Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet.

Faktisk.no og utenlandskablene

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Faktisk.no går ut mot Senterpartiets Sanda Borch som sa at ACER kan kreve utenlandskabler. Sannhetsvitner er professor Henrik Bjørneby og en ACER-direktør. Begge slår fast at ACER ikke kan pålegge Norge utbygging av infrastruktur.   

Sandra Borch vet sjølsagt at det er NVE og ikke ACER som gir eller avslår konsesjon for utenlandskabler. Hun begrunner uttalelsen med at målsettingen med EUs indre energimarked er at strømmen skal flyte dit prisen er høyest uten nasjonale barrierer. Dette er umulig uten flere utenlandskabler. Da har EU enten makt til å pålegge det i dag eller så vil de skaffe seg det. Tar Borch feil? 

Har EU makt i dag når det gjelder utenlandskabler? 

La oss si at NVE avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect-kabelen til Skottland. NorthConnect står på EUs nettutviklingsplan som et prioritert prosjekt, et PCI-prosjekt. Norge har forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan og spesielt PCI-prosjekt. ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndighet for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. RME rapporterer til ACER som igjen går til EU-kommisjonen. 

Hva er det som hindrer EØS-tilsynet ESA å bringe Norge inn for EFTA-domstolen for traktatbrudd? 

Får EU og ACER mer makt når det gjelder utenlandskabler? 

Snart kommer Energipakke 4 til Norge. Den er allerede vedtatt i EU. Her får EU og ACER nye verktøy for å presse Norge uten å bringe Norge inn for domstolen. ACER skal lage en kost-nytte modell som skal legges til grunn for konsesjonsbehandlinga. Hvem er det egentlig som bestemmer? Den som fatter vedtaket eller den som lager spillereglene et vedtak skal følge?  

For eksempel forslag til revidert infrastrukturforordning som er til behandling i EU: 

  • Etter artikkel 3 i revidert infrastrukturforordning skal PCI-prosjekt ha høyest mulig prioritering i Statnetts nettutviklingsplan som EU krever hvert andre år. 

  • Artikkel 6 gir EU-kommisjonen rett til å oppnevne en megler som skal sørge for at PCI-prosjekt som støter på problemer kommer i siget igjen.  

  • Etter artikkel 8 plikter Norge å oppnevne en myndighet med oppgave å lette og koordinere konsesjonsprosessen for PCI-prosjekt.  

Dette er som en krabbeteine. Faktisk.no kan formelt hevde at kom krabben inn, så er det også mulig å komme ut. Men det hjelper ikke krabben.

Stort bilde i toppen: Fra EU-kommisjonens interaktive kart over PCI-prosjekter for elektrisitet. (EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten. 

Følg dommen i Høyesterett direkte

27. okt. 2023

Følg domsavsigelsen i Nei til EUs plenumssak om Acer i Høyesterett direkte på nett på tirsdag 31. oktober 09.00.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen 

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

12. okt. 2023

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.