Fra «myndighet» til Arbeidslivsbyrå

Den europeiske arbeidsmyndigheten ELA skal hete Arbeids(livs)byrå, mener Ministerrådet. Det rører lite ved innholdet og oppgavene til det planlagte EU-organet, og forkortelsen blir den samme.

På sitt møte 6. desember forsøkte EU-ministrene å imøtekomme kritikken mot byråets overnasjonale beføyelser ved å gå inn for at medlemsstatene kan delta i «de fleste» av ELAs aktiviteter på frivillig basis. Også mekling mellom medlemsstater blir basert på frivillighet, mens ELAs myndighet til å avgjøre tvister mellom land er tonet ned. Nettopp dette siste har vært et ankepunkt fra flere nordiske regjeringer.

Den praktiske betydningen av å snakke om frivillighet blir liten. For samtidig understrekes det at ELA skal sikre at medlemsstater koordinerer og håndhever «relevant» EU-lovgivning også på tvers av grensene. Dette omfatter tilrettelegging av samkjørte og felles inspeksjoner. Land som måtte nekte vil bli stilt i et dårlig lys og kan hende bli anklaget for å bryte EU-traktaten – for eksempel artikkel 145 som befaler en omforent strategi til fremme av en tilpasningsdyktig arbeidsstyrke og et arbeidsmarked med omstillingsevne.

Innstillinga fra Rådet blir lagt til grunn for den siste forhandlingsrunden med EU-parlamentet.

Den østerrikske formannskapsperioden går nå mot slutten, før Romania overtar fra nyttår. Det vil altså være under rumensk ledelse at EU trolig vedtar opprettelsen av arbeidsbyrået i 2019. Østerrike har vært blant de landa som har forsøkt å begrense sosial dumping, mens arbeidere fra Romania ofte er gjenstand for grov utbytting som følge av EUs fri flyt-bestemmelser for tjenester, kabotasjeregler og midlertidig utstasjonering av arbeidskraft.

EU-domstolen lot seg ikke affisere at Østerrike har hatt formannsvervet det siste halvåret. Den bestemte for kort tid tilbake at en østerriksk forskrift mot sosial dumping er til hinder for fri tjenesteflyt og derfor må oppheves.

Les mer:

reLATERT

Se alle arrangementer

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

Trondheimskonferansen vil enstemmig ut av EØS

29. jan. 2019

Trondheimsresolusjonen som ble vedtatt enstemmig på Trondheimskonferansen har et kapittel som konkluderer med ut av EØS.

EØS og jernbane på Trondheimskonferansen

25. jan. 2019

I dag starter den store Trondheimskonferansen 2019. Nei til EU deltar med eget formøte og gjennom konferansen for å sette fokus på EØS og jernbanepakken!

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Lav lønn som fortrinn

02. jan. 2019

Veipakka som øker konkurransen mellom lastebileiere, busselskap og sjåfører

– Grunnlaget for EØS er i ferd med å breste

18. des. 2018

Vedtaket i Fellesforbundet og SV sitt framlegg om ny utgreiing om EØS-alternativ viser at EØS-debatten har endra seg dramatisk, meiner landsmøtet i Nei til EU.

Når OECD tar til vettet

18. des. 2018

Gammelt nytt: Fagorganisering og tariffavtaler må til for å bekjempe sosial ulikhet.