Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet.

Faktisk.no og utenlandskablene

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Faktisk.no går ut mot Senterpartiets Sanda Borch som sa at ACER kan kreve utenlandskabler. Sannhetsvitner er professor Henrik Bjørneby og en ACER-direktør. Begge slår fast at ACER ikke kan pålegge Norge utbygging av infrastruktur.   

Sandra Borch vet sjølsagt at det er NVE og ikke ACER som gir eller avslår konsesjon for utenlandskabler. Hun begrunner uttalelsen med at målsettingen med EUs indre energimarked er at strømmen skal flyte dit prisen er høyest uten nasjonale barrierer. Dette er umulig uten flere utenlandskabler. Da har EU enten makt til å pålegge det i dag eller så vil de skaffe seg det. Tar Borch feil? 

Har EU makt i dag når det gjelder utenlandskabler? 

La oss si at NVE avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect-kabelen til Skottland. NorthConnect står på EUs nettutviklingsplan som et prioritert prosjekt, et PCI-prosjekt. Norge har forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan og spesielt PCI-prosjekt. ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. RME rapporterer til ACER som igjen går til EU-kommisjonen. 

Hva er det som hindrer EØS-tilsynet ESA å bringe Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd? 

Får EU og ACER mer makt når det gjelder utenlandskabler? 

Snart kommer Energipakke 4 til Norge. Den er allerede vedtatt i EU. Her får EU og ACER nye verktøy for å presse Norge uten å bringe Norge inn for domstolen. ACER skal lage en kost-nytte modell som skal legges til grunn for konsesjonsbehandlinga. Hvem er det egentlig som bestemmer? Den som fatter vedtaket eller den som lager spillereglene et vedtak skal følge?  

For eksempel forslag til revidert infrastrukturforordning som er til behandling i EU: 

  • Etter artikkel 3 i revidert infrastrukturforordning skal PCI-prosjekt ha høyest mulig prioritering i Statnetts nettutviklingsplan som EU krever hvert andre år. 

  • Artikkel 6 gir EU-kommisjonen rett til å oppnevne en megler som skal sørge for at PCI-prosjekt som støter på problemer kommer i siget igjen.  

  • Etter artikkel 8 plikter Norge å oppnevne en myndighet med oppgave å lette og koordinere konsesjonsprosessen for PCI-prosjekt.  

Dette er som en krabbeteine. Faktisk.no kan formelt hevde at kom krabben inn, så er det også mulig å komme ut. Men det hjelper ikke krabben.

Stort bilde i toppen: Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet. (EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.