Illustrasjonsfoto. Arbeidskontor i Tyskland.

EUs «sosiale union» vokser fram

Stortinget skal snart behandle tilslutning til EUs arbeidsmyndighet ELA og Opplysningsdirektivet – EUs direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold.

EUs sosiale union er på vei. Det varsles en rekke nye direktiv og revidering av eksisterende.  De første som kommer, er opplysningsdirektivet og ELA. Deretter kommer europeisk minstelønn.

I Norge har vi krav om at alle ansatte skal ha en arbeidskontrakt og Arbeidsmiljøloven regulerer dette. Det nye i dette direktivet er at tilkallingshjelper skal vite hvilke dager de kan bli tilkalt og at tilkalling skal skje med en viss frist. Blir tilkallingshjelp bedt om å arbeide uten at disse krav er oppfylt, kan de si nei. I tillegg kan ikke en arbeidsgiver hindre deg å ha en bijobb.

LO i Norge priser dette som et framskritt. Svensk og dansk fagbevegelse er derimot redd for at vi skal få EU-definisjoner på sentrale begrep som arbeidstaker, arbeidsgiver, arbeidsplaner, prøvetid og bijobber.

Hva hjelper det en tilkallingshjelp å ha jusen på sin side? Det holder ikke å ha rett om du ikke får flere jobber. Felles for EU-retten på arbeidslivets område er at det gir individuelle rettigheter. Samtidig lages ansettelsesforhold der vi fratas den kollektive makta som trengs for at du faktisk får rett til det du formelt har rett til.

I det opprinnelige forslaget til direktiv lå det inne en definisjon av hva en arbeidstaker og hva en arbeidsgiver er. Det er fjernet nå, men kan fort komme tilbake ved neste revisjon.

Gjennom ELA går EU inn på et område der de tidligere ikke har hatt myndighet: På arbeidsliv og trygd. De kan ta initiativ til og delta i inspeksjoner i Norge. Riktignok kan Norge si nei, men da må det begrunnes skriftlig så det sitter nok langt inne. Enda verre er det at de kan opprette avdelingskontor i Norge og kreve alle opplysninger fra norske myndigheter på alt som har med grensekryssende arbeid å gjøre. En rett som ingen norsk myndighet har under departementsnivå.

Arbeidsrettsjurist hos Svenskt Näringsliv (NHOs søsterorganisasjon), Niklas Beckman, skriver på organisasjonens nettside at forslaget viser at EU-kommisjonen strever etter en bredere maktbase og at de viser mindre og mindre respekt for de nasjonale arbeidsmarkedssystemene. Han mener forslaget er fremmet av de som ønsker å bli en føderasjon opp mot de som ønsker EU som et mellomstatlig samarbeid.

Stort bilde i toppen: Illustrasjonsfoto. Arbeidskontor i Tyskland. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen

30. april 2020

Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap. God 1. mai!

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

EU-traktaten er ingen alliert i kampen mot minstelønn

27. feb. 2020

Et stort flertall i Den europeiske faglige samorganisasjonen er positive til en europeisk minstelønn. Nordisk fagbevegelse bruker EU-traktatens bokstav som motargument. Det kan bli en boomerang.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.