Stopp suverenitetsavståelse til EU

Nei til EUs ACER-søksmål

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. Høyesterett starter 5. september behandlingen av saken i plenum.

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er lovstridig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Støtt søksmålet

Vi trenger ditt økonomiske bidrag for å føre saken videre. Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

Innsamlet 3,2 mill.jpg
24. august 2023 var det samlet inn over 3,2 millioner til søksmålet.

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 24. august 2023 samlet inn over 3,2 millioner kroner. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Søksmålet steg for steg

Dokumenter i saken

Se videoer om ACER-saken

5. september 2023: Se ACER-søksmålet direkte her. 

29. august 2023: ACER-søksmålet – klar for Høyesterett, med Nei til EU-leder Einar Frogner, Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld og Heidi Larsen.

11. august 2023: ACER-søksmålet på 15 minutter med Morten Harper og Katarina Rosø

4. november 2021: 

1. november 2021: 

9. mars 2021: Hva la Høyesterett vekt på i sin kjennelse, og hvor går veien videre for ACER-søksmålet og arbeidet for å fristille Norge fra EUs energiunion? Det drøfter Roy Pedersen, utredningsleder Morten Harper og advokat Kjell Brygfjeld i dette webinaret fra 9. mars. Møteleder er Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU.

11. januar 2021: Tidligere Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

7. januar 2021: Behandlingen i Høyesterett. I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

10. desember 2020: Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Les mer om ACER-saken og om kampanjen som ble ført mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå fram til vedtaket i Stortinget i 2018 her: 

Mer om søksmålet:

Norwegian Supreme Court to rule on ‘unconstitutional’ transfer of sovereignty 

25. sep. 2023

Transfer of authority to the EU Energy Agency ACER is at odds with the Norwegian Constitution, according to the civil action claim against the State Ministry of Foreign Affairs.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.