Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER. Dessverre bygger Aps landsstyrevedtak på falske forutsetninger i dobbelt forstand. Derfor lot et stort mindretall i landsstyret seg ikke berolige.

Partiets stortingsgruppe har fått pålegg om at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke må komme i strid med partiets krav. Landsstyret stiller dette som «en ufravikelig forutsetning».

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes.

Flere av forutsetningene er direkte i strid med tredje energimarkedspakke og Olje- og energidepartementets forslag til ny energilov. Regjeringa er i alle tilfelle feil adressat for Aps «absolutte forutsetninger». Den kan ikke under noen omstendigheter innrømme eller garantere unntak fra EUs regelverk, og slett ikke fra de nye overnasjonale kravene som kommer i fjerde energimarkedspakke. Det kan bare Brussel.

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes. 

Kravet om at «Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft» er på kollisjonskurs med energimarkedspakka.

Landsstyrevedtaket underslår det faktum at den ACER-styrte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil få overvåkings- og gjennomføringsmyndighet når det gjelder nettutvikling og kapasitetsavsetninger. RME som forvaltningsorgan vil bli helt unndratt styring fra politiske myndigheter og nasjonal kontroll. Det er påfallende at Ap ikke engang nevner dette.

Kravet om at «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes», svarer heller ikke på industrisamfunnenes store bekymring.

Formuleringa som her er valgt tyder på at Ap er innforstått med at også den private NortchConnect-kabelen vil få konsesjon. Denne kabelen er allerede «vurdert» og står på lista over prioriterte utbyggingsprosjekter (PCI). ACER og RME skal sørge for at prosjektene følger tidsplanen.

Intensjonene i Ap's landsstyrevedtak kan uansett ikke innfris om Ap i Stortinget sier ja til Acer.

For spørsmål og kommentarer, kontakt Idar Helle, nestleder i Nei til EU på 98676403

reLATERT

Se alle arrangementer

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Den islandske vri på ACER

29. mars 2019

Den islandske regjeringen vil innføre EUs tredje energipakke med en del forbehold. Hva består de islandske tilpasningene i, og er de egentlige unntak?

Islands sluttspill om ACER

27. mars 2019

Alltinget får snart ACER-saken til behandling. Regjeringen på Island vil unnlate å gjennomføre deler av det omstridte regelverket. Problemet er at det ikke foreligger noen rettslig bindende unntak fra EUs tredje energimarkedspakke.

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.