Uka som gikk: Varme fakler og kalde føtter

Faklene varmet godt da hundretalls folk møtte fram på industristeder landet rundt for å protestere mot planene om å avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. Arbeiderpartiets stortingsgruppe ser samtidig ut til å ha fått kalde føtter.

Denne uka har kampen mot energiunionen tetnet seg til for alvor. Torsdagen var en folkelig kraftmønstring mot Acer.

Noen av tilhengerne er blitt merkbart mer aggressive i retorikken, mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe og saksordfører Espen Barth Eide har valgt å framsette en serie med krav til regjeringa for å godta norsk tilslutning til direktivene og forordningene i energipakka.

Positivt at Ap tviler, men meningsløst å kreve garantier

Nei til EU sier i en pressemelding at det er positivt at Ap reiser tvil og stiller spørsmål, men at Aps krav og en såkalt garanti fra regjeringen er lite verdt den dagen det oppstår en tolkningsstrid om krafteksporten og Norge har underlagt seg EU-regelverket. 

Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto, er heller ikke imponert over betingelsene Ap stiller.

– Det er fullstendig meiningslaust å stille krav til regjeringa når det er EU som bestemmer reglene, sier han til Nationen. – Det har nesten ingen verdi om regjeringa kjem med garantiar eller seier det eine eller det andre her. Det som tel til slutt er kva regelverk som blir vedtatt i EU.

– Det har ingen verdi om regjeringa kjem med garantier

Eilertsen sier også at han synes det er merkelig at Arbeidarpartiet ikke går inn på debatten om nasjonal suverenitet og grunnlovsbehandling etter § 115 i det hele tatt. (Bare ingressen er åpen, dessverre.)

Kalde føtter og forsøk på å roe ned motstanden

Nationen kaller Aps utspill for skuebrød for å roe ned motstanden: – Dersom det hadde vært viktig å sikre råderetten over ressurser og energipolitikk, så hadde Espen Barth Eide og partiledelsen anbefalt et nei til deltakelse i EUs energiunion, skriver avisa på lederplass.

Utspillet fra Barth Eide må sees i lys av opprøret som har bredt seg i Ap de siste ukene. Ett av mange eksempler er Sunndal Arbeiderparti som sier nei til suverenitetsavståelse til EUs energiunion. I tillegg har ungdomsorganisasjonen i AUF kommet på banen med et grundig og tydelig  nei til EUs tredje energimarkedspakke.

Også AUF sier nei til EUs tredje energimarkedspakke

Lista over uttalelser fra partier, organisasjoner og fagforeninger begynner å bli laaang. Vi samler dem på ei egen oversiktsside, men vi klarer sikkert ikke å fange opp alt som skjer. Tips oss gjerne hvis du ser at noe mangler!

Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg fikk seg enda en kalddusj denne uka, da Per Andreas Bjørgan kunne fortelle dem at EØS-avgjørelser kan fattes i strid med både norsk Høyesterett og Grunnloven. Bjørgan er både høyestretteadvokat og tidligere avdelingsdirektør i ESA, så han vet nok hva han snakker om. Grunnlovsfesting av ILO-konvensjoner for å komme rundt at EØS-avtalens overkjøring av tariffavtaler var ett av forslagene Ap-leder Jonas Gahr Støre dro opp av hatten for å dempe EØS-motstanden på LO-kongressen i fjor vår.

Motstanden vokser i styrke og bredde

Lite tyder på at utspillene fra Ap-ledelsen får den breie motstanden mot Acer og energiunionsplanene til å legge seg. Snarere tvert imot. Kravet er og blir at vi vil ha kortreist kraft og billig energi som vi styrer sjøl.

Engasjementet er stort, noe som er illustrert av at noen av våre publiserte videoer om saka har nådd flere hundre tusen mennesker!

Odda LO Indre Hardanger
Mange ivrige tilhørere på møtet til LO Indre Hardanger i Odda.

