Fra «myndighet» til Arbeidslivsbyrå

Den europeiske arbeidsmyndigheten ELA skal hete Arbeids(livs)byrå, mener Ministerrådet. Det rører lite ved innholdet og oppgavene til det planlagte EU-organet, og forkortelsen blir den samme.

På sitt møte 6. desember forsøkte EU-ministrene å imøtekomme kritikken mot byråets overnasjonale beføyelser ved å gå inn for at medlemsstatene kan delta i «de fleste» av ELAs aktiviteter på frivillig basis. Også mekling mellom medlemsstater blir basert på frivillighet, mens ELAs myndighet til å avgjøre tvister mellom land er tonet ned. Nettopp dette siste har vært et ankepunkt fra flere nordiske regjeringer.

Den praktiske betydningen av å snakke om frivillighet blir liten. For samtidig understrekes det at ELA skal sikre at medlemsstater koordinerer og håndhever «relevant» EU-lovgivning også på tvers av grensene. Dette omfatter tilrettelegging av samkjørte og felles inspeksjoner. Land som måtte nekte vil bli stilt i et dårlig lys og kan hende bli anklaget for å bryte EU-traktaten – for eksempel artikkel 145 som befaler en omforent strategi til fremme av en tilpasningsdyktig arbeidsstyrke og et arbeidsmarked med omstillingsevne.

Innstillinga fra Rådet blir lagt til grunn for den siste forhandlingsrunden med EU-parlamentet.

Den østerrikske formannskapsperioden går nå mot slutten, før Romania overtar fra nyttår. Det vil altså være under rumensk ledelse at EU trolig vedtar opprettelsen av arbeidsbyrået i 2019. Østerrike har vært blant de landa som har forsøkt å begrense sosial dumping, mens arbeidere fra Romania ofte er gjenstand for grov utbytting som følge av EUs fri flyt-bestemmelser for tjenester, kabotasjeregler og midlertidig utstasjonering av arbeidskraft.

EU-domstolen lot seg ikke affisere at Østerrike har hatt formannsvervet det siste halvåret. Den bestemte for kort tid tilbake at en østerriksk forskrift mot sosial dumping er til hinder for fri tjenesteflyt og derfor må oppheves.

Les mer:

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Nei til EU på 1. mai

29. april 2019

Nei til EU deltar på 1. mai rundt om i landet. Mange steder er det paroler om EU og EØS.

– EU vil ha varene våre

06. april 2019

– Farene med EØS-avtalen overstiger langt fordelene. Derfor krever vi at den blir sagt opp, sa Steffen Høiland i debatt om markedsmuligheter utenfor EØS på Nei til EUs rådsmøte.

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

27. mars 2019

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.