EØS-avtalen i ord og handling

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Vi er enige i at EØS-avtalen er klart å foretrekke fremfor EU-medlemskap. Den gir også et visst vern mot EU-tilpasning i form av vetoretten. Denne muligheten til å si nei til nye direktiver og forordninger har stortingsflertallet forspilt nesten sammenhengende i 25 år. Dermed blir vi også stadig mer integrert i et EU-system KrF ikke vil at Norge skal være del
av.

Kathrine Kleveland Oslo S oktober 2018
Kathrine Kleveland og Nei til EU på parti med norsk jernbane.

Så seint som i januar i år sa Bondevik at Norge kunne ha vært modigere til å bruke reservasjonsretten. Tidligere partileder Knut Arild Hareide har sagt at hyppigere bruk av vetoretten ville styrke avtalens legitimitet.

Nye direktiver gir EU-byråer utvidet makt og myndighet. Norske forvaltningsorganer er i ferd med å bli fjernstyrt av slike byråer, delvis ved en omgåelse av to-pilarstrukturen som er selve fundamentet for EØS. Dette har skjedd allerede på områder som finans (Finanstilsynet) og energi (RME i NVE). Jernbanen står nå for tur.

Slaget om en jernbane under fortsatt nasjonal kontroll er ennå ikke avgjort. Her kan KrF bruke EØS-avtalen til å redde oss fra EU ved å sette foten ned for EUs fjerde jernbanepakke, en «pakke» som setter Stortinget på perrongen og lar et EU-byrå være øverste sikkerhets- og
markedsmyndighet.

Olaf Gjedrem Lansering
Nestleder Olaf Gjedrem foran Stortinget.

– Det burde opprøre KrF at regjeringen foreslår å sjalte ut EFTA-pilaren i EØS

For KrF bør det være særlig opprørende at samferdselsministeren fra Frp faktisk foreslår helt å sjalte ut «vår» EFTA-pilar i EØS-avtalen, slik at underleggelsen for EUs jernbanebyrå skjer uten en gang å gå veien om EØS-organet ESA.

KrF kan gjennom handling styrke legitimiteten til EØS-avtalen partiet ønsker å forsvare.

Dette svarinnlegget sto på trykk i VG 8. juni 2019.

Kathrine Kleveland har vært stortingskandidat for Senterpartiet, Olaf Gjedrem er tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Faksimile øverst: Innlegget fra Ropstad og Bondevik i VG 30. mai 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.