Fra «myndighet» til Arbeidslivsbyrå

Den europeiske arbeidsmyndigheten ELA skal hete Arbeids(livs)byrå, mener Ministerrådet. Det rører lite ved innholdet og oppgavene til det planlagte EU-organet, og forkortelsen blir den samme.

På sitt møte 6. desember forsøkte EU-ministrene å imøtekomme kritikken mot byråets overnasjonale beføyelser ved å gå inn for at medlemsstatene kan delta i «de fleste» av ELAs aktiviteter på frivillig basis. Også mekling mellom medlemsstater blir basert på frivillighet, mens ELAs myndighet til å avgjøre tvister mellom land er tonet ned. Nettopp dette siste har vært et ankepunkt fra flere nordiske regjeringer.

Den praktiske betydningen av å snakke om frivillighet blir liten. For samtidig understrekes det at ELA skal sikre at medlemsstater koordinerer og håndhever «relevant» EU-lovgivning også på tvers av grensene. Dette omfatter tilrettelegging av samkjørte og felles inspeksjoner. Land som måtte nekte vil bli stilt i et dårlig lys og kan hende bli anklaget for å bryte EU-traktaten – for eksempel artikkel 145 som befaler en omforent strategi til fremme av en tilpasningsdyktig arbeidsstyrke og et arbeidsmarked med omstillingsevne.

Innstillinga fra Rådet blir lagt til grunn for den siste forhandlingsrunden med EU-parlamentet.

Den østerrikske formannskapsperioden går nå mot slutten, før Romania overtar fra nyttår. Det vil altså være under rumensk ledelse at EU trolig vedtar opprettelsen av arbeidsbyrået i 2019. Østerrike har vært blant de landa som har forsøkt å begrense sosial dumping, mens arbeidere fra Romania ofte er gjenstand for grov utbytting som følge av EUs fri flyt-bestemmelser for tjenester, kabotasjeregler og midlertidig utstasjonering av arbeidskraft.

EU-domstolen lot seg ikke affisere at Østerrike har hatt formannsvervet det siste halvåret. Den bestemte for kort tid tilbake at en østerriksk forskrift mot sosial dumping er til hinder for fri tjenesteflyt og derfor må oppheves.

Les mer:

reLATERT

Se alle arrangementer

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Ut av EØS-labyrinten?

09. okt. 2019

I EØS-debatten snakkes det vidløftig om handlingsrommet, men et annet bilde er mer beskrivende: EØS-avtalen som en labyrint der korridorene trekker seg sammen og utgangene blir færre og færre.

EU-domstolen stanser opprydding i byggebransjen

03. okt. 2019

I en ny avgjørelse stanser EU-domstolen Italias forsøk på å hindre mafiatilstander i byggebransjen.

Organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling

02. okt. 2019

Nordland Nei til EU gjennomfører en organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling 5-6 oktober på Fauske hotell, Fauske

Rapport reiser tvil om kost og losji

27. sep. 2019

Det er ikke tilfeldig at den tidligere bestemmelsen i allmenngjøringsforskriften om at man skal sikres et «rimelig antall hjemreiser» nå er borte, sa Roar Eilertsen da han presenterte den nye rapporten fra De Facto.

EU er ingen faglig kamerat

18. sep. 2019

Det er interessene til arbeidsgivere og kapital som veier tyngst i det indre markedet, skriver politisk rådgiver Jan R. Steinholt i Nei til EU i dette tilsvaret til en kronikk fra Frode Alvheim, leder i forbundet Industri Energi.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.