Wiedswang på vidvanke

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

DNs Kjetil Wiedswang ergrer seg over Nei til EUs meningsmåling om toll (DN 20.06.19). Målingen, som er utført av Sentio, viser at seks av ti tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS. Selv om frihandelsavtalen faktisk sikrer fortsatt tollfri handel. Sjømat er unntatt også EØS-avtalen, og på laks er det 2 % toll både med og uten EØS.

Wiedswang mener spørsmålet er «meningsløst» fordi det er andre handelshindringer som er det viktige. Dessverre er det slik at EØS-tilhengere titt og stadig skremmer med toll på norsk eksport, senest i partilederdebatten på NRK 28. mai. Siv Jensen hevdet det til og med ville komme toll på eksport av olje og gass. Vi forventer at DN og Wiedswang vil rydde opp i slike skremsler!

Wiedswang er på vidvanke når han skriver at den åpne grensen mot Sverige og Finland vil «opphøre» uten EØS.

Det er Schengen-avtalen som regulerer personkontroll ved landegrensene. Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion, slik at tollkontrollen er uendret med eller uten EØS. Mener virkelig Wiedswang at Brussel i en håndvending kan og vil sette strek over det nordiske fellesskapet?

Det er lite troverdig at det plutselig skulle komme store tekniske handelshindringer mot Norge. Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. Den samme rapporten viser også at mange land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

EU har en erklært politikk for å bygge ned handels- og investeringsbarrierer. I EU-kommisjonens årsrapport om handel skriver Cecilia Malmstrøm at det er en «essensiell oppgave» for kommisjonen å «fjerne handelshindringer». Bløffer EU når de sier de vil ha færre handelshindringer, ikke flere? Mener Wiedswang at EU planlegger en særskilt straffeekspedisjon mot et Norge utenfor EØS? Hva skulle i så fall være motivasjonen for en så uvennlig handling som ville ramme EUs egen industri?

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Oppdatert, Skjæran?

15. aug. 2019

Det er uklokt av Arbeiderpartiet å latterliggjøre handelsavtalen med EU fra 1973.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.