Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

EFTA-forumet for lokale og regionale myndigheter var samlet i Brussel før jul. Norske og islandske ordførere og representanter fra kommune- og fylkesmyndigheter ga her uttrykk for sin bekymring for demokratiets tilstand i Europa.

Forumet vedtok to uttalelser. Den ene handler om trusler og hatmeldinger mot folkevalgte representanter, ikke minst på sosiale medier, noe som bokstavelig talt truer demokratiet. 

Den andre uttalelsen tar skarpt avstand fra forslaget om meldeplikt for kommuner og fylker til EU før de vedtar reguleringsplaner, miljøtiltak og andre saker som kan være berørt av EUs Tjenestedirektiv.

EFTA-forumet understreker at retten til by- og arealplanlegging er en hjørnestein i det lokale sjølstyret, og at denne retten er slått fast i Det europeiske charteret om lokalt og regionalt sjølstyre. Videre sier de islandske og norske regionpolitikerne at det er grunnleggende for kommunale og regionale myndigheter at de kan vedta planer for å verne miljø eller andre rettmessige tiltak, sjøl om planene unntaksvis kan begrense retten til utbygging og handelsvirksomhet.

Tjenestedirektivet er for lenge siden gjort til norsk lov gjennom EØS-avtalen. Direktivet forbyr innskrenkning av handels- og tjenestevirksomhet på en lang rekke områder. Det betyr at hvis et kommunestyre for eksempel vil nekte et kjøpesenter å bygge en ekstra etasje, så kan utbyggeren klage inn avgjørelsen til overvåkingsorganet ESA i ettertid. Med dagens regler er det ingen som kan hindre kommunestyret i å fatte et slikt vedtak. Det skulle også bare mangle.

Regjeringa vil sile forslag før de i det hele tatt kommer opp til debatt

Men den slags (fylkes)kommunale friheter vil den norske regjeringa ha seg frabedt. Den vil sile forslag på forhånd, før de i det hele tatt kommer opp til debatt.

Forslaget om tre måneders forhåndssensur, som alle de tre EFTA-regjeringene i EØS (Island, Liechtenstein og Norge) utrolig nok stiller seg bak, innebærer at et EU-godkjent byråkratisk apparat skal saumfare forslag til vedtak i kommunene og bruke rødblyant før kommunestyret i det hele tatt får si sin mening. 

Forslaget til meldepliktsdirektiv er til behandling i EU-parlamentet. Nasjonalforsamlingene i Frankrike og Tyskland mener forslaget bryter med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet. Østerrike, Italia og Portugal har kommet med innvendinger, men EU-kommisjonen står på sitt og motsetter seg utvanning av forslaget.

Les også:

Stort bilde i toppen: (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.