EØS-avtalen i ord og handling

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Vi er enige i at EØS-avtalen er klart å foretrekke fremfor EU-medlemskap. Den gir også et visst vern mot EU-tilpasning i form av vetoretten. Denne muligheten til å si nei til nye direktiver og forordninger har stortingsflertallet forspilt nesten sammenhengende i 25 år. Dermed blir vi også stadig mer integrert i et EU-system KrF ikke vil at Norge skal være del
av.

Kathrine Kleveland Oslo S oktober 2018
Kathrine Kleveland og Nei til EU på parti med norsk jernbane.

Så seint som i januar i år sa Bondevik at Norge kunne ha vært modigere til å bruke reservasjonsretten. Tidligere partileder Knut Arild Hareide har sagt at hyppigere bruk av vetoretten ville styrke avtalens legitimitet.

Nye direktiver gir EU-byråer utvidet makt og myndighet. Norske forvaltningsorganer er i ferd med å bli fjernstyrt av slike byråer, delvis ved en omgåelse av to-pilarstrukturen som er selve fundamentet for EØS. Dette har skjedd allerede på områder som finans (Finanstilsynet) og energi (RME i NVE). Jernbanen står nå for tur.

Slaget om en jernbane under fortsatt nasjonal kontroll er ennå ikke avgjort. Her kan KrF bruke EØS-avtalen til å redde oss fra EU ved å sette foten ned for EUs fjerde jernbanepakke, en «pakke» som setter Stortinget på perrongen og lar et EU-byrå være øverste sikkerhets- og
markedsmyndighet.

Olaf Gjedrem Lansering
Nestleder Olaf Gjedrem foran Stortinget.

– Det burde opprøre KrF at regjeringen foreslår å sjalte ut EFTA-pilaren i EØS

For KrF bør det være særlig opprørende at samferdselsministeren fra Frp faktisk foreslår helt å sjalte ut «vår» EFTA-pilar i EØS-avtalen, slik at underleggelsen for EUs jernbanebyrå skjer uten en gang å gå veien om EØS-organet ESA.

KrF kan gjennom handling styrke legitimiteten til EØS-avtalen partiet ønsker å forsvare.

Dette svarinnlegget sto på trykk i VG 8. juni 2019.

Kathrine Kleveland har vært stortingskandidat for Senterpartiet, Olaf Gjedrem er tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Faksimile øverst: Innlegget fra Ropstad og Bondevik i VG 30. mai 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak

Europabevegelsens skylapper

05. aug. 2019

Generalsekretær i Europabevegelsen mener EUs fire friheter er en naturlig utvidelse av nasjonalstaten og det nordiske samarbeidet.