Kraftlinje Buskerud. Foto: Anna Valberg.

Strømprisen øker med flere kabellengder

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

Meningen med EUs Energiunion og ACER har vært å få en lik strømpris i hele EU- og EØS-området, Norge inkludert. Middelet har vært en voldsom takt i utbygging av kabler mellom land. EUs egen plan tilsvarer 91 kabler på størrelse med den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland. 25 er allerede under bygging.

Vi ACER-motstandere har lenge hevdet at det vil øke strømprisen dramatisk i Norge. Tilhengerne har hele tida sagt at en kabel maksimalt vil øke prisen med et par øre, og at vi tvert imot kan importere billig vind- og solkraft.

Nå ser vi resultatet

Tysklandskabelen er akkurat satt i drift. På slutten av året kommer Englandskabelen i drift. Da har Norge kapasitet til å eksportere 60 % av all strømmen vi produserer. Og tall fra NVE viser at vi aldri har eksportert mer strøm enn i første kvartal 2021.

Vi gikk inn i året med historisk høy magasinfylling. Tidligere ville det gitt lave strømpriser.

I årets første kvartal var strømprisen i følge NVE dobbelt så høy som gjennomsnittet for de siste fem år. NVE skriver at vi gikk inn i året med historisk høy magasinfylling. Før ACER og utenlandskablene ville det gitt lave strømpriser.

Det beste beviset på at det er kraftkablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene. Midt-Norge har 10 øre lavere pris enn Sør-Norge og Nord-Norge har enda lavere pris for en kilowattime. Europower sier selv at de er Norges ledende nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen. De skriver 20. juni: «Så langt i juni har strømprisen i Kristiansand (prisområde NO2), vært over 150 prosent høyere enn prisen i Tromsø (NO4). Den høye prisen i sør forventes å fortsette gjennom sommeren». Under tittelen «Sørligste del av Norge knyttes nærmere europeiske kraftpriser» skriver Europower: «Det er ikke uvanlig at det er forskjell mellom kraftprisene i Tyskland og i Norden. Men at det er over dobbel pris i Tyskland, på de fleste kontraktene frem i tid, det er helt nytt. Prisen i Sør-Norge ventes imidlertid å nærme seg Tyskland.»

Teksten fortsetter under illustrasjonen over kraftsystemet.

kraftflyt-statnett-2021-07-12
Kraftflyt og strømpris i ulike prisområder pr. 12. juli 2021. Legg særlig merke til prisforskjellen mellom Sør- og Nord-Norge (NO4). Prisen er denne dagen nesten tre ganger så høy i Sør-Norge. Og prisen i Danmark og Sverige er femti prosent høyere enn den er i Sør-Norge. Skjermbilde fra Statnetts oversikt «Tall og data fra kraftsystemet».

Sjøl om Norge lenge har vært inndelt i fem prisområder har det normale vært ganske lik pris landet over. Det er ingen annen forklaring på prisforskjellen enn at det rett og slett ikke er kapasitet i nettet til å frakte strømmen fram til utenlandskablene. De nordlige landsdelene slipper billigere unna fordi de ligger langt unna kontinentet og har for få høyspentledninger. «I fravær av lokal forbruksvekst blir trolig den største flaskehalsen ut av Nord-Norge», som Statnett sier i en analyse.

Så lenge det varer. I perioden 2018 – 2027 planlegger Statnett og nettselskapene å investere 135 mrd. kroner i nettanlegg.

Du må betale for at EU skal bli «grønt»

Og strømprisene i EU vil fortsette å stige. Måten EU skal få til overgang fra kull og gass til fornybar energi er å øke prisen på CO2-kvoter. Konsulentselskapet Thema har studert virkningen på strømprisen. De sier at når kvoteprisen øker med 10 euro/tonn så øker strømprisen med 3,5 øre/kWh. Kvoteprisen er doblet på ett år til 35 euro/tonn som alene har økt strømprisen med over 11 øre/kWh. Vi tvinges altså til å betale en indirekte «karbonskatt» på strømmen selv om norsk kraftproduksjon slipper ut minimale mengder CO2.

Norge trenger grønn omstilling og naturen har gitt oss de beste forutsetninger for å få det til gjennom produksjon av rimelig og fornybar strøm. Derfor er det trist og uforståelig at norske myndigheter gir fra seg styringsretten over vårt grønne fortrinn. Når vi blir vergeløse mot smitteeffekten fra EUs høye strømpriser, blir også insentivene til grønn omstilling mindre.

Ingen EU-land er så avhengige av lav strømpris som Norge. Ingen andre land har så stor andel kraftforedlende industri. Ingen andre land har i samme grad oppvarming basert på strøm. Tilslutningen til EUs energiunion og ACER er en historisk tabbe og må reverseres før det er for seint.

Morten Harper og Jan R. Steinholt har bidratt til deler av denne teksten.

Stort bilde i toppen: Kraftlinje Buskerud. Foto: Anna Valberg. (Unsplash license)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.