Wiedswang på vidvanke

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

DNs Kjetil Wiedswang ergrer seg over Nei til EUs meningsmåling om toll (DN 20.06.19). Målingen, som er utført av Sentio, viser at seks av ti tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS. Selv om frihandelsavtalen faktisk sikrer fortsatt tollfri handel. Sjømat er unntatt også EØS-avtalen, og på laks er det 2 % toll både med og uten EØS.

Wiedswang mener spørsmålet er «meningsløst» fordi det er andre handelshindringer som er det viktige. Dessverre er det slik at EØS-tilhengere titt og stadig skremmer med toll på norsk eksport, senest i partilederdebatten på NRK 28. mai. Siv Jensen hevdet det til og med ville komme toll på eksport av olje og gass. Vi forventer at DN og Wiedswang vil rydde opp i slike skremsler!

Wiedswang er på vidvanke når han skriver at den åpne grensen mot Sverige og Finland vil «opphøre» uten EØS.

Det er Schengen-avtalen som regulerer personkontroll ved landegrensene. Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion, slik at tollkontrollen er uendret med eller uten EØS. Mener virkelig Wiedswang at Brussel i en håndvending kan og vil sette strek over det nordiske fellesskapet?

Det er lite troverdig at det plutselig skulle komme store tekniske handelshindringer mot Norge. Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. Den samme rapporten viser også at mange land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

EU har en erklært politikk for å bygge ned handels- og investeringsbarrierer. I EU-kommisjonens årsrapport om handel skriver Cecilia Malmstrøm at det er en «essensiell oppgave» for kommisjonen å «fjerne handelshindringer». Bløffer EU når de sier de vil ha færre handelshindringer, ikke flere? Mener Wiedswang at EU planlegger en særskilt straffeekspedisjon mot et Norge utenfor EØS? Hva skulle i så fall være motivasjonen for en så uvennlig handling som ville ramme EUs egen industri?

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.