EØS-avtalen i ord og handling

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Vi er enige i at EØS-avtalen er klart å foretrekke fremfor EU-medlemskap. Den gir også et visst vern mot EU-tilpasning i form av vetoretten. Denne muligheten til å si nei til nye direktiver og forordninger har stortingsflertallet forspilt nesten sammenhengende i 25 år. Dermed blir vi også stadig mer integrert i et EU-system KrF ikke vil at Norge skal være del
av.

Kathrine Kleveland Oslo S oktober 2018
Kathrine Kleveland og Nei til EU på parti med norsk jernbane.

Så seint som i januar i år sa Bondevik at Norge kunne ha vært modigere til å bruke reservasjonsretten. Tidligere partileder Knut Arild Hareide har sagt at hyppigere bruk av vetoretten ville styrke avtalens legitimitet.

Nye direktiver gir EU-byråer utvidet makt og myndighet. Norske forvaltningsorganer er i ferd med å bli fjernstyrt av slike byråer, delvis ved en omgåelse av to-pilarstrukturen som er selve fundamentet for EØS. Dette har skjedd allerede på områder som finans (Finanstilsynet) og energi (RME i NVE). Jernbanen står nå for tur.

Slaget om en jernbane under fortsatt nasjonal kontroll er ennå ikke avgjort. Her kan KrF bruke EØS-avtalen til å redde oss fra EU ved å sette foten ned for EUs fjerde jernbanepakke, en «pakke» som setter Stortinget på perrongen og lar et EU-byrå være øverste sikkerhets- og
markedsmyndighet.

Olaf Gjedrem Lansering
Nestleder Olaf Gjedrem foran Stortinget.

– Det burde opprøre KrF at regjeringen foreslår å sjalte ut EFTA-pilaren i EØS

For KrF bør det være særlig opprørende at samferdselsministeren fra Frp faktisk foreslår helt å sjalte ut «vår» EFTA-pilar i EØS-avtalen, slik at underleggelsen for EUs jernbanebyrå skjer uten en gang å gå veien om EØS-organet ESA.

KrF kan gjennom handling styrke legitimiteten til EØS-avtalen partiet ønsker å forsvare.

Dette svarinnlegget sto på trykk i VG 8. juni 2019.

Kathrine Kleveland har vært stortingskandidat for Senterpartiet, Olaf Gjedrem er tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Faksimile øverst: Innlegget fra Ropstad og Bondevik i VG 30. mai 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.