Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

EFTA-forumet for lokale og regionale myndigheter var samlet i Brussel før jul. Norske og islandske ordførere og representanter fra kommune- og fylkesmyndigheter ga her uttrykk for sin bekymring for demokratiets tilstand i Europa.

Forumet vedtok to uttalelser. Den ene handler om trusler og hatmeldinger mot folkevalgte representanter, ikke minst på sosiale medier, noe som bokstavelig talt truer demokratiet. 

Den andre uttalelsen tar skarpt avstand fra forslaget om meldeplikt for kommuner og fylker til EU før de vedtar reguleringsplaner, miljøtiltak og andre saker som kan være berørt av EUs Tjenestedirektiv.

EFTA-forumet understreker at retten til by- og arealplanlegging er en hjørnestein i det lokale sjølstyret, og at denne retten er slått fast i Det europeiske charteret om lokalt og regionalt sjølstyre. Videre sier de islandske og norske regionpolitikerne at det er grunnleggende for kommunale og regionale myndigheter at de kan vedta planer for å verne miljø eller andre rettmessige tiltak, sjøl om planene unntaksvis kan begrense retten til utbygging og handelsvirksomhet.

Tjenestedirektivet er for lenge siden gjort til norsk lov gjennom EØS-avtalen. Direktivet forbyr innskrenkning av handels- og tjenestevirksomhet på en lang rekke områder. Det betyr at hvis et kommunestyre for eksempel vil nekte et kjøpesenter å bygge en ekstra etasje, så kan utbyggeren klage inn avgjørelsen til overvåkingsorganet ESA i ettertid. Med dagens regler er det ingen som kan hindre kommunestyret i å fatte et slikt vedtak. Det skulle også bare mangle.

Regjeringa vil sile forslag før de i det hele tatt kommer opp til debatt

Men den slags (fylkes)kommunale friheter vil den norske regjeringa ha seg frabedt. Den vil sile forslag på forhånd, før de i det hele tatt kommer opp til debatt.

Forslaget om tre måneders forhåndssensur, som alle de tre EFTA-regjeringene i EØS (Island, Liechtenstein og Norge) utrolig nok stiller seg bak, innebærer at et EU-godkjent byråkratisk apparat skal saumfare forslag til vedtak i kommunene og bruke rødblyant før kommunestyret i det hele tatt får si sin mening. 

Forslaget til meldepliktsdirektiv er til behandling i EU-parlamentet. Nasjonalforsamlingene i Frankrike og Tyskland mener forslaget bryter med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet. Østerrike, Italia og Portugal har kommet med innvendinger, men EU-kommisjonen står på sitt og motsetter seg utvanning av forslaget.

Les også:

Stort bilde i toppen: (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Møtte KrF på Stortinget

11. mars 2020

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.