Kraftlinje Buskerud. Foto: Anna Valberg.

Strømprisen øker med flere kabellengder

Det beste beviset på at det er utenlandskablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene.

Meningen med EUs Energiunion og ACER har vært å få en lik strømpris i hele EU- og EØS-området, Norge inkludert. Middelet har vært en voldsom takt i utbygging av kabler mellom land. EUs egen plan tilsvarer 91 kabler på størrelse med den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland. 25 er allerede under bygging.

Vi ACER-motstandere har lenge hevdet at det vil øke strømprisen dramatisk i Norge. Tilhengerne har hele tida sagt at en kabel maksimalt vil øke prisen med et par øre, og at vi tvert imot kan importere billig vind- og solkraft.

Nå ser vi resultatet

Tysklandskabelen er akkurat satt i drift. På slutten av året kommer Englandskabelen i drift. Da har Norge kapasitet til å eksportere 60 % av all strømmen vi produserer. Og tall fra NVE viser at vi aldri har eksportert mer strøm enn i første kvartal 2021.

Vi gikk inn i året med historisk høy magasinfylling. Tidligere ville det gitt lave strømpriser.

I årets første kvartal var strømprisen i følge NVE dobbelt så høy som gjennomsnittet for de siste fem år. NVE skriver at vi gikk inn i året med historisk høy magasinfylling. Før ACER og utenlandskablene ville det gitt lave strømpriser.

Det beste beviset på at det er kraftkablene som presser prisene i været er at strømprisene varierer voldsomt mellom landsdelene. Midt-Norge har 10 øre lavere pris enn Sør-Norge og Nord-Norge har enda lavere pris for en kilowattime. Europower sier selv at de er Norges ledende nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen. De skriver 20. juni: «Så langt i juni har strømprisen i Kristiansand (prisområde NO2), vært over 150 prosent høyere enn prisen i Tromsø (NO4). Den høye prisen i sør forventes å fortsette gjennom sommeren». Under tittelen «Sørligste del av Norge knyttes nærmere europeiske kraftpriser» skriver Europower: «Det er ikke uvanlig at det er forskjell mellom kraftprisene i Tyskland og i Norden. Men at det er over dobbel pris i Tyskland, på de fleste kontraktene frem i tid, det er helt nytt. Prisen i Sør-Norge ventes imidlertid å nærme seg Tyskland.»

Teksten fortsetter under illustrasjonen over kraftsystemet.

kraftflyt-statnett-2021-07-12
Kraftflyt og strømpris i ulike prisområder pr. 12. juli 2021. Legg særlig merke til prisforskjellen mellom Sør- og Nord-Norge (NO4). Prisen er denne dagen nesten tre ganger så høy i Sør-Norge. Og prisen i Danmark og Sverige er femti prosent høyere enn den er i Sør-Norge. Skjermbilde fra Statnetts oversikt «Tall og data fra kraftsystemet».

Sjøl om Norge lenge har vært inndelt i fem prisområder har det normale vært ganske lik pris landet over. Det er ingen annen forklaring på prisforskjellen enn at det rett og slett ikke er kapasitet i nettet til å frakte strømmen fram til utenlandskablene. De nordlige landsdelene slipper billigere unna fordi de ligger langt unna kontinentet og har for få høyspentledninger. «I fravær av lokal forbruksvekst blir trolig den største flaskehalsen ut av Nord-Norge», som Statnett sier i en analyse.

Så lenge det varer. I perioden 2018 – 2027 planlegger Statnett og nettselskapene å investere 135 mrd. kroner i nettanlegg.

Du må betale for at EU skal bli «grønt»

Og strømprisene i EU vil fortsette å stige. Måten EU skal få til overgang fra kull og gass til fornybar energi er å øke prisen på CO2-kvoter. Konsulentselskapet Thema har studert virkningen på strømprisen. De sier at når kvoteprisen øker med 10 euro/tonn så øker strømprisen med 3,5 øre/kWh. Kvoteprisen er doblet på ett år til 35 euro/tonn som alene har økt strømprisen med over 11 øre/kWh. Vi tvinges altså til å betale en indirekte «karbonskatt» på strømmen selv om norsk kraftproduksjon slipper ut minimale mengder CO2.

Norge trenger grønn omstilling og naturen har gitt oss de beste forutsetninger for å få det til gjennom produksjon av rimelig og fornybar strøm. Derfor er det trist og uforståelig at norske myndigheter gir fra seg styringsretten over vårt grønne fortrinn. Når vi blir vergeløse mot smitteeffekten fra EUs høye strømpriser, blir også insentivene til grønn omstilling mindre.

Ingen EU-land er så avhengige av lav strømpris som Norge. Ingen andre land har så stor andel kraftforedlende industri. Ingen andre land har i samme grad oppvarming basert på strøm. Tilslutningen til EUs energiunion og ACER er en historisk tabbe og må reverseres før det er for seint.

Morten Harper og Jan R. Steinholt har bidratt til deler av denne teksten.

Stort bilde i toppen: Kraftlinje Buskerud. Foto: Anna Valberg. (Unsplash license)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

ESA mener RME må få mer makt i Norge

07. juli 2021

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.

Faktisk.no og utenlandskablene

06. juli 2021

Faktasjekkerne overser at ACERs forlengede arm i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), skal overvåke at Norge følger EUs nettplan. Og den fordrer flere nye utenlandsforbindelser.

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Forordningene som følger Energipakke 3

02. juni 2021

Nå skal arvesølvet – strømmen – styres av markedet og markedet alene.

Grønnvasker kapitalen

10. mai 2021

Økonomien trumfer økologien i EUs nye retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.