57 % mener EU har for mye makt i Norge

Et stort flertall mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Bare 27 % mener EU ikke har for mye makt.

En ny meningsmåling utført av Sentio, på oppdrag fra Nei til EU, stiller spørsmålet: «Mener du at EU har for mye makt i Norge?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 57 %
  • Nei: 27 %
  • Vet ikke: 16 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 8.–13. februar 2024.

Langt over halvparten av de spurte mener altså at EU har for mye makt i Norge. Bare drøyt én av fire mener svarer nei på spørsmålet. Hvis vi holder vet ikke-gruppen (16 %) utenfor, blir fordelingen slik: 67,9 % mener EU har for mye makt, mens 32,1 % ikke mener dette.

Et flertall av både menn og kvinner mener at EU har for mye makt i Norge. Det samme gjør flertallet i alle aldersgrupper og i alle landsdeler.

EU-makt24A.jpg
Svarfordelingen på spørsmålet: «Mener du at EU har for mye makt i Norge?». Sentios måling 8.–13. februar 2024.

Det er kun blant partiet MDGs velgere at flertallet ikke mener EU har for mye makt i Norge. I alle andre partier svarer flertallet av velgerne ja på spørsmålet. For regjeringspartiene fordeler svarene seg slik: 51 % av Ap-velgerne svarer ja og 29 % nei (20 % vet ikke). 67 % av Sp-velgerne svarer ja og 25 % nei (8 % vet ikke).

I forrige tilsvarende meningsmåling i oktober 2022 svarte litt over halvparten ja på samme spørsmål. Her svarte 50,5 % ja, 26,5 % nei og 23 % vet ikke. Siden den gang har andelen som mener EU har for mye makt i Norge økt signifikant til 57 %, samtidig som vet ikke-gruppen har blitt mindre.

I en tidligere meningsmåling om samme spørsmål fra månedsskiftet mai–juni 2019 svarte 52 % ja, 36 % nei og 12 % vet ikke.

EU-makt24B.jpg
Utviklingen i svar på spørsmålet «mener du at EU har for mye makt i Norge?», i tre ulike målinger fra Sentio i 2019, 2022 og 2024.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.