Wiedswang på vidvanke

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

DNs Kjetil Wiedswang ergrer seg over Nei til EUs meningsmåling om toll (DN 20.06.19). Målingen, som er utført av Sentio, viser at seks av ti tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS. Selv om frihandelsavtalen faktisk sikrer fortsatt tollfri handel. Sjømat er unntatt også EØS-avtalen, og på laks er det 2 % toll både med og uten EØS.

Wiedswang mener spørsmålet er «meningsløst» fordi det er andre handelshindringer som er det viktige. Dessverre er det slik at EØS-tilhengere titt og stadig skremmer med toll på norsk eksport, senest i partilederdebatten på NRK 28. mai. Siv Jensen hevdet det til og med ville komme toll på eksport av olje og gass. Vi forventer at DN og Wiedswang vil rydde opp i slike skremsler!

Wiedswang er på vidvanke når han skriver at den åpne grensen mot Sverige og Finland vil «opphøre» uten EØS.

Det er Schengen-avtalen som regulerer personkontroll ved landegrensene. Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion, slik at tollkontrollen er uendret med eller uten EØS. Mener virkelig Wiedswang at Brussel i en håndvending kan og vil sette strek over det nordiske fellesskapet?

Det er lite troverdig at det plutselig skulle komme store tekniske handelshindringer mot Norge. Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. Den samme rapporten viser også at mange land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

EU har en erklært politikk for å bygge ned handels- og investeringsbarrierer. I EU-kommisjonens årsrapport om handel skriver Cecilia Malmstrøm at det er en «essensiell oppgave» for kommisjonen å «fjerne handelshindringer». Bløffer EU når de sier de vil ha færre handelshindringer, ikke flere? Mener Wiedswang at EU planlegger en særskilt straffeekspedisjon mot et Norge utenfor EØS? Hva skulle i så fall være motivasjonen for en så uvennlig handling som ville ramme EUs egen industri?

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.