Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet.

Faktisk.no og utenlandskablene

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Faktisk.no går ut mot Senterpartiets Sanda Borch som sa at ACER kan kreve utenlandskabler. Sannhetsvitner er professor Henrik Bjørneby og en ACER-direktør. Begge slår fast at ACER ikke kan pålegge Norge utbygging av infrastruktur.   

Sandra Borch vet sjølsagt at det er NVE og ikke ACER som gir eller avslår konsesjon for utenlandskabler. Hun begrunner uttalelsen med at målsettingen med EUs indre energimarked er at strømmen skal flyte dit prisen er høyest uten nasjonale barrierer. Dette er umulig uten flere utenlandskabler. Da har EU enten makt til å pålegge det i dag eller så vil de skaffe seg det. Tar Borch feil? 

Har EU makt i dag når det gjelder utenlandskabler? 

La oss si at NVE avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect-kabelen til Skottland. NorthConnect står på EUs nettutviklingsplan som et prioritert prosjekt, et PCI-prosjekt. Norge har forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan og spesielt PCI-prosjekt. ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. RME rapporterer til ACER som igjen går til EU-kommisjonen. 

Hva er det som hindrer EØS-tilsynet ESA å bringe Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd? 

Får EU og ACER mer makt når det gjelder utenlandskabler? 

Snart kommer Energipakke 4 til Norge. Den er allerede vedtatt i EU. Her får EU og ACER nye verktøy for å presse Norge uten å bringe Norge inn for domstolen. ACER skal lage en kost-nytte modell som skal legges til grunn for konsesjonsbehandlinga. Hvem er det egentlig som bestemmer? Den som fatter vedtaket eller den som lager spillereglene et vedtak skal følge?  

For eksempel forslag til revidert infrastrukturforordning som er til behandling i EU: 

  • Etter artikkel 3 i revidert infrastrukturforordning skal PCI-prosjekt ha høyest mulig prioritering i Statnetts nettutviklingsplan som EU krever hvert andre år. 

  • Artikkel 6 gir EU-kommisjonen rett til å oppnevne en megler som skal sørge for at PCI-prosjekt som støter på problemer kommer i siget igjen.  

  • Etter artikkel 8 plikter Norge å oppnevne en myndighet med oppgave å lette og koordinere konsesjonsprosessen for PCI-prosjekt.  

Dette er som en krabbeteine. Faktisk.no kan formelt hevde at kom krabben inn, så er det også mulig å komme ut. Men det hjelper ikke krabben.

Stort bilde i toppen: Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet. (EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Full energikollaps 

05. okt. 2021

Forsyningshavariet for det grønne skiftet i Europa stiller energistormakten Norge overfor tøffe valg framover.  

Debatten om strømpris

30. sep. 2021

Debatten om de høye strømprisene har til nå handlet om å lette økonomien for norske husholdninger med lite å rutte med. Men burde en ikke først og fremst gjøre noe med selve strømprisen?

ACER-koden til strømmen

27. sep. 2021

Går det an å styre krafteksport og strømpris uten å koble seg fra EUs energiunion?

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

13. sep. 2021

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. sep. 2021

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

17. aug. 2021

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.

Strømprisen øker med flere kabellengder

13. juli 2021

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.