Folk lot seg ikke roe mer ned enn at de trossa snøvær og vind i blant annet Kristiansand, Mosjøen, Mo i Rana, Sunndal og Odda. Noen steder var været så ille at arrangementet måtte flyttes innomhus, uten at det la noen demper på engasjementet for kontroll over egen energi og miljøvennlig utnyttelse av vannkrafta.

Det er heller ingen grunn til å la seg berolige. EU-prosessene går sin gang, og nye vedtak ligger hele tida i løypa som ikke er omfatta av Stortingsbehandlinga som nå pågår. Planen er at ACER skal få en stadig sterkere rolle.

– Vi skal sikre, at vi har et tilsyn med muskler på europeisk plan!

Det sies rett ut av EU-parlamentets ordfører på ACER-forordningen, danske Morten Helveg Petersen.

Vi skal sikre, at vi har et tilsyn med muskler på europeisk plan. Energien stopper ofte ved landegrensene, og det skal vi få løsnet opp, sier han.

Nye utfordringer i arbeidslivet …

Bussjåførene frykter at EU-forslag kan gi flere utenlandske selskaper på norske veier – og lavere lønn.

Vårt krav vil være at Norge legger ned veto mot å innføre endringer som betyr mer liberalisering og mer kabotasje, sier forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund.

… og på Island

Det er voksende tvil på sagaøya om landet egentlig er tjent med EØS-avtalen.

Islands finansminister er frustrert over landets stilling i EØS, og mener at EU undergraver topilarsystemet ved å diktere de tre EFTA-statene. «Det hjelper heller ikke når de andre EFTA/EØS-statene har bestemt seg for å gi etter allerede før vi har blitt enige. Da står vi aleine med kravet om at to-pilarsystemet må respekteres», sier han. Det er neppe bare Liechtenstein han sikter til når han mener andre EFTA-land er vel føyelige. Det er voksende tvil om landet er tjent med EØS-avtalen.

– EØS har vetorett, men ingen angrerett!

Vår egen skepsis til EØS-avtalen er som kjent ikke mindre. Mandag møtte leder Kathrine Kleveland og utredningsleder Morten Harper fra Nei til EU statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet med særskilt ansvar for EU/EØS-sakene. De minnet ham bl.a. på at EØS-avtalen har vetorett, men ingen angrerett.

Heidi Nordby Lunde fra Europabevegelsen og Kathrine Kleveland fra Nei til EU satte hverandre stevne på Oslo Met. Det var første gang de to lederne møttes til debatt. – Vi ser et EU på speed, med alle byråene, sa Nordby Lunde. Både nei- og ja-sida er altså kritiske til den stadige økningen av EUs innflytelse og makt via EU-byråene. 

Til slutt: Vi gleder oss over at det strømmer jevnt på med nye medlemmer som vil bidra i kampen. Om ikke du allerede er medlem, kan du raskt ordne det her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hvordan vil meldeplikt til ESA slå ut i kommunen din?

05. mars 2019

Til høsten er det kommunevalg. Samtidig ivrer Regjeringen for at et nytt EU-direktiv som setter bissel på folkevalgte organer, tas inn i EØS-avtalen. Hvis det skulle skje, er det et dolkestøt mot lokaldemokratiet.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Meldeplikt snur demokratiet på hodet

26. feb. 2019

Pålegg om forhåndssensur står fjernt fra den norske demokratiske tradisjonen.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Gratulerer Reidun – ny leder i Ungdom mot EU

07. feb. 2019

Reidun Berntsen Heggen ble valgt som ny leder på Ungdom mot EUs landsmøte 3. februar. Allerede et par dager etterpå møttes lederne og generalsekretærene i Ungdom mot EU og Nei til EU til et nyttig og godt kontaktmøte.

Hva er EFTA-pilaren i EØS?

29. jan. 2019

EFTA-pilaren er i ferd med å forvitre. De som ser på EØS-avtalen som et sjølstendig alternativ til EU-medlemskap, må kjenne sin besøkelsestid.

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Kun et tidsspørsmål?

18. jan. 2019

For Norges eldste politiske parti har EU vært en kilen sak i fem tiår. Det kiler fortsatt.

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

11. jan. 2019

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.