Wiedswang på vidvanke

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

DNs Kjetil Wiedswang ergrer seg over Nei til EUs meningsmåling om toll (DN 20.06.19). Målingen, som er utført av Sentio, viser at seks av ti tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS. Selv om frihandelsavtalen faktisk sikrer fortsatt tollfri handel. Sjømat er unntatt også EØS-avtalen, og på laks er det 2 % toll både med og uten EØS.

Wiedswang mener spørsmålet er «meningsløst» fordi det er andre handelshindringer som er det viktige. Dessverre er det slik at EØS-tilhengere titt og stadig skremmer med toll på norsk eksport, senest i partilederdebatten på NRK 28. mai. Siv Jensen hevdet det til og med ville komme toll på eksport av olje og gass. Vi forventer at DN og Wiedswang vil rydde opp i slike skremsler!

Wiedswang er på vidvanke når han skriver at den åpne grensen mot Sverige og Finland vil «opphøre» uten EØS.

Det er Schengen-avtalen som regulerer personkontroll ved landegrensene. Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion, slik at tollkontrollen er uendret med eller uten EØS. Mener virkelig Wiedswang at Brussel i en håndvending kan og vil sette strek over det nordiske fellesskapet?

Det er lite troverdig at det plutselig skulle komme store tekniske handelshindringer mot Norge. Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. Den samme rapporten viser også at mange land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

EU har en erklært politikk for å bygge ned handels- og investeringsbarrierer. I EU-kommisjonens årsrapport om handel skriver Cecilia Malmstrøm at det er en «essensiell oppgave» for kommisjonen å «fjerne handelshindringer». Bløffer EU når de sier de vil ha færre handelshindringer, ikke flere? Mener Wiedswang at EU planlegger en særskilt straffeekspedisjon mot et Norge utenfor EØS? Hva skulle i så fall være motivasjonen for en så uvennlig handling som ville ramme EUs egen industri?

reLATERT

Se alle arrangementer

Dagen retter baker for smed

23. juli 2019

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.