Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling».

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Årlig settes saker på dagsorden som vi ser igjen i arbeidet lokalt landet rundt, i forbunda og i LO sentralt. I år var det spesielt kraftpolitikk og strømkabler, bemanningsbyråene og likelønn som konferansen retta søkelyset mot.

Nei til EU arrangerte sitt eget formøte 31. januar, og det kan du lese mer om her. Med rundt 170 deltakere på formøtet, ble det en god opptakt til konferansen som starta litt senere på ettermiddagen.

«Vår egen» Dag Seierstad (rådsmedlem og tidligere utredningsleder), har også en stor plass i fagbevegelsen. For sin innsats mottok han i år Trondheimskonferansens hederspris. Vi gratulerer, prisen er vel fortjent! Les mer.

EUs vikarbyrådirektiv

EUs vikarbyrådirektiv har vært en kampsak for Nei til EU i flere år og en sak vi har stått sammen med fagbevegelsen om. Resolusjonen fra årets konferanse sier blant annet:

«Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i norsk arbeidsliv. Vikarbyråene var ment å erstatte fast an­satte ved sykdom og permisjoner, men har i mange år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarb­eid­ere. Arbeidskraftkjøpere organiserer seg bort fra ansvar for egne ansatte gjennom blant annet franchisemodellen, å tvinge ansatte til å opprette enkeltmannsforetak og arbeidsformidling gjennom mobilapper. […]

I 2019 var det ingen bedring i omfang eller lovlighet, til tross for innstrammingene i AML. 3. rapport fra Byggfagforeningene i Oslo-området høsten 2019 om omfanget av innleie i bygge-bransjen i Oslo Akershus, viser at fortsatt var 4 av 10 innleid fra bemanningsbyråer og 80 % av innleie fra byråene var ulovlig.»

Trondheimskonferansen krever 1) et forbud mot bemanningsbyråene i sin nåværende form og 2) en offentlig arbeidsformidling.

I resolusjonen, som ble vedtatt enstemmig, finner vi også et eget avsnitt om EU og EØS:

«Det indre markedet i EU og EØS fungerer som en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme. Et viktig delmål er bruke et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Via traktater, direktiver, forordninger og pålegg settes denne politikken ut i livet, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke noe klassekompromiss. Tvert om, systemet er udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. På denne måten bidrar EØS til å styrke høyresida og arbeidskjøperne sin makt i det norske samfunnet.

Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale, kan vi kvitte oss med EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer. Vi kan da også kreve at våre bestemmelser for reise-, kost og losji skal gjelde alle arbeidstakere i Norge, kreve at virksomheter med tariffavtaler skal prioriteres ved offentlig oppdrag, samt holde Norge utenfor Acer og EUs jernbanepakke fire.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS.»

North Connect

Et av de andre store temaene på Trondheimskonferansen 2020 var bygging av en strømkabel til Skottland, NorthConnect. Dette henger sammen med ACER/EUs energiunion, men det spesielle med denne kabelen, er at den er privat, dvs. ikke drevet av Statnett, og at det er uenighet om den vil få uheldige miljøkonsekvenser. Ved å vri krafteksporten fra Tyskland eller det øvrige EU, til Skottland, mener noen at vi risikerer å erstatte bare 2 millioner utslippstonn CO2, mot de 4 millionene CO2 som eksporten til Tyskland erstatter. Da vil altså denne kabelen ha doblet de totale utslippene. Økt eksport og import av kraft fører i tillegg til høyere strømpriser i Norge, både til forbrukerne og til industrien. Det har vært tvil om hva Arbeiderpartiets nei til denne kabelen er verdt, all den tid de ikke kan garantere å stemme for å nekte konsesjon uten å ta forbehold. Trondheimskonferansen krever at det ikke gis konsesjon til NorthConnect.

Hele Trondheimsresolusjonen kan du lese her.

 

Stort bilde i toppen: Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling». (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.