regjere framfor markedstvang. Strømeksporten må reguleres slik at vannmagasinene kan fylles opp. Kablene til Tyskland og Storbritannia er i realiteten rene eksportkabler og avtalene må reforhandles. Toprissystem på strøm må innføres. Makspris for industri, landbruk og basisforbruk for husholdninger. Nei til EU støtter demonstrasjonen 19. september under parolen «Ta kontroll over vannkrafta». 

De mest ihuga EU-tilhengerne mener at dagens strømprissystem er å vise solidaritet med Europa. I så fall solidaritet med hvem? De få som tjener grovt eller de mange som må betale?

Det norske kraftsystemet er bygd opp av fellesskapet og med en lav produksjonspris. Dette fortrinnet må brukes til å sikre et lavutslippssamfunn framfor å selges til høystbydende. Det er solidaritet med klima og framtiden. Et eventuelt kraftoverskudd kan eksporteres og inngå i en fornuftig kraftutveksling. 

Nylig konkluderte Reguleringsmyndigheten for energi (RME), ACERs forlengede arm, med at Norge ikke kan regulere strømeksporten av hensyn til pris. Stortingets ACER-vedtak ble gjort med begrunnelse i at det var lite inngripende. Det er slett ikke lite inngripende å frata folkevalgte muligheten til å gjøre noe med strømprisen. 

EUs fjerde energimarkedspakke gir ACER, EU-kommisjonen eller EØS-tilsynet ESA og RME enda mer myndighet på bekostning av nasjonal politisk kontroll. ACER kan opprette egne kontor i landene for tettere oppfølging, også mot et lands vilje, og det kan ilegges store bøter til foretak i Norge som ikke følger EU-reglene eller pålegg fra ACER.  

Norge må frikobles fra energibyrået ACER. Energiregelverket om krafthandel må suspenderes og tas ut av EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Kraftlinjer. (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten. 

Følg dommen i Høyesterett direkte

27. okt. 2023

Følg domsavsigelsen i Nei til EUs plenumssak om Acer i Høyesterett direkte på nett på tirsdag 31. oktober 09.00.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen 

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

12. okt. 2023

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.