Einar Frogner overrakte EØS-rapporten til regjeringen tirsdag 12. mars foran Utenriksdepartementets hovedinngang på 7. juni-plassen. Rapporten ble mottatt av statssekretær Eivind Vad Petersson på vegne av Utenriksdepartementet.

EØS-rapporten overrakt til regjeringen 

Tirsdag 12. mars overrakte Einar Frogner Folkestyreutvalgets EØS-rapport til statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet. 

Rett før den offisielle lanseringen ble EØS-rapporten høytidelig overrakt regjeringen, som for anledningen var representert av statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet. Overrekkingen foregikk foran Utenriksdepartementets hovedinngang på 7. juni-plassen av Nei til EUs leder Einar Frogner. 

Eivind Vad Petersson takket for rapporten. 

– Det er viktig med en god debatt om EU og EØS. Dere har vært raskere enn regjeringen, sa han og viste til regjeringens egen EØS-utredning som er ventet 11. april. 

Einar Frogner mener det er viktig at Nei til EUs EØS-rapport kommer nå. 

– Jeg regner med at rapporten vil bli et viktig bidrag i debatten, spesielt etter at regjeringen kommer med sin utredning om en måneds tid. 

Folkestyreutvalget framla deretter rapporten «30 år med EØS-avtalen» om erfaringer og alternativer til dagens avtale på et møte i Oslo, som også ble strømmet direkte YouTube og Facebook. Les mer om lanseringen her.

 

Stort bilde i toppen: Einar Frogner overrakte EØS-rapporten til regjeringen tirsdag 12. mars foran Utenriksdepartementets hovedinngang på 7. juni-plassen. Rapporten ble mottatt av statssekretær Eivind Vad Petersson på vegne av Utenriksdepartementet. (Foto: Helga Hustveit)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.