Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

EFTA-forumet for lokale og regionale myndigheter var samlet i Brussel før jul. Norske og islandske ordførere og representanter fra kommune- og fylkesmyndigheter ga her uttrykk for sin bekymring for demokratiets tilstand i Europa.

Forumet vedtok to uttalelser. Den ene handler om trusler og hatmeldinger mot folkevalgte representanter, ikke minst på sosiale medier, noe som bokstavelig talt truer demokratiet. 

Den andre uttalelsen tar skarpt avstand fra forslaget om meldeplikt for kommuner og fylker til EU før de vedtar reguleringsplaner, miljøtiltak og andre saker som kan være berørt av EUs Tjenestedirektiv.

EFTA-forumet understreker at retten til by- og arealplanlegging er en hjørnestein i det lokale sjølstyret, og at denne retten er slått fast i Det europeiske charteret om lokalt og regionalt sjølstyre. Videre sier de islandske og norske regionpolitikerne at det er grunnleggende for kommunale og regionale myndigheter at de kan vedta planer for å verne miljø eller andre rettmessige tiltak, sjøl om planene unntaksvis kan begrense retten til utbygging og handelsvirksomhet.

Tjenestedirektivet er for lenge siden gjort til norsk lov gjennom EØS-avtalen. Direktivet forbyr innskrenkning av handels- og tjenestevirksomhet på en lang rekke områder. Det betyr at hvis et kommunestyre for eksempel vil nekte et kjøpesenter å bygge en ekstra etasje, så kan utbyggeren klage inn avgjørelsen til overvåkingsorganet ESA i ettertid. Med dagens regler er det ingen som kan hindre kommunestyret i å fatte et slikt vedtak. Det skulle også bare mangle.

Regjeringa vil sile forslag før de i det hele tatt kommer opp til debatt

Men den slags (fylkes)kommunale friheter vil den norske regjeringa ha seg frabedt. Den vil sile forslag på forhånd, før de i det hele tatt kommer opp til debatt.

Forslaget om tre måneders forhåndssensur, som alle de tre EFTA-regjeringene i EØS (Island, Liechtenstein og Norge) utrolig nok stiller seg bak, innebærer at et EU-godkjent byråkratisk apparat skal saumfare forslag til vedtak i kommunene og bruke rødblyant før kommunestyret i det hele tatt får si sin mening. 

Forslaget til meldepliktsdirektiv er til behandling i EU-parlamentet. Nasjonalforsamlingene i Frankrike og Tyskland mener forslaget bryter med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet. Østerrike, Italia og Portugal har kommet med innvendinger, men EU-kommisjonen står på sitt og motsetter seg utvanning av forslaget.

Les også:

Stort bilde i toppen: (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.