Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

I vår høringsuttalelse om energipakke fire skreiv vi følgende i 2020: «Det er en tvilsom ordning at et tysk stålverk kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra et norsk vannkraftselskap og reklamere med at all deres strøm er fornybar mens det i virkeligheten får hvert eneste elektron fra kullkraftverket i nabolaget. Men fornybardirektivet pålegger Norge dette.» 

LO-sekretær Are Tomasgard tordner mot dette EU-systemet for opprinnelsesgaranti og kaller det med rette humbug og svindel. Han ber regjeringa om å skrote hele ordninga. Regjeringa må oppfatte det som helt innafor siden de reiser kravet på side 27 i regjeringserklæringa.

Nei til EU oppfordrer både han og LO til å ta skrittet fullt ut å kreve norsk veto mot EUs fjerde energimarkedspakke, der fornybardirektivet er en integrert del.  

Myndighetene pålegges her å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, med mindre produsenten allerede mottar vesentlig støtte. Forslaget til revidering inneholder ingen endringer på dette punktet. 

En eventuell avvisning av en bestemt «garanti» skal rapporteres til EU-kommisjonen. I Norges tilfelle betyr det sannsynligvis ESA som overvåker at vi følger EØS-avtalen.  

EU har allerede vedtatt EUs fjerde energimarkedspakke eller Ren energi-pakke som de liker å kalle det. Opprinnelsesgarantiordningen lar seg ikke skrote dersom denne også vedtas av Stortinget, uansett om Tomasgard og norske folkevalgte ønsker det.  

Kommentaren stod i Klassekampen 22. august. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.