EØS-avtalen i ord og handling

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Vi er enige i at EØS-avtalen er klart å foretrekke fremfor EU-medlemskap. Den gir også et visst vern mot EU-tilpasning i form av vetoretten. Denne muligheten til å si nei til nye direktiver og forordninger har stortingsflertallet forspilt nesten sammenhengende i 25 år. Dermed blir vi også stadig mer integrert i et EU-system KrF ikke vil at Norge skal være del
av.

Kathrine Kleveland Oslo S oktober 2018
Kathrine Kleveland og Nei til EU på parti med norsk jernbane.

Så seint som i januar i år sa Bondevik at Norge kunne ha vært modigere til å bruke reservasjonsretten. Tidligere partileder Knut Arild Hareide har sagt at hyppigere bruk av vetoretten ville styrke avtalens legitimitet.

Nye direktiver gir EU-byråer utvidet makt og myndighet. Norske forvaltningsorganer er i ferd med å bli fjernstyrt av slike byråer, delvis ved en omgåelse av to-pilarstrukturen som er selve fundamentet for EØS. Dette har skjedd allerede på områder som finans (Finanstilsynet) og energi (RME i NVE). Jernbanen står nå for tur.

Slaget om en jernbane under fortsatt nasjonal kontroll er ennå ikke avgjort. Her kan KrF bruke EØS-avtalen til å redde oss fra EU ved å sette foten ned for EUs fjerde jernbanepakke, en «pakke» som setter Stortinget på perrongen og lar et EU-byrå være øverste sikkerhets- og
markedsmyndighet.

Olaf Gjedrem Lansering
Nestleder Olaf Gjedrem foran Stortinget.

– Det burde opprøre KrF at regjeringen foreslår å sjalte ut EFTA-pilaren i EØS

For KrF bør det være særlig opprørende at samferdselsministeren fra Frp faktisk foreslår helt å sjalte ut «vår» EFTA-pilar i EØS-avtalen, slik at underleggelsen for EUs jernbanebyrå skjer uten en gang å gå veien om EØS-organet ESA.

KrF kan gjennom handling styrke legitimiteten til EØS-avtalen partiet ønsker å forsvare.

Dette svarinnlegget sto på trykk i VG 8. juni 2019.

Kathrine Kleveland har vært stortingskandidat for Senterpartiet, Olaf Gjedrem er tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Faksimile øverst: Innlegget fra Ropstad og Bondevik i VG 30. mai 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.