Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet.

Faktisk.no og utenlandskablene

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Faktisk.no går ut mot Senterpartiets Sanda Borch som sa at ACER kan kreve utenlandskabler. Sannhetsvitner er professor Henrik Bjørneby og en ACER-direktør. Begge slår fast at ACER ikke kan pålegge Norge utbygging av infrastruktur.   

Sandra Borch vet sjølsagt at det er NVE og ikke ACER som gir eller avslår konsesjon for utenlandskabler. Hun begrunner uttalelsen med at målsettingen med EUs indre energimarked er at strømmen skal flyte dit prisen er høyest uten nasjonale barrierer. Dette er umulig uten flere utenlandskabler. Da har EU enten makt til å pålegge det i dag eller så vil de skaffe seg det. Tar Borch feil? 

Har EU makt i dag når det gjelder utenlandskabler? 

La oss si at NVE avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect-kabelen til Skottland. NorthConnect står på EUs nettutviklingsplan som et prioritert prosjekt, et PCI-prosjekt. Norge har forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan og spesielt PCI-prosjekt. ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. RME rapporterer til ACER som igjen går til EU-kommisjonen. 

Hva er det som hindrer EØS-tilsynet ESA å bringe Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd? 

Får EU og ACER mer makt når det gjelder utenlandskabler? 

Snart kommer Energipakke 4 til Norge. Den er allerede vedtatt i EU. Her får EU og ACER nye verktøy for å presse Norge uten å bringe Norge inn for domstolen. ACER skal lage en kost-nytte modell som skal legges til grunn for konsesjonsbehandlinga. Hvem er det egentlig som bestemmer? Den som fatter vedtaket eller den som lager spillereglene et vedtak skal følge?  

For eksempel forslag til revidert infrastrukturforordning som er til behandling i EU: 

  • Etter artikkel 3 i revidert infrastrukturforordning skal PCI-prosjekt ha høyest mulig prioritering i Statnetts nettutviklingsplan som EU krever hvert andre år. 

  • Artikkel 6 gir EU-kommisjonen rett til å oppnevne en megler som skal sørge for at PCI-prosjekt som støter på problemer kommer i siget igjen.  

  • Etter artikkel 8 plikter Norge å oppnevne en myndighet med oppgave å lette og koordinere konsesjonsprosessen for PCI-prosjekt.  

Dette er som en krabbeteine. Faktisk.no kan formelt hevde at kom krabben inn, så er det også mulig å komme ut. Men det hjelper ikke krabben.

Stort bilde i toppen: Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet. (EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisen øker med flere kabellengder

13. juli 2021

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Forordningene som følger Energipakke 3

02. juni 2021

Nå skal arvesølvet – strømmen – styres av markedet og markedet alene.

Grønnvasker kapitalen

10. mai 2021

Økonomien trumfer økologien i EUs nye retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.